Skip to main content

Veri Odaklı Hesap Yönetimi

Bir gazetedeki reklam ertesi gün unutulur. Gazete bir süre saklansa bile sonunda ya bir sobanın içinde yanar ya da çöpe atılıp yok olur. İnternette ise hiçbir şey kaybolmaz. Bu yüzden reklamların geleceği için veri odaklı hesap yöntemi kullanılır.

Akıl yürütme, araştırma süreçleri sırasında bir sonuç elde etmek için kullanılması gerekilen bilgi veri olarak adlandırılır. Veri; bir sürecin ardından ulaşılan bilgi yığınıdır. Bu yığın tek başına bir anlam ifade etmez fakat bir hesap yöntemi ile buluştuğunda işlev kazanır.

Reklamların sonucu ile elde edilen veriler onların gelirlerini ve başarısını analiz etmeye yardımcı olur. Bu analizin yönetilmesiyle ise veriler en sağlıklı şekilde işlenir.

Veri yönetimi; verilerin güvenliğini, verimliğini, maliyetini saklar ve korur. Gerektiğindeyse elde tutulan verileri kullanarak hizmet kalitesini arttırmak için çabalar.
Dijital dünyada üretilen, kullanıcılara sunulan her şeyin bir dönütü vardır. Çünkü internet çift yönlü bir iletişime sahiptir. Bu iletişim biçimi de pazarlama sürecinin sonunda bir veri akışını sağlar. Alıcının beğenisi, ilgisi ile şekillenen veriler ürünün kalitesini belirlerken bir sonrakinin gideceği yola da ışık tutar. Bu yolun hesabı veriler temel alınarak yapıldığında daha faydalı bir sonuç sunar. Fakat bu bir matematik problemi değildir. Yatırım ile gelir arasındaki ilişkiyi görmek için yapılan bir hesaplamada ihtiyaç duyulan unsurların toplanmasıdır.

Toplanan veriler hesap süzgecinden geçtiğinde ortaya temiz, yararlı, yeni bir strateji çıkar. Bu strateji ile üretici konumunda olan markanın dijital pazardaki geleceğini belirlenir. Şimdi ise bir markanın verilerle çizilen geleceğinde neler olduğunu inceleyelim.

Veri Odaklı Hesap Yönetimi Neleri Kapsıyor?

Başarı, veriler ile beden kazanır. Bu beden sadece oradadır, öylece durur. Ancak harekete geçtiğinde kendinden sonrakilere yol gösterir. Veri odaklı hesap yönetimi bu bedenin hangi yöne, ne kadar hızlı gideceğini keşfeder.

Bu keşif yapılırken;

 • Veriler analiz edilir,
 • Ölçümleme ve raporlama yapılır,
 • Hedefleme ile asıl mekân ve alıcı bulunur,
 • Eldeki verilerle strateji geliştirilir,
 • Reklam kampanyasını yönetilir.

Böylece internette dağıtılan bir ürünün aldığı dönüt en verimli şekilde kullanılır. Veri anlam kazanır, başka başarılara açılan bir kapı olur.

Veri Analizi

Bir ürünün kullanıcıya ulaşması pazarlama sürecinin sadece bir aşamasıdır. Sürecin tamamlanması için elde edilen verilerden ders çıkartılması gerekilir. Veri odaklı hesap yönetimi ile veriye dair pek çok şey göz önünde bulundurulur ve incelenir;

 • Gereksiz verilerin temizliği,
 • Verilerin depolanması,
 • Hızlı ve sağlıklı biçimde veriye erişmek,
 • Veriyi yedekleyerek güvenceye almak,
 • Kesin bir sonuca ulaşmak için veriyi analiz etmek.

Bu gibi detayların yer aldığı veri yönetiminde analiz yıldızlı bir maddedir. Çünkü analiz sayesinde verilerden bir ders almak mümkündür. Verilerle dijital pazarlama esnasında hangi adımın doğru olduğu, hangi kararın yanlış olduğu keşfedilir.

Veri analizi; biriktirme temelli ve gerçek zamanlı olarak ikiye ayrılır. Biriktirme temelli analiz, metin, söylem, görüntü gibi verilerin üzerinden yapılan bir analizdir. Bu analiz biriktirme için belli bir vakit harcar. Fakat gerçek zamanlı analiz veriler toplandığı an gerçekleşir. Veriler en taze haliyle analiz edilir.

Her iki yöntem de verilerden en iyi cevabı almak için kullanılır. Bu verilerin ölçümlemesi yapılır, rapora dökülür. Böylece hizmet kalitesi iyileşir, yenilenir.

Ölçümleme ve Raporlama

Bir sınav sonrası yapılan yanlışların üzerinde durmak kişiyi bir sonraki sınavda yapacağı hatalardan uzak tutar. Verilerin ölçümlemesi de aynı işlevi sağlar.

Geleneksel iletişim ve pazar dünyasında ölçümleme seçeneği yoktur. Fakat teknoloji ile değişen yeni, sınırların kalktığı dünyada kitlenin hareketleri bir veri yığını olarak sunulur. Bu yığının incelenip raporlanması ise etkileşimin imza attığı başarının niteliğini sunar.

Rapor, verilerle çizilen bir haritadır. Hem geçilmiş olan yolu hem de gelecekte ilerlenecek en güvenli yolu gösterir. Veri odaklı hesap yönetimi, verileri anlaşılır ve yalın bir biçimde raporlayıp onlara anlam yükler.

