Skip to main content

Google Ads Yönetimi

İnternet çağının en kapsayıcı ve işlevsel araçlarından birisi Google arama motorudur. Herhangi bir konuda bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ilk göz atılacak yerin Google olması bu arama motorunun hizmetlerini çeşitlendirmiştir. Bu hizmetler arasında olan Google Ads ise dijital pazarın parlak bir yıldızı haline gelmiştir.

Google, kullanıcıların duyduğu ihtiyaçlar doğrultusunda çok daha hareketli, yoğun ve farklı amaçlara hizmet edebilen bir alana dönüşmüştür. Genel olarak kullanıcıların çevrimiçi bilgilere erişimine olanak sağlayan Google, arama yapmak, iletişim kurmak, içerik oluşturmak ve depolamak gibi birçok farklı hizmet çeşidiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Google Ads platformu aracılığıyla da reklam hizmeti sunan Google, dijital dünyada markaların kendisini tanıtmak için reklam verenlerin hedef kitlelerine ulaşmasında katkı sağlayarak satışları arttırmaktadır.

Dijital pazarda başarıyı elde edebilmek için reklam panosu olarak tabir edebileceğimiz bu araçtan faydalanmadan önce ne olduğunu iyi bilmek gerekir.

Google Ads Nedir?

Google Ads bir reklam hizmetidir. Google sayesinde internet üzerindeki web sitelerinde ve Google’ın arama sonuçları, YouTube videoları, Gmail hesapları ve diğer Google ağları gibi yerlerde reklamların yayınlanmasını sağlamaktadır. Birbirinden farklı reklam formatları sunarak çeşitliliği arttırmaktadır.

Google Ads, belirli anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıların ilgisini çekecek olan reklamları yayınlama imkanı sunar. Google Ads’nin birçok farklı avantajı vardır. Reklam verenlere hedef kitlelerini belirleyebilmeleri için demografik özelliklerinin ve coğrafi konumlarının ölçüm bilgisini kullanabilmektedir. Böylece doğru kitle hedeflenerek doğru bir pazarlama stratejisi oluşturulabilmektedir. Google’ın sunduğu bu reklam hizmeti aynı zamanda performans ölçümü imkanı verip reklamın dönüşüm oranını kontrol eder. Bütün bunları da bir rapor halinde size sunar.

Hedef Kitlenize Doğru Zamanda ve Yerde Ulaşın

İnternetin hayatlarımıza girmesiyle, kişiler arası etkileşim hızlandı. Gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan internet, markalar ve müşteriler arasında bir köprü kurarak interaktif bir pazar imkanı sundu. Hem kullanıcıya hem de işletmeye geniş alanlar ve çeşitlilik sunmasıyla internet benzersiz kolaylıklar sağlayan buluşma noktası haline geldi. Kullanıcılar, reklam yapılan ürün hakkında geniş çaplı bilgi elde edebildiği gibi, üreticiler de kullanıcıların potansiyeli ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Karşılıklı gerçekleştirilen bu bilgi paylaşımı ister köklü ister yeni kurulmuş bir marka olsun doğru kitleye ulaşabilmesi açısından çok önemlidir.

Hedef kitlenin belirlenmesi dönüşleri arttırmaktadır. Doğru yerde ve zamanda görülmüş bir reklamın kullanıcıya etkisi çok daha yoğun olmaktadır. Google Ads ile belli bir coğrafi alana yönelik reklam sunumu yapılabilmesi direkt olarak ilgili kullanıcıya ulaşmayı sağlamaktadır. Ayrıca internet reklamlarının kullanıcıların bağlanma zamanı, oturum süresi, ziyaret amaçlarına göre ayarlanabiliyor olması hedef kitleye ulaşabilmek için doğru uygulamadır.

Reklam Maliyetlerinizi Optimize Edin

Geleneksel medya ve reklam araçlarıyla karşılaştırıldığında internet reklamcılığı çok küçük bütçelerle yürütülen çalışmalardır. Çok daha hızlı sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak olan internet reklamcılığı sayesinde düşük maliyetli ve hedeflenen kitleye ulaşmış bir marka olursunuz.

Reklam verenler için bütçenin doğru şekilde hesaplanması ve belirlenmesi müşteri hesaplarında elde edilen dönüşüm oranı üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Anahtar kelime listesi, kampanya hedefleri ve kampanya performansı gibi birçok farklı faktör ele alınarak hesaplanan maliyet, marka için oluşabilecek sürprizleri ekarte ederek reklam verene çok daha net bir yol çizmektedir.

