Skip to main content
Marka bir işletmenin en değer verdiği unsurdur. Marka kimliğini oluşturan pek çok unsur bulunur. Bunlardan en önemlisi ise etkili bir marka dili oluşturmaktır. Marka kimliğini oluşturan unsurların tüm mecralarda aynı şeyi aynı tonla söylemesi, marka dili açısından önemlidir. Bu durum marka dilinin tek sesli olduğunu göstermektedir. Tek sesli bir marka dili oluşturmak, işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için önemlidir. Marka dilinin tek sesli olması için ise marka kimliğini oluşturan tüm unsurları iyice tanımak gerekir. Bu unsurlara dikkat edildiği takdirde istenilen hedeflere ulaşmak daha kolay olur.
 

Marka Dili Nasıl Olmalıdır?

 
Markaların iletişim kurarken kullandıkları dil mutlaka tutarlı ve tek sesli olmalıdır. Aksi durumda hedeflere ulaşmak zorlaşır. Kendi içinizde çelişirseniz, kitlenizi ikna etmeniz hayli zor olacaktır. Bu nedenle net bir dil kullanmak önemli diyebiliriz.
Mesela bir markanın herhangi bir sosyal medya platformunda yapılan gönderisi kendine öz bir dile sahip olmalıdır. Markanın yazıları haber siteleri, sosyal medya paylaşımları gibi kullanılan her mecrada her zaman aynı dil olmalıdır. Kendine özgü bir dili olan marka her zaman daha geniş bir kitleye hitap eder. Bu yüzden gelişmek ve gelecek planları kurmak için marka diline önem göstermek gerekir.

Marka Dilinin Önemi

Markalaşmanın kimi zaman görsel bir tasarım ve iyi bir reklam ile yapıldığı düşünülebilir. Fakat bu durum sadece bu iki unsurdan ibaret değildir. Örnek verecek olursak büyük markaları ele alalım. Bir Nike ya da Apple gibi büyük markalar iyi görsellerle çalışan markalardır. Fakat görselin önemi nedir, sadece görsel yeterli olur mu? Bu şirketlerin logoları ve görsel tasarımları gerçekten benzersiz ve başarılıdır. Fakat markalaşma görsel kimlikten çok daha güçlü bir etkendir. Milyonlarca insanın içerisinde olduğu bu piyasa, sadece logodan ibaret olmamalıdır. Güçlü bir marka ve tek sesli bir marka dili sahibi olmak her zaman ön planda olması gereken unsurdur.

Tek Sesli Bir Marka Dili Oluşturmak

Marka kimliği şirketlerin marka imajları oluşturmak için kullandığı bir araçtır, diyebiliriz. Oluşturulan marka imajı ya da dili ile müşterilerin marka ile olan ilgileri belirlenir. Marka kimliği; markanızın değerlerinin ne olduğunu, görüşlerinizi ve ürünlerinizi sunma şeklinizi ortaya koymaktadır.
 
Bir marka dilini; işletmenizin müşterilere karşı verdiği bir söz olarak nitelendirmek doğrudur. Müşteriler marka diline ve reklamına göre alışveriş yapar ya da sizlerle iletişime geçer. Bu yüzden iyi bir marka dili önemlidir. İyi bir marka dili ise tek sesli bir marka dili ile oluşur. Marka dilinin tek sesli ve her platformda aynı ses ile çağrı yapması iyi bir işletmenin gerektirdiği unsurdur.

Tek Sesli Bir Marka Dili Nedir?

İşletmelerin en değer verdiği unsurlardan biri de tek sesli bir marka dili faktörüdür. Bir marka dilinin tek sesli olabilmesi için her türlü mecrada aynı hitap dilini kullanması gerekmektedir. Bir sosyal medya hesabında farklı üslup kullanırken başka bir web sitesinde daha farklı üslup kullanılmamalıdır. Farklı mecralarda farklı dil kullanan markanın değeri düşer. Bu da potansiyel müşterilerin markadan uzaklaşmasına neden olur. Bu yüzden tek sesli marka oluşturmak önemlidir. Hem potansiyel müşterileri çekmek hem de rakiplerin önüne geçmek için, markanızın sesi tek bir ağızdan çıkmalı.

İyi Bir Marka Dili İçin Sosyal Medyayı Etkin Kullanma

Markanızın tek sesli bir marka dili sahibi olması için dikkat etmeniz gereken birtakım hususlar mevcuttur. İlk olarak kaliteli bir marka kimliğine sahip olmak gerekir. İyi bir marka kimliği dili de oluşmasında yardımcı olacaktır. Daha sonra bir web sitesi ya da sosyal medya platformu sahibi olmak gerekir. Her türlü mecrada aktif olmak müşterilerin ilgisini çekmek için önemlidir. Bunun dışında bu mecraları yöneten kişilerin de işini iyi yapıyor olması gerekir. Markayı tanıtan kişilerin ve reklam yazılarını hazırlayan kişilerin aynı ağızdan hareket ediyor olması mühimdir. Farklı ağızdan konuşan farklı yazılar markanın kalitesini düşürecektir. Her türlü sosyal platformda ya da web sayfalarında bir ağızla konuşmak gerekir. Farklı cümle tipleri ve farklı konuşma stilleri markaya olan güveni düşürecektir. Bu yüzden tek sesli bir marka dili oldukça önemli bir unsurdur.