Anlamlandırılmış olan veriler reklam ya da internette dolaşan herhangi bir ürünün kalitesini belirler. Dolayısıyla dijitalin sağladığı ölçümleme ayrıcalığı bir değerlendirme aracı olarak kullanılır.

Hedefleme

İnternette bir ürün ya da hizmetin reklamının yayımlanabileceği birçok mekân bulunur. Hedefleme ile reklamın hedef kitleye ulaşabileceği en uygun platform seçilir. Etkileşimin en fazla hangi mecrada sağlandığını keşfetmek için verilerin devreye girdiği bir noktadır.

Reklam yayımlanma süreci sonrası toplanılan veriler, reklam için doğru dijital ortamın tercih edilmesini sağlar. Hedefleme mekân ve reklam eşleştirme durumudur. Bununla etkileşimin daha verimli gerçekleşmesi hedeflenir.

Her mecranın kullanıcısı farklıdır, hedef kitle birden fazla yerde bulunur, aktif olur. Bir reklamın hedef kitleye ulaşabilmesi için bu dijital mekanların birçoğunda boy göstermesi gerekir.

Fakat etkileşimin en fazla sağlandığı mecra diğerlerinden daha ayrı bir özen ister. Çünkü asıl alıcı oradadır. Bu yeri bulmak için ise verilerden faydalanılır. Veriler ölçümlendiğinde kimin en çok nerede vakit geçirdiğini raporla sunar. Veri odaklı hesap yönetimi bunun gerçekleşmesini sağlar.

Böylece bütün bu verilerin kullanılmasıyla bir sonraki reklam süreci için daha sağlam bir strateji geliştirilir.

Strateji Geliştirme

Bir hedefe ulaşmak için planlı bir şekilde hareket edilir. İnternette hayatta kalmak için geliştirilen stratejilerin sağlam ve başarılı olması için verilerden yararlanılır.

Hedefe giden en etkili yolu bulmak için strateji geliştirilir. Bu strateji reklamın yapısına, hedef kitlesine, rakiplerine göre tasarlanır, harekete geçilmesi için sunulur.

Reklamın amacı ürün ya da hizmetin hedef kitle tarafından kullanılmasıdır. Kitlenin ilgisini yakalamakla başlayan bu süreç veriler ile değişir, biçimlenir.

Veriler; araştırma, gözlem, ölçüm, deney gibi yöntemlerle toplanır. Ölçümlenen veriler bir stratejinin oluşturulması sırasında hedefe giden yolu döşeyen malzemelerin yerine geçer. Somut bir bilgi ile adım atmak, kalabalık internet ortamında rastgele dolaşmaktan çok daha güvenli bir harekettir. Doğru bir strateji reklamın sürekliliğine de imza atar. Kampanyalarını canlı kılar.

Reklam Kampanyası Yönetimi

Bir markanın dijital evrende sesini duyurması için kullanıcıların dikkatini çekmesi şarttır. Kullanıcılar gür çıkan tüm sesleri duyar ama sadece ilgilerini çekmeyi başaranları işitirler. Bu yüzden üç türü bulunan reklam kampanyalarına başvurulur;

 • Markanın bilinirliğini arttırmayı amaçlayan reklam kampanyaları,
 • Kullanıcılar arasındaki potansiyel müşterileri keşfetmeye çalışan reklam kampanyaları,
 • Dönüşüm ve satış sağlamayı hedefleyen reklam kampanyaları

Bu türlerin yönetimi ise veri odaklı hesap yönetiminin bir alt koluna girer. Çünkü bir reklam kampanyası oluşturmak için önce hakkında verilere sahip olmak gerekir. Bir reklam kampanyası süreci;

 • Hedef kitlenin belirlenmesi ile başlar,
 • Kampanyanın türüne karar verilir,
 • Reklam için ayrılacak bütçe belirlenir,
 • Reklam oluşturulur,
 • Kampanyanın yayımlanacağı mecra hedefleme ile seçilir,
 • Dönüşüm incelenir, son olarak da kampanyanın başarılı olup olmadığı öğrenilir.

Bu aşamaların düzgün yönetilmesiyle tüketiciyi özendirecek, ilgisini çekecek bir kampanya ortaya çıkar. Veriler doğru okunduğu sürece atılan adımlar etkileyici bir yola çıkar.

Ancak bunun için kampanyanın düzgün ve planlı yapılması gereklidir. Veri odaklı hesap yöntemi ise buradaki kontrol mekanizması olarak görevini en iyi şekilde gerçekleştirir.

Veri Odaklı Hesap Yönetimi İçin Uzman Desteği Alın

Bazen veriler çok kalabalık ve karışık bir yığının içinde varlıklarını sürdürür. Onları bu karmaşadan kurtarmak kişinin tek başına yapacağı bir iş değildir.

Verileri tanıyan, onları kurtardığında nasıl kullanacağını bilen uzmanların yardımını almak mantıklı bir seçenektir. Tek başına anlam ifade etmeyen fakat kullanıldığı zaman birçok artıyı ortaya çıkartan veriler bir uzman tarafından işlendiğinde kömürün elmasa dönüşmesi gibi ışıldar, değer kazanır.

Veri odaklı hesap yönetimi verilerin bu değerini korumaya, en iyi biçimde kullanmaya çalışır. Böylece veriler internette varlığını sürdürmek isteyen her içerik için yol gösterici bir konuma yerleşir, başarının arkada kalan ama imzada payı büyük olan bir öğe haline gelir.