Dönüşüm Oranınızı Artırın

Dönüşüm oranı, reklam verenlerin reklam metinlerini, hedef stratejisini, belirlenen hedef kitleyi ve kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için kullanılan verileri sağlamaktadır. Oluşturulan ve yayınlanan reklamlara gelen dönüşümün yorumlanmasıyla reklam verenlere reklam stratejisiyle ilgili eksiklerine yönelik geri bildirim sağlamak mümkündür. Böylece daha verimli ve gerçek zamanlı bir strateji geliştirilerek hedef kitleye ulaşım arttırılmaktadır. Yüksek bir dönüşüm oranı yakalamak markanın, hedef kitleye ulaşılabildiğini ve potansiyel müşterilerin dikkatlerini çekebildiğini gözler önüne sermektedir.

Dönüşüm oranı, reklam verenin belirlediği hedefe bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Örneğin bir e-ticaret sitesi için dönüşüm oranı ile bir abonelik sitesi için dönüşüm oranı farklılık göstermektedir. E-ticaret sitesi için satın alma oranı önemliyken, abonelik sitesi için abone sayısı önemli durumdadır. Bu tarzdaki farklılıkların yakalanabilmesi ve sürecin doğru şekilde yönlendirilebilmesi için doğru reklam stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylece hedef kitleye ulaşmak çok daha kolaylaşmakta ve dönüşüm oranı arttırılmaktadır.

Reklam Performansınızı İzleyin ve Raporlayın

Reklam veren markanın hedefleri doğrultusunda hazırlanan reklamlar ile ilgili yapılacak olan düzeltmeler dönüşüm oranı için elzemdir. Dolayısıyla sürecin takibinin yapılması reklam performansını arttırmaktadır. Geleneksel mecralardan çok daha düşük maliyetlerle yapılan bu değişiklikler reklam verenler için kazancın arttırılmasına yöneliktir. İnternet reklamcılığının bu denli avantajlı bir konumda olmasının sebebi hızlı ve net şekilde sonuçların görülebiliyor olmasından gelir.

Google Ads reklam yönetimi ile reklamların sonuçları ve dönüşüm oranları kısa vadede alınabilmektedir. İnternetteki reklam mecralarıyla yapılan reklamla ilgili bütün trafik elektronik olarak tutulabilir ve ayrıntılı şekilde reklam verene raporlanır. Böylece veriler ışığında reklamların etkinliğinde ciddi artışlar sağlanır. Geleneksel mecraların ölçülebilirliği kısıtlı kalırken ve yanılma payı artarken, internet reklamcılığında bu pay minimalize edilerek odaklı bir süreç yürütülmektedir.

Google Ads Reklam Yönetimi için Uzman Desteği Alın

Markalaşmak meşakkatli ve sabır gerektiren bir süreç. Süreç olarak adlandırıyoruz çünkü başlangıçların heyecanı yaşanılan, olgunlaşmanın durgunluğunun deneyimlendiği ve hedeflenen sonuca varıldığında ulaşılan bir mutluluktan bahsediyoruz. Bizler de Duende Dijital olarak Google ads hesaplarınızı yöneterek en uygun desteği verebilmek adına bulunuyoruz.

Bir Google Ads uzmanı, reklam verenlerin hedeflerini anlayarak reklam kampanyaları için en etkili stratejiyi ve planı oluşturmaktadır. Böylece uzman desteği sayesinde Google Ads yönetimi bütçelerin ayarlanması, çeşitli reklam formatları arasından markaya değer katacak ve görünürlüğünü arttıracak olanı seçmesiyle doğru şekilde yürütülebilecektir. Çünkü uzman, reklam verenin hedef kitlesine doğru şekilde ulaşmasını sağlayabilmek adına hedefleme stratejileri ve optimizasyon stratejileri kullanmaktadır. Uzman, etkili anahtar kelimelerin, demografik özelliklerin, coğrafi konumun getirdiği yerel özelliklerin dinamiklerini optimize edebilmektedir.