Marka Kimliğini Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Marka Kimliğini Oluşturan Unsurlar Nelerdir?Marka kimliği işletmenin en değer verdiği unsur olmalıdır. Bir marka kimliğini oluşturan pek çok unsur mevcuttur. Markanız için doğru olan kimliği oluşturmak ve iyi bir şekilde tanıtmak için kimlik oluşturan unsurlara dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeniz mümkün olmayacaktır. Bu yüzden iyi bir marka kimliği oluşturmalı ve gerekli olan koşulları sağlamalısınız. Peki, marka kimliğini oluşturan unsurlar nelerdir? İyi bir marka için neler yapmak gerekir?

Markalar çeşitli unsurlara dikkat edilerek oluşturulmalıdır. Bir marka kimliği oluştururken her türlü kitleyi ve rakibi hedef almak gerekir. Tek sesli bir marka dili ve iyi bir marka kimliği için dikkat edilmesi gerekilen unsurlar aşağıda sıralandığı gibidir:

 • İyi Bir Web Tasarımı
 • Logo ve Görsel Kimlik
 • Kullanılan Tema ve Renkler
 • Video ve Animasyonlar
 • Ürün ve Hizmetler
 • Marka Çalışanları
 • Marka Mesajı / Sloganı

Marka kimliğinin kalitesi için bu unsurlara dikkat edilmesi gerekir.

Güçlü Bir Marka İmajı İçin Yapılması Gerekenler

Güçlü bir marka kimliği oluşturmak için yukarıda belirttiğimiz unsurları tek tek ele almalısınız. Bu yüzden işletmenizin tasarım süreci öncesi marka kimliğinizin aşağıdaki niteliklere sahip olduğundan emin olmalısınız:

 • Akılda kalıcı görseller
 • Rakiplerine göre farklılık
 • Esnek ve ölçeklendirilir bir marka
 • Her paçanın bir bütünlük sağlaması
 • Hedef kitleye hitap etmesi

Kaliteli bir işletme ve tek sesli bir marka dili için yukarıdaki unsurlara dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla tasarımdan tutun marka reklamına kadar her türlü duruma özen göstermek önemlidir. Uzun araştırmalar sonucu yavaş yavaş hareket ederek markanız için en doğru olan adımları atmalısınız. Bu yüzden iyi bir marka dili ve kimliği için her türlü maddeyi tek tek değerlendirmeniz gerekmektedir.

Logo / Görsel Kimlik

Logo / Görsel Kimlik

Logolar ya da görsel kimlikler, bir markanın adından sonra sahip olduğu en önemli unsurdur. Unutmayın ki iyi ve güçlü bir görsele sahip olan marka müşterilerin ilgisini çeker. Adeta markanın bir yüzü olarak bu iki unsuru tanımlayabiliriz. İyi bir logo / görsel kimlik markayı dünya çapında ünlü yapabilir. Yani bir logoya bakarak o markanın gücünü anlayabiliriz aslında. Örneğin Apple markasından bahsederken herkesin aklına logosu direkt olarak gelir. Bu iyi bir görsel tasarımından dolayıdır. Bu yüzden iyi bir logo ve tasarım marka kimliğini ve tek sesli bir marka dili kavramını oluşturan en önemli unsurlardandır. Markanın sunduğu ürünler, yaptığı reklamlar kadar önemli bir yere sahiptir.

Logonun Önemi

Logo ve görsel kimliğe dair alınan her türlü karar, marka algısını ve satın alma kararlarını yönetmektedir. Logoda kullanılan renkten tutun yazı tipine kadar her türlü unsur müşterilerin alma ya da almama durumunu kontrol etmektedir. Bu yüzden iyi ve kararlı bir görsel önemlidir. Bunun dışında ürünlerinizi yansıtan bir logo sahibi olmalısınız. Ürünlerden ve potansiyel müşteri tiplerinden uzak bir logo seçiminden uzak durmak gerekir. Logonuz ürünü ve markanızı temsil ettiği gibi, hitap ettiğiniz kitleye de dokunmalı.

Logo ve görsel kimlik seçiminde renkler, yazı tipleri, şekiller gibi pek çok unsurdan yararlanılır. Saydığımız bu unsurların hepsi markanızın adını doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Buna göre alakası olmayan şekiller ve görseller kullanırsanız marka değerinizi gösteremezsiniz. Tek sesli bir marka dili önemi kadar bir logonun önemi de oldukça fazladır. Bu yüzden alınan her kararda iyice düşünmek ve üzerinde kafa yormak gerekir.

