Skip to main content

Sosyal medya neredeyse dünya kadar kalabalık olan bir ortam. Biri sürü insanın bir ya da birden fazla platformda yer aldığı bir evren. Bu evrende bilgiler bazen iletilmez, kalabalığın içinde kaybolur. Bu yüzden sarsıntılı bir bilgi akışı doğar. İnfografik ise bu noktada oluşturulmuş, bir nevi kurtarıcı pelerini giymiş olan bir kolaylıktır.

İnfografiği görselleşmiş bilgi olarak tanımlarız. Bilginin en yalın şekilde harmanlandığı bir tablo olduğunu da iddia ettiğimiz infografik görsel iletişimin bir yoludur.

İnsanoğlu olarak gördüğümüze inanmak gibi bir alışkanlığımız var. Satırlarca yazılmış bir yazıyı okusak bile ona zıt olan bir şeye dair bir görsel gördüğümüzde zihnimiz onu daha sahici bulur. Garip değil mi? Oysaki yazıları da görerek okuruz ama görselin farklı bir etkisi zihinde çok daha başka.

Bu etkinin sosyal medyaya yansıması ise etkileşim olarak ortaya çıkar. Sosyal medya gazete ya da dergiye benzemez. Gazeteyi alır, sayfalarını çevirir, okur ve kapatırız. Kâğıda işlenenlere cevap verme şansımız yoktur.

Fakat sosyal ağda paylaşılan bir habere yorum yapma imkânımız var, internette tüketici aynı zamanda üretici olabilir.

Görsel bilgi dediğimiz bu tür çok yönlü bilgi akışına en temiz biçimde katkı da bulunmaya çalışır. Peki görselliğe sığan bu bilgiler aslında nedir, neden kullanılır?

Şimdi bu sorunun cevabı beraber bulalım.

İnfografik Nedir? Ne İşe Yarar?

İnfografik Nedir? Ne İşe Yarar?

İlkel çağlarda mağaralara çizilmiş olan resimleri düşünün. Bir hayvanın avlanılmasını duvarlara resmetmiş olan bu insanların amacı neydi? Belki deneyimledikleri bu şeyi unutmak istemediler, belki de başkalarına anlatmak için çizdiler. Bilemeyiz. Fakat bu resimleri infografik için bir başlangıç olarak göstermemiz mümkün. Dünya artık dijital bir halde ama görsel iletişim ilkel çağdan beri hala kullanılır.

İnfografik ise dijital dünyanın mağara resimleri. Görsel içerikleri yazılardan daha fazla hatırlarız, bu yüzden dijital ortamda hikâye anlatmanın en etkili yolu da görsellikten geçer. Bu dediklerimiz sizi yanılmasın, bu tür sadece hafızada daha kalıcı olduğu için kullanılmaz. Etkili olduğu bir diğer noktalar;

 • İletilmesi gereken mesajın daha eğlenceli, yalın ve ilgi çekici olmasını sağlar.
 • Bizi bilgi akışının bir parçası haline getirmek için çabalar, sunduğu bilginin dönüt almasıyla bu amaca ulaşılır.
 • Bilginin sahibi markanın farkındalığını oluşturur.
 • Sosyal medyada ve internette etkileşimi arttırmaya çalışır.

Bilginin en göze çapan, anlaşılır şekilde sunulup etkiletişim alması amacına hizmet eden bu tür görsel bir mektuptur.

Bu mektubun zarfları gönderildiği sosyal medya platformuna göre farklılık gösterir, içeriği ise çeşitlidir.

Bu zarfları gelin birlikte açalım.

İnfografik Çeşitleri Nelerdir?

İnfografik Çeşitleri Nelerdir?

Bilgiye ulaşmanın birçok kaynağı var. Bilgileri görsel bir düzende sunan infografik de birçok çeşidi bulunan bir kaynak;

 • İstatiksel: Anlatılan hikâye birkaç kaynaktan gelen bilgiden oluşuyorsa, bu verilerle simgeler ve çizgiler tasarlanır, alıcıya sunulur.
 • Bilgilendirici: Yeni bir bilgiyi sunarken karşıdaki kişinin bunu ilk kez duyacağı fikriyle ilerlenir. Bu adım atıldığında bilgiyi alıcıya en geniş bakış açısıyla sunmak önemli. Açıklayıcı başlıklarla desteklenen bu grafik bilginin anlaşılmasını amaçlar.
 • Zaman Akışı: Anlatılan bilginin odağında bir zaman dilimi varsa, infografik zaman çizelgesi olarak hazırlanır, burada asıl vurgu zamanadır. Önemli olan ya da tekrarlanan olaylar zaman etrafında şekillenerek anlatılır.
 • Süreç: Bilgi aktarımı göründüğü kadar basit bir yola sahip değil, bilginin doğmasıyla başlayan yol alıcıya ulaşmasıyla bir dönüşüme uğrar ve bilgi bir çember misali olan yolunda ilerler. Bu çemberde atılan her adım bir süreç grafiğiyle sunulur.
 • Karşılaştırma: Alıcıya karar verme seçeneği sunan bu grafikte iki taraf var, genellikle zıt renklerle vurgulanan karşılaştırmada ürün ya da hizmetlere dair bilgiler görsel bir düzenle verilir, tercih şansı sunulur.
 • Hiyerarşi: İnternette aktarılan bilgilerin en büyükten en küçüğe doğru verilmesi, bu grafiğin ana özelliği. Alıcının ulaşacağı bilgi bu sayede ihtiyacına göre seçebilir.
 • Coğrafi: Belli bir konumun odak olduğu bilgiler iletilir. Görsellik için haritalardan da faydalanılan bir türde birçok demografik veri sadeleşir.
 • Liste: Listelenmiş bilgiler belki de en sık karşımıza çıkan biçim. Yazıların basit bir şekilde alt alta sıralanması sosyal medyadaki bir kullanıcının canını sıkar. Bu yüzden görsel bilgide amaç liste görünümünü olabildiğince göz alıcı hale getirmek. Listelenen bilginin alıcı için ilgi çekici olduğunda mesaj başarıyla aktarılır.
 • Özgeçmiş: İnternetin bilgilerin yığın halinde olduğu bir ortam olduğuna değindik. Bu yığının içinde iş arayanların kendilerini belli etmek için başvurduğu infografik çeşidi ise özgeçmişi tema alır. Böylece kullanıcılar kısa, öz ve etkileyici görümdeki bilgileriyle rakiplerinin önüne geçmeye çalışır.