Google Ads reklam yönetimiyle ilgili bir uzmanla çalışmak, verilen reklamların özgünlüğünü arttırarak doğru kitleye ve daha fazlasına ulaşmada yardımcı olmaktadır. İnternet reklamcılığının kolay izlenebilir ve raporlanabilir olması reklam verenlere geri dönüşlerin ayrıntılı şekilde sağlanabilmesini kolaylaştırır. Böylece uzman markanın ilk hedeflerini aşan yeni stratejiler geliştirerek markanın başlangıç hedeflerini de aşmasına yardımcı olacaktır.

Tüm bu süreçte sizleri Duende Dijital’in güvenli kadrosuyla karşılıyor ve Google Ads hesaplarınızda başarıyı elde ede ederek hedeflerinize ulaştırıyoruz. Google Ads ile reklam dünyasının sınırsızlıklarını sizler için en uygun şekilde nasıl bir avantaja dönüştüreceğimizi birlikte belirliyoruz.

Google Arama Ağı Reklamları

Reklamlarınızın internet ortamında web sitenizde ya da uygulamalarda sergilemenize yardımcı olan hizmet Google arama ağı reklamları adını alır. Bu Google Ads reklamları arama sonuçların altında ya da üstünde yer alır.

Sorgulamada kullanılan anahtar kelime bağlamıyla ortaya çıkan reklamlar ile Google hedef kitlenin ilgisini çekmeye çalışır. Markanın arama ağı reklamlarını kullanması onun internette bilinirlik kazanmasına yardımcı olur.

Markanın dijital pazardaki stratejisi ile uyumlu şekilde ilerleyen Google Ads reklamları için;

  • Google hesabı oluşturulur.
  • Anahtar kelime seçilir.
  • Kampanya planlanır.
  • Reklam metni hazırlanır.
  • Reklam uzantıları tamamlanır.
  • Reklamın dönüşümünü görme amacıyla kodlar yerleştirilir.
  • Bütçeye karar verilir.

Bu şekilde yapılan Google Ads reklamları markaya istediği etkileşimi sunar. Böylece arama ağı reklamları ile marka dijital pazarda amaçlarına doğru başarıyla ilerler.

Kaynakça

Altınbaşak, İ., & Karaca, E. S. (2009). İnternet Reklamcılıpı ve İnternet Reklamı Ölçümlenmesi Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 9(2), s. 463-487.

Berki, A. (2019). Dijital Pazarlama Uygulamalarının Satış ve Marka Bilinirliğini Arttırmaya Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi. Egemia Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi(5), s. 136-170.

Bircan, B. (2019). Dijital Pazarlamada İnternet Reklamcılığının Marka Bilinirliğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Google Adwords. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı .

Koçer, S., & Yılmaz, A. (tarih yok). İnternet Reklamları Yapım Süreci: Google Reklamları Üzerine Bir İnceleme. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, s. 10-37.

Kuleli Pak, B., Mocan, B., Baz, N., Yoldaş, S. Y., & Erdoğan İzol, A. (2020, Mayıs). YENİLİKÇİ İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARIYLA DİJİTAL PAZARLAMA VERİSİ KULLANILARAK, OTONOM AKILLI SİSTEMLER GELİŞTİİRLMESİ: GOOGLE ADS UYGULAMASI. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi(26), s. 199-224.

Özen, Ü., & Sarı, A. (2008E, Eylül). İnternet Reklamcılığı: İnternet Kullanıcılarının İnternet reklamcılığı Konusundaki Tutum ve Davranışları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), s. 15-26.

Sık Sorulan Sorular

Google Ads'in amacı nedir?

Ads, reklam verenlere hedef kitlelerine ulaşmalarını ve ürün veya hizmetlerini tanıtmalarını sağlar. Reklam verenlerin belirli anahtar kelimelere dayalı reklam kampanyaları oluşturmasına imkan verir. Bu kampanyalar, arama sonuçlarında veya web sitelerde Google Reklam Ağı üzerinden gösterilir.

Google Ads’in amacı, reklam verenlerin potansiyel müşterilere ulaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, ürün veya hizmetlerinin farkındalığını artırmalarını ve web sayfasının daha fazla trafik veya satış kazanmalarını sağlar.

