Skip to main content

Sosyal medya reklamları dijital pazarlama esnasında markaların başvurduğu taktiklerden biridir. E-ticarette yükselmek isteyen bir markanın kendisini tanıtmasının yollarından biri Instagram reklam yöntemidir. Bu reklam türü;

 • Instagram’da ‘Reklam Yöneticisi’nin kullanılması ile verilir.
 • Reklamın amacı ve detayları ‘Oluştur’ butonunun seçilmesinden sonra belirlenir.
 • Reklamın hedef kitleye iletileceği platformun sadece Instagram mı olacağı ya da tüm Meta platformlarında mı yayınlanacağına karar verilir.
 • Oluşturulan reklamın değerlendirilmesi ardından ‘onay’ alması halinde reklamın dağıtımı başlar.
 • Reklam için markanın ayırdığı bütçe de sürecin bir parçasıdır.

Bu aşamalardan geçerek meydana gelir. Markaların hedef kitlesine seslenmek için seçtiği bu dijital reklam biçimi fazlasıyla aktif olan bu uygulamada aradığı etkileşime kavuşur.

Görsel içerikleri ile insanların kullanmaktan zevk aldığı bu uygulama dijital pazarlama için önemli bir yere sahiptir. Instagram reklam sayesinde firmaların bu renkli platformda ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesi mümkündür.  Ama öncesinde fotoğrafların ve videoların hâkim olduğu platformda verilen reklamın ne olduğuna ve katkılarına bir bakalım.

Instagram Reklam Nedir?

instagram

Görsel içeriğin ön planda olduğu Instagram reklam gönderi, hikâye, reels seçenekleri ile bir hesaptan diğerlerine yayılan bir tanıtım türüdür.

Dijital pazarda yer alan firmaların mesajlarını geniş bir kitleye görsel, sesli ya da video yoluyla sunmasına imkân veren Instagram etkili bir reklam panosudur. Doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan reklamlar vardır; Firmanın kendi Instagram hesabında gerçekleştirdiği paylaşımlar doğrudan hedefine yönelen reklamlardır. Ürün ya da hizmetinden parçalar gösterdiği paylaşımlarında kullanıcıyı mağazasına davet eder, satın almaya teşvik eder.

Dolaylı yoldan yapılan reklam ise Instagram’daki popüler, influencer olarak adlandırılan kullanıcılar aracılığıyla gerçekleşen paylaşımlardır. Belli bir kitlenin beğenisini kazanmış olan bu influencerlar bazen insanların ilgisini firmanın kendisinden daha çok çeker. Bu yüzden onların firmanın ürünlerini ve hizmetlerini kullandığı gönderi, hikâye gibi paylaşımlar reklam olarak çok daha işe yarar.

Peki fotoğrafların, videoların yer aldığı bu platformda reklam verme süreci nasıl işliyor? Gelin bunun nasıl olduğunu öğrenelim.

Instagram Reklam Nasıl Verilir?

instagram reklamı nasıl verilir

Sosyal medyada çift yönlü yani her iki tarafın karşılıklı iletişimde bulunma imkanının olduğu bir iletişim biçimi hâkimdir. Instagram reklam yönetilmesi de platformun bu özelliği nedeniyle önem taşır. Bu reklam verilirken;

 • Öncelikle reklam vermek için Instagram hesabına ‘Business Manager’ eklenmelidir.
 • Ardından ise ‘Reklam Yöneticisi’ seçeneği devreye girer.
 • Bu kısımda yer alan ‘Oluştur’ butonu seçilir.
 • Instagram ile uyumlu bir reklam amacı belirtilir.
 • Reklamın detayları eklenir.
 • Reklamın yalnızca Instagram’da mı yoksa tüm Meta platformlarında paylaşıp paylaşılmayacağına karar verilmelidir.
 • Ön izleme ve değerlendirme sonrası onay alan reklam yayınlanır.

Bu reklamlar işlevselliği sayesinde marka amacına yaklaşırken dijital pazarda bir dinamik kazanır.

Instagram’da Reklam Vermenin İşletmenize Katkıları

Instagram reklam tercihi firmaların amaçlarına ulaşması için ideal yollardan biridir.  Bu başarıya giden yolun firmaya olan katkıları;

 • Marka bilinirliğini sağlar,
 • Ürün ya da hizmetin daha fazla kişi tarafından tanınmasını sağlar,
 • Dönüt alma imkanı vardır,
 • Alınan dönütler sayesinde firmanın dijital pazarda atacağı bir sonraki adım belirlenir,
 • Firmanın belli bir kitle kazanmasına yardımcı olur,
 • Paylaşımların aldığı etkileşim belli bir sınırı geçtikten sonra firmanın bütçesine katkı sağlayacak bir ücret kazanmayı sağlar.
 • Hedef kitlenin beğenisi, yorumları sayesinde dijital pazarda sürdürülebilir bir vitrin elde edilir.

Bu katkılar Instagram’ın reklam için ne kadar uygun platform olduğunu gösterir. Fakat büyük, gelişmekte olan, hedefleri belli olan bir firmanın etkili bir kullanım için sosyal medya danışmanlığı alması gerekir.

Instagram İçin Danışmanlık Almalı Mıyım?

instagramda reklam

‘Bir bilene danışalım.’ Bu söz çoğunlukla işin içinden çıkamayan ya da işinin doğruluğundan emin olmak isteyen kişilerin kullandığı bir kalıptır. Instagram reklam için de bir bilene danışmak önemlidir.

Kalabalık bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu renkli platformun verimli bir biçimde kullanılması için firmaların ihtiyaç duyduğu yardım dijital medya ajanslarından geçer. Konunun uzmanı olan danışmanlar firmanın Instagram’da nasıl reklam vereceğinden nasıl bir kimliğe sahip olacağına kadar pek çok konu da yardım eli uzatır. Böylece sosyal medyaya dahil olan firmalar burada sesini kullanıcılara duyurmayı başarır.

Instagram fotoğraflarıyla, videolarıyla, hikayeleriyle keyifli bir sosyal ağdır. Dijital pazarda ise bu keyif bir pazarlama aracına dönüşür, reklam olarak kullanılır. Arzu edilen etkiyi vermesi için de firmanın ya da kişinin reklamın katkılarının bilincinde olup, doğru bir danışmanlık alması gerekir.

Kaynakça:

Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme

Instagram, Reklam ve Tüketim: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü: Instagram Üzerine Bir Araştırma