Bu türler ile şekillenen infografiğin nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz? O zaman devam edelim.

İnfografik Nasıl Yapılır?

Tablolar yalnızca boyadan oluşmaz. Her fırça darbesi bir anlam taşır, çizgilerin arasında mesajlar yer alır. İnfografik bir tablo değil fakat görsellik onun özlerinden biri, bilgiyle tasarlanan bir resim. Peki bu resim nasıl yapılır? Önce anlatılacak hikâye ya da konuyu seçeriz. Görsellik yoluyla sunacağımız bilgiyi seçerken göstereceğimiz özen, ne kadar, nasıl etkileşim alacağımızı belirler.

Hedef kitlenin bilgiye en doğru ve anlaşılır şekilde ulaşması için ise hikâye ya da konunun içindeki önemli noktalara işaret etmek gerekir. İlginç olan detaylar ise sosyal ağdaki diğer kullanıcıların dikkatini çekmek için eklenir. Fakat sadece bilgileri elde toplamak yetmez, resim için görsellik şart. Bu görselliğin basit grafiklerle sağlanması kullanıcı için bilginin daha rahat anlaşılmasına vesile olur. Sade ama etkileyici olan bu içerikler amacına ulaşır. Sosyal medyanın tablosu olan infografik bilginin renkli bir imzasıdır.

Sosyal Medyada İnfografik İçerikler Kullanıcı Etkileşimini Neden Artırır?

Sosyal Medyada İnfografik İçerikler Kullanıcı Etkileşimini Neden Artırır?

İnsanlar gördüklerine daha çok güvenir. Gözün gördüğü zihinde bir delil pozisyonu alır. Görselliğin bu ikna ediciliği sosyal medyada da kullanılır.

İnternet kullanıcısı olarak biz bilgi peşindeyken en anlaşılır olanı tüketmeyi tercih ederiz. İnfografik ise dijital dünyada iletişim kurarken bu tüketimi karşılar.

Görsel biçimde sunulan içerikler sosyal medya kullanıcısı için yazıların serpiştirildiği bir fotoğraf olarak algılanır. İnternet kullanıcıların bir kısmı geleneksel iletişim araçların tanıyan bir kültürden gelir. Bu yüzden onların zorluğundan yorulmuş bir kitle bu yüzden dijital dünyada iletilere daha basit bir şekilde ulaşmayı arzular.

Sosyal medya dönüşümlü bir iletişime sahip. Orada kullanıcının da üretici konumuna da geçebildiği bir düzen hakimdir. Bu çift yönlü iletişimin gerçekleşmesiyle etkileşim sağlanır.

İnfografik bilgiyi sunuş biçimiyle daha fazla kullanıcının ilgisini çekebilme özelliği taşır. Beyaz bir kâğıda yazılmış birkaç satır yazının yanında geçip gidilir ama etkileyici bir tasarımla işlenmiş kısa ve öz yazılar okunmaya hak kazanır.

Sosyal Medyada Öne Çıkaracak İnfografik Örnekleri

Bir hikâye ya da konunun sosyal medyada sesini duyurabilmesi için izleyebileceği yollardan biri infografiktir. Onun sayesinde bilgiler olduğundan çok daha yalın ve ilgi çekici biçimde sunulur. Görselliğin ardında yatan düzenle kullanıcı sıkıcı bir yazı okuduğunu düşünmez, yeni ve gerekli bir şeyi öğrendiğini hisseder. Sosyal medyada bunun pek çok örneği var. İşte bizim imzasına dahil olduğumuz bazı örnekler;

Boyadığımız, imza attığımız bazı infografikleri bu sayfalarda rastlamak mümkün. Bu tablolar size karışık geliyorsa, görselliği iletişim aracı olarak nasıl kullanacağını bilmiyorsanız, biz size yardım etmek için buradayız.

Markanıza ait bilgileri özünü koruyarak olası hedef kitle için açık ve etkileyici biçimde hazırlıyor, sadece kelimelerle değil, görsel olarak da infografik aracılığıyla kullanıcıları kalbini kazanmanız için emek veriyoruz.