İyi Bir Logonun Özellikleri

Marka kimliğinin merkez unsuru logo ve görsel kimliktir. Tüketici için en çok ilgi çeken unsur logo tasarımıdır. Bu durum tüketicinin algısını ve kararlarını direkt olarak etkiler. İyi bir logo / görsel kimlik sahibi değilseniz, tüketicinin gözünde değeriniz kalmaz. Kaliteli bir tasarım sayesinde potansiyel müşterilerin de fazlasını markanıza çekebilirsiniz. Buna göre oluşturacağınız etkili bir logo;

 • Markayı konumlandırarak dürüst bir şekilde yansıtmalı,
 • Diğer rakiplerine göre daha farklı olmalı,
 • Ayırt etmesi basit olmalı,
 • Müşteriler ile iletişim kurabilecek seviyeye sahip olmalı,
 • Yaratıcı ve sade fikirlere sahip olmalı,
 • Farklı biçim ve şekillerde kullanılabilir, olmalıdır.

Çok karmaşık, bulmaca gibi görünen logolar tercih edilmemelidir. Farklılık kelimesi yanlış anlaşılmamalı, logoda da müşterinin anlayabileceği bir dil tercih edilmelidir. Akılda kalıcılık önemlidir. Bunu sağlayacak şey sade fakat yine markanızı temsil eden bir tasarım olacaktır.

Logonun Markaya Kattığı Değer

Yukarıdaki unsurlara dikkat ederek oluşturacağınız her türlü logo ve görsel kimlik markanıza değer katacaktır. İletişimin önemli parçalarından birisi olan logo, tüketiciler ve potansiyel müşterilere karşı sizi iyi tanıtacaktır. Aynı zamanda markanızın logosu her türlü platformda farklı gözükebilir. Bu yüzden her türlü mecraya uyacak bir görsel kullanmak da önemlidir. Başarılı bir görsel kimlik, her türlü ortamda kendini gösteren bir kimliktir. Ayrıca kendisini her türlü ortamda belli ederek tanına bilirliğini ortaya koymalıdır. Böylelikle tek sesli bir marka dili ve kimliği daha da önem kazanır. Dolayısıyla markada kullanacağınız logo / görsel kimlik gibi unsurlara dikkat etmelisiniz.

Marka Mesajı / Slogan

Marka dili ve kimliğinin ortaya çıkması için gerekli olan bir diğer unsur ise marka mesajıdır. Markanın kendine has bir mesajı ve sloganı olması, müşterilerin dikkatini çeker. Günümüzde artık her markanın kendine özgü bir mesajı vardır. Bir slogandan ve tek sesli bir marka dili unsurundan o markanın ne olduğunu anlamak bile mümkün olabilir. Bunun nedeni ise sloganın akılda kalıcı ve ürünler ile bağdaşmış olmasıdır. Sloganı duyduğumuz zaman markayı direkt olarak anlayabiliyorsak bu başarılı bir slogandır. Başarılı bir slogan ise her zaman marka kimliğine değer katacaktır.

Slogan Neden Önemli?

İş hayatında, ister büyük ister küçük her türlü şirketin kalıcılığını sağlamak için sloganlardan yararlanmak gerekir. Çünkü marka mesajı / slogan kavramları müşterilerin logo gibi çok önem verdiği bir unsurlardır. Birkaç kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu slogan, insanların ilgisini çeker.

Markanın en etkili iletişim araçlarından birisi olan sloganlar, rakiplerle mücadele etme konusunda da yardımcı olur. Bununla beraber markanın her türlü ürünü değişik kitleye ulaşır. İyi bir slogan ve marka mesajı ile daha büyük kitlelere ulaşmak ve markayı büyütmek mümkündür. Aynı zamanda slogan marka imajı yaratan bir unsurdur. Markanın kendine has bir imajı olması konusunda sloganın değeri büyüktür. İyi bir slogan tek sesli bir marka dili açısından da gereklidir. Markanın mesajı her ne kadar iyi ve kendisine has olursa tek sesli marka dilinin oluşumu da bir o kadar hızlı olur.

Etkili Bir Marka Mesajı İçin Neler Yapılmalıdır?

