Skip to main content

Teknoloji insan hayatındaki birçok şeyi doğrudan etkiler, değiştirir. İletişim ve ticaret teknolojik gelişmelerin en fazla yansıma bulduğu alanlardır. İkisinin bir arada olduğu sosyal ağlarda ise sosyal medya danışmanlığı almak bu gelişmelere ayak uydurmak açısından önemlidir.

Sosyal medya çift yönlü iletişime sahip olan bir araçtır. Kullanıcıların da üretim kısmına geçtiği, çeşitli etkileşimlerde bulunduğu bir ortamdır. Birbirinden farklı, çeşitli platformların olduğu bu sosyal ağlarda sınırlar yoktur. Yani dünyanın başka bir ucundaki paylaşımdan haberdar olmak mümkündür. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest vb. gibi uygulamalar sosyal medya araçlarıdır. Bu araçlar ile kişinin 7/24 iletişim kurma imkânı vardır.

İsteyen herkesin dahil olduğu bu platformlar internette kalabalık bir kitle yığını oluşturur. Bu yığınlar kendi özelliklerine ve ilgilerine göre sosyal ağlarda dağılır, faaliyette bulunur. Hedef kitle ve zaman açısından birçok artı barındıran sosyal medya araçları pazarlama için de etkili bir alan haline gelir. Sosyal medya markaların internetteki vitrinleri olur.

Dijital pazarda varlıklarını sürdürmeye çalışan markalar web siteleri ile bu pazarda yer alır. Fakat kalabalık internet ortamında fark edilmek için bu yeterli değildir. İnsanların zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdiği sosyal medya araçlarını kullanmak ise fark edilmeyi kolaylaştırır. Fakat her bir platformun kendisine özgü özellikleri ve kitlesi vardır. Marka orada sesini duyurmak için önce nasıl davranacağını öğrenmelidir. Bunun için hedef kitleyi, platformu, sosyal pazarı marka için tanıyacak ve ona yol çizecek bir rehber bulunur. Bu rehber sosyal medya danışmanlığı olarak isimlendirilir. Markanın dijital iletişim ve pazar dünyasında sağlam adımlar atmasını sağlayan bu danışmanlığın detaylarını keşfedelim.

Sosyal Medya Danışmanlığı Nedir?

Sosyal medya danışmanlığı nedir?

Markalar ürün ve hizmetlerini dijitalde pazarlamak için internetteki vitrinleri kullanmalıdır. Sosyal medya araçları ise en popüler vitrinlerdir. Kitlelerin barındığı çeşitli sosyal ağ uygulamalarında adını duyurmak isteyen marka bir danışman ile hareket ettiği zaman başarıya daha çok yaklaşır.

İşletmelerin sosyal medya hesaplarını yöneten, analizini yapan sosyal medya danışmanlığı atılacak stratejik adımları belirler. Markanın sosyal medyada daha aktif olmasını sağlayan, reklamlarını yöneten, etkileşimini denetleyen hizmet danışmanlıktır. Danışmanlık hizmeti, markanın sosyal medyada daha geniş bir kitle tarafından bilinmesi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda doğru adımların atılması ve markanın daha fazla verim alması için uğraşır.

Sosyal medyanın kendisine has bir kültürü vardır.  Bu kültürün temeli popülerlik anlayışıdır. Bir şey saniyesinde yüceldiği gibi dibi de çakılır. Bu ortamlarda kuralları belirleyen hedef kitledir. Kültürü onlar yaşatır. Kabul görmek isteyen bir marka da bu kültüre göre hareket eder. Markanın hareketlerinin başarılı bir sonuca evrilmesi için danışmanlıktan faydalanması gereklidir. Bir kişi ya da ajans tarafından verilen bu hizmet markanın yükselmesi içindir. Sosyal medya danışmanlığı bilinirlik için yaptıklarıyla hem markayı hem de hedef kitleyi besler, doyurur. Böylece dijital pazarda marka sosyal vitrinleri ile var olur.

Sosyal Medya Danışmanları Ne İş Yapar?

İnternet sürekli yeni verilerin katıldığı, eskilerin de biriktiği bir ortamdır. Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar da bu verilerin arasındadır. Popülerlik anlayışı üzerinden ilerleyen bu paylaşımlar yeniye uyum sağlar, eskiye veda eder.

Markalar devamlı değişen bu sosyal ağ anlayışını bir fırsat olarak kullanmalıdır. Sosyal medya danışmanları bu fırsat alanlarını keşfeden kişilerdir. Fırsatlardan verim almak için;

 • İçerik üretme ve yayımlama,
 • İşletme analizi,
 • Organik takip sağlama,
 • Pazar analizi,
 • Pazarlama fikri geliştirme,
 • Rakip analizi,
 • Reklam ve kampanya yönetimi,
 • Sosyal ağ araştırması,
 • Sosyal medya yönetimi,
 • Ürün tanıtma.

Bu çalışmaları gerçekleştiren sosyal medya danışmanlığı hizmeti markanın bilinirliği için uğraşır. Bilinirliğin sağlanmasının yanı sıra satış yapmak da marka için önemlidir. Çünkü dijital pazarda bulunmasının amacı budur. Danışman yaptığı işlerle ürün ya da hizmetin de sosyal medyada kullanıcılar tarafından tüketilmesi için çalışır. Ancak sosyal medya danışmanlığının markalar tarafından tercih edilmesinin tek nedeni bu değildir. Öteki nedenleri birlikte öğrenelim.

Neden Sosyal Medya Danışmanlığı Alınmalı?

Neden sosyal medya danışmanlığı almalıyım?