Reklam verenlere, kampanyalarının performansını izlemelerini ve optimize etmelerini sağlayan bir dizi araç sunar. Bu araçlar, reklam kampanyalarını optimize etmek ve reklam verenlerin bütçelerinden en iyi şekilde yararlanmaları için kullanılır. Ayrıca reklam verenlere hedefleme seçenekleri sunar. Bu seçenekler, reklamların belirli bir coğrafi bölgedeki belirli bir kitleye veya belirli dildeki kullanıcılara gösterilmesini sağlar. Bu şekilde, reklamverenlerin hedefledikleri kitleye daha doğrudan ve etkili bir şekilde ulaşmaları mümkün olur.

Google Ads nerelerde kullanılır?

Dünya genelindeki milyonlarca web sitesi ve mobil uygulama dahil, Google Reklam Ağı üzerinde reklam göstermek için kullanılır. Google Reklam Ağı, arama sonuçlarında, YouTube videolarında, Gmail’de, Google Haritalar’da, mobil uygulamalarda ve web sitelerde reklamların yayınlanmasını sağlar. Google Ads, birçok farklı reklam biçimi sunar. Bunlar arasında arama ağı reklamları, görüntülü reklamlar, video reklamları, şirket reklamları ve Gmail reklamları bulunur. Ads, her reklam biçimine özel hedefleme seçenekleri sunar. Reklamlar hedef kitlenin demografik özelliklerine, coğrafi konumuna, ilgi alanına ve diğer faktörlere göre hedeflenebilir.

Google Ads yararlı mı?

Google Ads hesaplarınız doğru şekilde yapılandırıldığında ve yönetildiğinde oldukça yararlı bir araç olabilir. Ancak, Google Ads’in yararlı olabilmesi için bazı gereklilikler vardır. Bunlardan ilki, doğru hedeflemeyi ve anahtar kelime seçimini yapmaktır. İkincisi, bütçeyi doğru ayarlamak ve reklam kampanyalarını sürekli olarak izlemek ve optimize etmek gerekir. Son olarak ise yararlı sonuçlar elde etmek için iyi bir pazarlama stratejisi geliştirmek önemlidir.

Sonuç olarak, doğru şekilde yapılandırıldığında ve yönetildiğinde, Google Ads oldukça yararlı bir araç olabilir. Ancak, reklam verenler bu aracı kullanmadan önce, kampanyalarının hedeflerine ve bütçelerine uygun olduğundan emin olmalıdır.

Google Ads'te tıklama başına maliyet nasıl ayarlanır?

Ads’te tıklama başına maliyet (CPC), reklam verenlerin belirlediği maksimum teklif fiyatına göre belirlenir. Her bir anahtar kelime için teklif belirlenerek, tıklama başına maliyetleri ayarlanır. Bu teklif, reklamverenin ödemeye hazır olduğu maksimum maliyettir. Aynı zamanda, Google’ın “İkinci Fiyat Kazanan” (Second Price Auction) teklif sistemi tarafından kullanılır.

İkinci Fiyat Kazanan teklif sistemi, en yüksek teklifi verenin reklamının kazanacağı anlamına gelir. Ancak, kazananın ödeyeceği fiyat, ikinci en yüksek teklifi verenin teklif fiyatına eşit veya daha düşük olacaktır. Bu nedenle, CPC, reklamverenin belirlediği maksimum teklif fiyatı kadar olmayabilir.

CPC ayarlanırken bazı faktörler dikkate alınmalıdır. Bunlar hedeflenen anahtar kelimelerin rekabet seviyesi, hedef kitlenin büyüklüğü ve müşteriye ulaşmak için gerekli tıklama maliyetidir. Reklamverenler, anahtar kelimelerin tıklama maliyetlerini araştırarak, tekliflerini ayarlayabilirler. Ayrıca, Ads’in otomatik teklif verme stratejileri ile tıklama başına maliyetlerini otomatik olarak optimize etmek mümkündür.

Google reklam bütçesi ne kadar olmalı?

Google reklam bütçesi, reklamverenin hedeflerine, sektörüne, rekabet durumuna ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, genel olarak bir “doğru bütçe” belirlemek zordur ve her durumda farklı olabilir. Reklamverenin bütçesini belirlerken, öncelikle hedeflerine ve amaçlarına karar vermesi gerekir. Bu amaçlar, marka farkındalığı oluşturma, trafiği artırma, satışları artırma veya lead toplama gibi farklı şeyleri içerebilir. Bütçe, reklam kampanyasının süresine ve kampanyanın hedeflediği anahtar kelimelerin rekabet seviyesine göre değişir.