Kendi ürün veya hizmetiniz için etkili bir marka mesajı oluşturmak için bazı ipuçları verebiliriz. Yapmanız gerekenleri tek sesli bir marka dili kapsamında açıklayalım:

 • Yalın ve Basit Bir Dil: Firmaların kullandığın sloganlar tek sesli marka dili oluşturabilmek için önemlidir. Her müşteri tarafından anlaşılır olması için sade bir dil kullanmak gerekir. Karışık ve uzun sloganlar insanların kafasını karıştırarak markadan uzaklaşmasına neden olabilir. Bu yüzden marka mesajı / slogan oluşturulurken dilin sade olmasına önem göstermelisiniz.
 • Farklı Olma: Her şirket birbiri ile rekabet halindedir. Bu durum slogan ve marka mesajlarına da yansır. Güçlü ve farklı slogan kullanmak diğer şirketler ile rekabet için önemlidir. Farklı bir slogan oluşturmak için dünyaca ünlü markaların kullandığı sloganları iyice araştırmak gerekir. İyice araştırıp bilgi sahibi olduktan sonra daha farklı ve marjinal bir slogan üretebilirsiniz. Farklı olan şey her zaman müşterilerin ilgisini çeken bir unsur olacaktır.
 • Marka İsmi ile İlişkili Olması: Marka mesajı ve sloganı oluştururken markanız ile alakasız bir mesaj seçmemelisiniz. Bu durum müşterilerin kafasını karıştıran bir durumdur. Markanıza dair mesajları sloganlarınızda kullanarak markanız hakkında ince bir detay verebilirsiniz. Kullanacağınız slogan daima marka ismini içeren slogan olmalıdır. Bu durum tek sesli bir marka dili konusunda ve marka isminde kalıcılık yakalamak için de önemlidir.
 • Orijinal Olması: Kullanacağınız marka mesajı / slogan her zaman özgün olmalıdır. Güçlü bir slogan kendine has bir mesaj taşımalıdır. Başka markalardan alınan sözler ve mesajlar marka değerini düşürecektir. Bu yüzden her şirket kendisine özgün bir içerik üretmelidir. Benzer slogan ve marka mesajları, marka kimliği açısından iyi bir durum sağlamaz. Rakiplerinizle mücadele etmek için özgün olmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Sloganın Güvenilir Olması

Müşteriler bir markanın inanılır ve güvenilir olmasına önem verir. Bu yüzden güvenli buldukları markaya karşı bir bağlılık oluştururlar. Markanın güvenilir olması ise marka mesajı ve sloganları sayesinde sağlanır. Sloganlar tüketici zihninde ne kadar etkin bir rol oynarsa o kadar iyidir.

Etkin bir rol için güvenilir sloganlardan yararlanmak önemlidir. Bu konu ile ilgili Robert Bosch insanların güvenini kaybetmektense, elindeki parayı kaybetmeyi tercih edeceğini söylemiştir. Güvenilir bir marka sloganı ve tek sesli bir marka dili için Robert Bosch’un bu sözünden faydalanmak gerekir.

Marka Sesi

Marka SesiMarka sesi; markanın kendi kimliğini dünyaya açış şeklidir, diyebiliriz. Marka sesi ismi gibi sadece işitsel olarak oluşturulmaz. Aynı zamanda görsel seçeneklerle de marka sesini zenginleştirebilirsiniz. Hedef kitleye ulaşmak ve rakiplerin önüne geçmek için marka sesine özen vermek gerekir. Genelde marka sesi telefon aramaları, mektup ve – postalar, sosyal medya platformları ve diğer iletişim kaynakları olarak düşünülür. Fakat sadece bundan ibaret değildir. Marka sesinin oluşumu görsel içeriklerle de zenginleşmelidir.

Marka Sesi Neden Önemlidir?

Marka sesi özelliklerine dikkat ederek, tek sesli bir marka dili oluşturmak gerekir. Bu sadece markanın kendini nasıl ifade ettiği ile ilgili değildir, şirketin değeri, kimliği ve pazardaki konumu gibi unsurları da etkileyen bir durumdur. Aynı zamanda markanın sesi; marka konumlandırma ve imajı konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Markanın müşterilere karşı iletmek istediği mesajı en doğru şekilde iletmek için gereklidir. Marka için uygulanan tüm stratejiler marka sesine bağlıdır. Yani marka sesi bir bütünleyicidir, desek yanlış olmaz. Markanın iletmek istediği mesajı kaliteli ve etkin bir şekilde iletmesi için önemlidir.

İyi sonuçlar elde etmek için kaliteye mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu yüzden marka sesiniz birçok unsuru da içerisinde barındırmalıdır. İyi bir marka sesi oluşturmak için iletişim dili, değerler ve markanın tek dilde olması gibi durumlara dikkat etmelisiniz.

Ürün / Hizmet

Sahip olduğunuz markanın her zaman daha ileriye yönelik hareket etmesi için dikkat etmeniz gereken pek çok unsur vardır. Tek sesli bir marka dili kadar önemli olan bir diğer unsur ürün ve hizmetlerdir. Bunun dışında yukarıda saydığımız gibi marka sloganları ya da logolar gibi sloganlar da önemlidir. Aynı zamanda ürün ve sunduğunuz hizmetlerin de önemi büyüktür. Satışta olan ürünleriniz ya da eğer varsa verdiğiniz hizmetleri iyi bir şekilde yansıtmanız önemlidir. Müşterilerinize karşı iyi bir imaj edinmeli ve onlara kendinizin güvenilir bir firma olduğunuzu göstermelisiniz.