‘İşi bir bilene danışmak.’ geleneksel pazarda olduğu gibi dijital pazarda da kendisine yer bulan bir düşüncedir. Klasik tezgahların kurulduğu bir pazarda, dükkanların sıralandığı bir caddede tecrübeli olan kişilerden tavsiye alınır. Ancak dijital pazarda tavsiyeler işletmeleri çok da ileriye götürmez.

Kaliteli bir sosyal medya danışmanlığı ise markanın dijital pazarda başarıya doğru yürümesini sağlar. İnternette hareketin en fazla olduğu noktalardan biri sosyal medya platformlarıdır. Bu noktalarda gerçekleşen pazarlama faaliyeti platformun yapısına göre şekillenir. Çünkü her sosyal ağ farklı özellikler taşır. Bu nedenle oraya ayrılacak olan bütçe, yazılan içerikler, oluşturulan görseller farklılık gösterir. Bu kadar farklılığın hâkim olduğu bir pazar alanında danışmanlık hizmeti almak için birçok neden vardır;

 • Analizler sonucu bir iletişim ve pazarlama stratejisinin oluşturulması
 • Elde edilen etkileşimin analiz edilmesi,
 • İçeriklerin yönetilmesi ve yayımlanması,
 • Hedef kitleyi besleyecek paylaşımların sunulması,
 • Hızlı, çift yönlü bir iletişimin olması,
 • Marka görünürlüğü artması,
 • Müşterinin güvenin kazanılması,
 • Pazarlama sürecinin kontrol edilmesi,
 • Rakip analizinin yapılması,
 • Üretici ve tüketici arasındaki ilişkinin gelişmesi.

Sosyal medya danışmanlığının markalara sosyal ağ üzerinden sağladığı bütün bu hizmet onu daha iyi bir konuma taşımak içindir. Bütün bunlar bir markanın sosyal medya hesaplarını kendi yönetmesi yerine danışmanlıktan faydalanması için geçerli nedenlerdir.
Bir markanın kimliği sosyal ağlarda sunulduğunda bu bahsedilen nedenlerin her birinin gerçekleşmesiyle bilinirlik kazanır. Bu sayede marka dijital pazarda bir otorite elde eder.

Sosyal Medya Hizmetine Ne Zaman Başvurulmalı?

Dijital dünyanın insanlar tarafından benimsenmesi interneti vazgeçilmez bir noktaya yerleştirir. Birçok şey internet üzerinden gerçekleşmeye, ilerlemeye başlar. Böylece pazarlamanın bir kolu da internet olur.

Markalar daha geniş kitlelere hitap etmek ve satış sağlamak için dijital pazara dahil olur. Bu pazarda verimli bir şekilde çalışmak, rakiplerin önüne geçmek için ise adımlarını sağlam atması gerekir. Ancak sağlam atılan adımlar hedef kitleye ulaşmadığı sürece pek etki göstermez. Bu yüzden marklar pazarda hedef kitlenin ilgisini çekmek için sosyal medya platformlarını kullanır. Ama bu platformların da markaya verim sağlaması için belli stratejiyle hareket edilmesi gerekilir. İşte bu esnada devreye sosyal medya hizmetleri girer.

İşletmeler sosyal medya hesaplarında istedikleri kadar etkileşim sağlayamadığı zaman, çok fazla vakit geçmeden profesyonel bir destek almalıdır. Sosyal medya danışmanlığı bu desteklerden biridir. Marka birçok farklı platform içinde nasıl ilerleyeceğini bilmediğini fark ettiği an bu destek ve hizmetlerden faydalanmalıdır. Bu sayede marka dijital pazarda sosyal medya ile birçok vitrine sahip olur.

Dijital Pazarlamada Sosyal Medyanın Yeri

Dijital pazarlamada sosyal medyanın yeri

Hedef kitle üreticinin ulaşmak isteği insan topluluğudur. Bu topluluk internetteki birçok alanın içinde en fazla sosyal medyada aktiflik gösterir. Dijital pazarlamada da marka bu aktiflikten yararlanır. Sosyal medya böylece pazarlama aracına dönüşür. Markalar ürün ya da hizmetlerini sosyal medya aracılığı ile daha geniş bir kitleye sunma imkanına sahiptir. Dijital pazarlama dünyasında mağazaları olan web sitelerine sosyal medya yoluyla müşteri çekme imkanları vardır. Ayrıca her bir platform da marka için ayrı bir vitrin görevi alır.

Dijital pazarlamada marka bilinirliği önemlidir. Sosyal medya ise bu bilinirliği yükseltecek özellikleri ve dinamikleri taşır. Kitlelerin ilgisini çeken içerikleri sosyal medyada bulur, markalar da buna uyum sağlayarak eğlenceli bir pazar anlayışı oluşturur. Bu eğlenceli pazar ürün ya da hizmetlerin dijital ortamda daha fazla ilgi çekmesini sağlar. Dolayısıyla bu da marka bilinirliğine ve satış oranını arttırma amacına hizmet eder.

Dijital pazarlamada önemli bir yeri olan sosyal medya markalar için ideal bir araçtır. Çift yönlü iletişime sahip oluşu, hedef kitlenin incelendiği, pazarın gözlemlendiği bir alandır. Sosyal medya danışmanlığı ise bu alanda markaların sağlam adımlar atmasına yardımcı olan bir rehberdir. Bu rehber, ürünü ya da hizmetleri farklı vitrinlerle kitleye sunar. Markanın internetin en işlek noktalarında sesinin olmasını sağlayan bu danışmanlık hizmeti dijital pazar için yıldızlı bir gerekliliktir.

Kaynakça:

ETKİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ÖLÇÜMLEME ÇALIŞMALARINA BAKIŞ: TÜRKİYE’DEKİ AJANSLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler Uygulamalarında Sosyal Medyanın Rolü

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