Müşterilerin en çok dikkat ettiği şeylerden birisi güvenli bir firma olup olmadığınızdır. Bu yüzden ilk olarak kendinizi güvenilir ve orijinal olarak göstermelisiniz. Ayrıca gerçekten de öyle olmalısınız. Markanızın devamlı olarak revaçta olması için her zaman güvenilir bir hizmet vermelisiniz.

Ürünü İyi Bir Dille Pazarlamalısınız

Ürünü İyi Bir Dille Pazarlamalısınız

Sadece ürün / hizmet değil, aynı zamanda tek sesli bir marka dili sahibi olarak da markanızı destekleyebilirsiniz. Tek sesli marka diliniz satışta olan ürünlerinizin ya da varsa sunduğunuz hizmetlerin de daha güvenilir olmasını sağlayacaktır.

Yaptığınız reklamlarda kullanılan tek sesli marka dili müşterileri size yönlendiren önemli bir unsurdur. Böylelikle ürünleriniz ve hizmetleriniz daha çok kitleye ulaşır. Aynı zamanda özgün ve sade bir dille kendiniz anlatırsanız, marka diliniz de o kadar etkili olur. Böylelikle müşteriler ve potansiyel müşterilerin dışındaki kişiler sizlere daha çok ulaşır. Bu durum da doğal olarak markanızın büyümesine yol açar. Daha büyük bir marka sahibi olmak için tek sesli bir marka dili unsurunu mutlaka kullanmayı unutmayın. Aynı zamanda ürün / hizmet gibi konularda güvenilir olmaya çalışın. Böylelikle müşterilerin gözünde daha güvenilir bir marka imajı çizebilir ve markanızı büyütebilirsiniz.

Marka Çalışanları

İşletme ve markaların kimliğini, imajını belirleyen en büyük unsur hizmetin nasıl sunulduğudur. Hizmetin güvenilir ve güler yüzlü bir şekilde sunulması, her türlü konuda destek sağlanması müşterilerin hoşuna giden bir durumdur. Bu yüzden marka çalışanı her zaman güvenilir ve işini severek yapan kişiler olmalıdır. Aksi takdirde tek sesli bir marka dili unsurunun değeri ve imajı aşağılara düşebilir ve olumsuz koşullar meydana gelebilir. İşini severek yapan, markanızı daha yüksek seviyelere çıkarmak isteyen, her türlü olumsuz koşulu göz önünde bulundurup çalışmalarına devam eden kişilerle çalışma sağlamak gerekir. Bir marka çalışanı her zaman markasına sadık bir şekilde çalışmalı ve büyümeniz konusunda sizlere yardımcı olacak çalışmalar yapmalıdır.

 Marka Çalışanları Nasıl Olmalıdır?

Marka Çalışanları Nasıl Olmalıdır?Birlikte çalışacağınız kişilerin yetenekli olması önemlidir. Bir marka çalışanının farkındalık sahibi olması, gelişime ve eğitime açık olması gereklidir. Sadece öğrendiği ya da kendi bildiği kadarıyla iş yapan bir çalışanın gelişmesi imkânsızdır. Her zaman öğrenmeye ve eleştiriye açık bir çalışan ile iş yapmak gerekir. İster yerel ister de global işletme sahibi olun, bu unsura dikkat etmeniz oldukça mühimdir. Markanızın geleceğinizi oluşturmak, tek sesli bir marka dili sahibi olmak için çalışanlarınızdan destek almanız en doğal hakkınızdır. Bu unsurlar dışında güvenilir marka çalışanları ile çalışmanız önemlidir. Çalıştığınız personellerin yalnızca markanız için çabalamasını sağlamalısınız. Markanızı olduğu konumdan daha iyi bir konuma yükseltmek için çalışmalar yapmalı ve birlikte kararlar almalısınız.

 Marka Çalışanlarının Önemi

Bir marka çalışanı daima gündemi ve global firmaları takip etmelidir. Bunun dışında gelişmekte olan işletmeler konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Sizinle beraber çalışacak ve markanızı daha da tanıtacak çalışanlarınız bilgiye açık olmalıdır. Sadece kendi işini yapmak ve daha fazlasını öğrenmek istememek uzun sürede fayda sağlamaz. Bu yüzden kendini geliştirmeyi seven kişiler ile çalışmak önemlidir. Çalışanlar ile sadece patron – çalışan ilişkisi değil, aynı zamanda bir aile olarak iletişim kurmak önemlidir. İyi bir marka sahibi olmak, tek sesli bir marka dili yaratmak için aile kavramının da önemli olduğunu söylemek gerekir. İşletmenin elde edeceği başarı ya da başarısızlık çalışan ile işveren arasındaki iletişime göre de şekillenecektir. Bu yüzden iletişime her şeyden daha da değer vermek gerekir.

İkili İlişkiler

İkili İlişkiler

Marka çalışanlarından sadece işini yapması beklemek doğru değildir. İşveren olarak marka çalışanlarıyla kişisel olarak ilgilenmeli ve varsa sorunlarıyla başa çıkmaları konusunda yardımcı olmalısınız. Çalışanlara psiko – sosyal ihtiyaçları konusunda destek olmalı ve onları her zaman dinlemelisiniz. Çalışanları dinlemek ve onlara bir aile gibi yaklaşmak iyi bir marka imajı ve tek sesli bir marka dili için önemlidir. Bu yüzden iletişime her daim önem vermek gerekir.

Marka Ses Tonu Nasıl Olmalıdır?

Bir markanın kullandığı dil ve konuşma tarzı, o markanın karakterini, kişiliğini ve imajını belirleyen bir unsurdur. Kullanılan ses tonu, marka imajını müşterilere iletir. Müşterilerle birebir iletişim halinde olmak için ses tonundan yararlanmak gerekir. Bu yüzden ses tonunun önemi de büyüktür.

Bir marka için ses tonu, müşteriyle iletişim kurmak için gereklidir. İyi bir ses tonuyla iletişim kurmak ve onlara bekledikleri şeyleri söylemek, marka imajına ve tek sesli bir marka dili konusunda size değer katar. Ne söylendiğinden daha çok bunu nasıl dile getirdiğiniz markanın kimliği için önemlidir. Bir müşteri markanızı ses tonunuzdan rahatça anlaması için, kendinize has ve özgün bir ton oluşturmalısınız. Peki, ideal marka sesi nasıl olmalıdır? Bir markanın kaliteli bir ses tonuna sahip olması için dört temel maddeden bahsetmek gerekir:

 • Ciddi ya da komik olmak
 • Resmi ve gündeme uygunluk
 • Mesafe ya da mesafesiz
 • Coşkulu ya da gerçekçilik

Ses Tonu Neden Önemlidir?

Seli bir marka dili oluşturuyorsanız, ses tonunun önemli olduğunun altını çizmeliyiz. Yukarıda belirttiğimiz dört temel unsura dikkat ederek tek sesli bir marka dili oluşturmak gerekir. İlk olarak markanız konu hakkında gerçekçi mi yoksa komediyle mi anlatım yapacak buna karar vermelisiniz. Daha sonra marka sesinizde kullanacağınız dilin resmi mi sade mi olacağınızı seçmelisiniz.

Pazarladığınız ürünün ya da hizmetin türüne göre farklı bir dil seçebilirsiniz. Bunun dışında müşterilerinize nasıl hitap edeceğiniz de önemlidir. Marka müşterisi ile mesafeli mi yoksa daha samimi bir yaklaşım sergileyeceğinizi seçmelisiniz. Son olarak da marka reklamı yapılırken coşku ya da duygusuz bir yaklaşım arasında seçim yapmak gerekir. Müşteride coşku duygusunu da uyandırabilirsiniz ya da doğruları direkt olarak gerçekçi bir yaklaşımla sergileyebilirsiniz. İlk olarak etkili tek sesli bir marka dili için bu dört unsura dikkat etmek gerekir.

 Bir Amacının Olması

Reklamı yapılacak ya da tanıtılacak her türlü marka ürünü, birbirinden farklı amaca hitap edebilir. Fakat önemli olan asıl konu mutlaka bir amacının olmasıdır. Amaçsız ve idealsiz bir şekilde pazara sunulan ürün ya da hizmet, herhangi bir müşteriye güven vermez. Bu yüzden markanızın amaçları doğrultusunda hareket etmelisiniz. Aynı zamanda ürünlerinizin hitap ettiği;

 • Yaş,
 • Cinsiyet,
 • Eğitim Seviyesi,
 • Meslek gibi konuları da dikkate almalısınız.

Ürünleriniz belirli bir kesime hitap ediyorsa farklı amaçlar doğrultusunda sergilenmelidir. Tek sesli bir marka dili kadar önemli olan amaç ilkesi, her markanın dikkat etmesi gereken bir konudur. Amaçsız ve idealsiz bir şekilde pazarlanan ürünler kitleye ulaşamaz. Ulaşsa dahi insanların ilgisini çekmez. Bu yüzden markanızın ürünlerinin mutlaka bir amacı olmalıdır ve doğru kitleye hitap etmelidir. Amacı olmayan her ürün markanızda sadece boşa yer kaplayacaktır. Bu ürünlerin marka sesleri ve tanıtımları da bir o kadar gereksiz olacaktır. Dolayısıyla hem markanızın hem de pazarladığınız ürünlerin bir amacı olması gerektiğini unutmayın.

Araştırma Yapmayı İhmal Etmeyin

Araştırma Yapmayı İhmal Etmeyin

Sosyal medya platformlarını ya da Google analizlerini inceleyerek kitleniz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Hedef kitlenizin bir portresini oluşturabilmek için bu tür platformlarda gezinmeyi unutmayın. Böylelikle potansiyel müşteriler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilir ve daha doğru amaçlar ile yola devam edebilirsiniz. Kitlenizle iyi bir iletişim kurmak, ürünleri doğru amaçlar ile pazarlamak kadar önemlidir. Dolayısıyla kitlenizi iyi tanıyarak kaliteli amaçlar elde edebilirsiniz. İyi ve kaliteli tek sesli bir marka dili için kitlenize her zaman önem verin.

Diğerlerinden Farklı Olması

Dünya üzerinde yerel ve global olmak üzere pek çok marka bulunmaktadır. Kimi markalar birbirini takip eden ve tekdüze ürünler piyasaya süren markalar olurken, bazı markalar kendini global olarak tanıtmayı başarmıştır. Kendinizi ve markanızı global seviyelere ulaştırmak için sürekli çalışmak ve araştırma halinde olmak önemlidir. Bunun için ise diğer markalardan farklı olmak, iyi bir marka sesi kullanmak ve çalışmalarınızın özgün olması gerekir.

Tek sesli bir marka dili sahibi olmak ve ürünlerinizi farklı biçimlerde sergilemeniz sizlere fayda sağlayacaktır. Dünya üzerinde Apple ya da Google gibi büyük firmalara bakacak olursanız, onların kendisine öz bir dünyası olduğunu görebilirsiniz. Benzersiz yani ‘unique’ bir marka olmaları, onları global seviyelere taşıyan unsurdur. Siz de markanızı bu seviyelere çıkarmak istiyorsanız diğerlerinden farklı olmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Farklı Materyallerin Kullanımı

Farklı ve kendinize özgün bir marka kimliği için her türlü materyalleri kullanmalısınız. Pazarlama materyallerinizin performansını ölçmeli ve tek bir marka dilinde hitap etmelisiniz. Buna göre tek ve kendinize özgün bir marka sesine sahip olmanız her zaman marka kimliğine önem katan bir unsurdur. Bunun dışında markanızı her zaman geliştirmeye açık tutmalısınız. Gerek marka çalışanları gerekse de yöneticiler olsun, her kademeden çalışan insanlar mutlaka farklı içerikler üretmelidir. Farkındalık yaratarak, tek sesli bir marka dili oluşturarak ve diğer markalardan daha farklı konular üzerinde durarak global seviyelere ulaşabilirsiniz.

Anlaşılır Olması

İyi bir marka kimliği ve dili için anlaşılır olmak oldukça mühimdir. Herhangi bir müşteri içeriklerinize ve hizmetlerinize göz atarken aklında bir soru kalmamalıdır. Eğer kalıyorsa bu marka dilinde bir sorun olduğunu ortaya çıkarır. Buna göre her zaman sade bir dil kullanmalı ve müşterilerin sizi anlamasını sağlamalısınız. Çünkü aksi takdirde markanız dilediğiniz seviyelere gelemez. Tek sesli bir marka dili sahibi olmak için anlaşılır bir dilde içerik hazırlamalısınız. Kendinizi ifade ederken 7’den 70’e her insanın anlayacağı içerikler ortaya koymalısınız.

Sade ve Özgünlük

Metinlerinizde ve içeriklerinizde sade, özlü bir üslup seçmelisiniz. Kısa ve öz tanımına uymak sizleri her zaman iyiye götürecektir. Uzun ve süslü cümleler kullanmak her zaman müşterileri uzaklaştıran bir unsurdur. Kendinizi kısa, net ve anlaşılır ifade ederek daha büyük kitlelere ulaşabilirsiniz. Böylelikle marka kimliğinizi de büyütebilir ve global bir firma olma yolunda adımlarınızı atabilirsiniz.

Araştırmalara göre müşteriler her zaman sade ve anlaşılabilir bir dile sahip olan firmaları tercih ediyor. Uzun ve karmaşık içerikler her zaman müşteri kaçırmaktadır. Bu durum tek sesli bir marka dili konusunda da olumsuz etkilere neden olur. Dolayısıyla reklam ve marka dilinizde dikkat etmeniz gereken bir konudur, sadelik. Sadelik ve anlaşılırlığı temel unsur olarak belirleyip bu şekilde yolunuza devam edebilirsiniz.

Uyarlanabilir Olması

Markanızın ses tonu mutlaka her türlü mecrada kullanılabilir bir ses tonu olmalıdır. İster online platformlar isterse de yazılı kaynaklar olsun, her iki alanda da aynı tarzda ilerlemelisiniz. Bu durum tek sesli bir marka dili için önemlidir. Her mecrada farklı bir dil kullanmak marka değerini sarsan bir durumdur. Kullanacağınız metinler mutlaka her türlü platforma uymalıdır. Bu yüzden biraz evrensel durumlardan yararlanabilirsiniz. Bu evrenselliği kendi markanıza benimsetebilir ve buna özgün içerikler oluşturabilirsiniz.

Yapacağınız her türlü reklam ya da hazırlayacağınız içerikler mutlaka birbiri ile aynı özelliklerde olmalıdır. Dolayısıyla her mecrada farklı konuşma tarzını benimserseniz, müşteri size olan güvenini kaybedecektir. İyi bir imaj sahibi ve güvenli firma olduğunuzu göstermek için tek bir anlatım tarzını kullanabilirsiniz. Herhangi bir sosyal medya platformunda kullandığınız dili kendi web sitenizde de kullanmalısınız. Farklı ağızdan konuşursanız marka imajınız kısa vadede sarsılabilir. Bu yüzden tek sesli bir marka dili sahibi olmalısınız.

Hedef Kitle ile Aynı Tonda Konuşulması

Markanızın gelişmesi ve güvenilir olması için kitlenize değer vermelisiniz. Her müşteri kendilerine değer veren marka ile çalışmak ister. Buna göre müşterilerine değer vermeyen bir markanın gelişmesi mümkün değildir. Müşterilere değer vermek hedef kitle ile aynı tonda konuşulması ile de anlaşılabilir. Tek sesli bir marka dili sahibi olarak kitlenizle aynı ağızdan konuşmalısınız. Bu yüzden hedef kitlesini de iyi tanımak gerekir. Bunu anlamak için hedef kitle araştırması yapmak önemlidir.

İlk olarak hedef kitleniz kim ve neler ile ilgileniyor bu konuda bilgi sahibi olmalısınız. Daha sonra ürünlerinizi neden satın alıyorlar ya da hizmetlerinizden neden yararlanıyorlar bunları bilmelisiniz. Son olarak da bütçe konusunda araştırma yapmalısınız. Müşterilerinizin bütçeleri hakkında bilgi sahibi olarak farklı ürünleri pazarlayabilirsiniz.

Kitle Analizinin Önemi

Kitle Analizinin Önemi

Yukarıda belirtilen unsurlara dikkat ederek kitlenizi tanıyabilirsiniz. Kitlenizi analiz ederek pazarlamanız ve pazardan çekmeniz gereken ürünlere karar verebilirsiniz. Bu durum ise sizi kâra ulaştıracak önemli bir unsurdur. Hedef kitle araştırmanız bununla sınırlı kalmamalıdır.

Sizlerle iletişime geçen kitlenizden mutlaka bilgi almalısınız. Müşterilerinizin istekleri, görüşleri ve şikâyetleri doğrultusunda markanızı daha da geliştirebilirsiniz. Tek sesli bir marka dili sahibi olmanın dışında müşterilerin şikâyetlerini de dinlemek önemlidir. Aksi takdirde olumsuz koşullardan haberdar olamazsınız. Buna göre kitleniz ile sürekli olarak iletişimde olmak ve onlara anket uygulamak sizlere bu konuda yardımcı olacak unsurdur. Onların isteklerinden haberdar olmak marka imajı için önemlidir. Bu yüzden potansiyel müşterilerden iyi ve verimli bilgi almak için onlara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz:

 • Markayı çevrenizdekilere tavsiye eder miydiniz?
 • Bizi seçmeden önce hangi firmalara göz attınız?
 • Müşteri temsilcileri ile olan iletişiminiz nasıl?
 • Bizimle ilgili bir şikâyetiniz var mı, varsa nedir?
 • Öneri ve tavsiyeleriniz var mı?

Marka İmajını İyileştirmek

Müşterilerinize birtakım sorular sorarak marka imajınızı iyileştirebilir ve daha da geliştirebilirsiniz. Müşteri ve markanın düzenli olarak iletişim kurması ve isteklerine önem vermesi marka için önemlidir. Markanızın global seviyelere ulaşabilmesi için bu tür konulara her zaman değer vermelisiniz. Herhangi bir alanda açık bırakmamalısınız.

Müşterilere karşı olan saygınlık, değer ve onları anlayarak aynı ağızdan konuşmak önemlidir. Tek sesli bir marka dili sahibi olarak onlarla aynı ağızdan konuştuğunuz zaman, müşterileriniz size daha çok güvenecektir. Sizlere daha çok güvenen kitleniz ise, alışveriş için sizleri daha çok tercih etmeye başlayacaktır. Dolayısıyla markanın büyümesi ve uluslararası bir kimliğe sahip olması için kitlenize her zaman değer vermeyi unutmayın. Unutmayın ki müşterilerine değer veren firmalar her zaman en iyi firmalardır.