Skip to main content

Dünya üzerinde yaşanan her teknolojik gelişme insan hayatını etkiler. Bu gelişmeler insanın alıştığı kimi alanlara bazı yenilikler kazandırır. İletişim ve ticaret bu alanların arasında yer alır. Dijital içerik hizmeti de meydana gelen yeniliklerin bir ürünüdür.

Dijital cihazlar ile iletişim sınırlardan yoksun bir hale gelir. Böylece dünyanın başka noktalarındaki iki kişinin birbiriyle iletişim kurması teknoloji ile mümkün olur. Ticaret de bu sınırsızlıktan faydalanır. Daha geniş bir dünyaya yayılır. Dijital pazara dahil olan markalar hem iletişimin hem de ticaretin teknolojik özelliklerini kullanır.

Dijital ortamda markalar daha büyük bir hedef kitleye ulaşma imkanına sahiptir. Çünkü insanlar zamanlarının çoğunluğunu internette geçirir. İnternet içinde birçok farklı platformda yer alan kitleye markaların mesajları farklı yollardan ulaşır. Bu mesajlar hedef kitleye çeşitli içerikler ile sunulur. Yazılı, görsel, video içerikleriyle markalar pazarda dinamik kazanacakları mesajları kullanıcıya iletir. İletişim ve ticaretin bağlandığı nokta burasıdır.

Ticaretin sürekliliği için iletişim şarttır.

İletişim araçlarını doğru ve zamanında kullanan bir marka dijital pazarda arzu ettiği başarıyı yakalar. Dijitaldeki kalabalık rekabet ortamının içinde kullanıcılar tarafından fark edilmek markanın ticarete adım atarken taşıdığı amaçlardan biridir. Bir diğeri de satış oranlarının artmasıdır. Bu amaçların gerçekleşip, markanın başarı kazanması hedef kitle ile ilişkilidir. Dijital iletişim aracılığıyla kitlelere ulaşan markanın gelip geçici bir mesaj olmasından çok takip edilen bir isim haline gelmesi gerekir.

İnternet ortamında markanın bilinen bir isim haline gelmesi için de markanın kim olduğu, ne yaptığı, ürün ya da hizmetlerinin ne olduğu hedef kitleye sunulmalıdır. Oluşturulan dijital içerikler de buna hizmet eder, markanın sesi olur. Bu sesin marka için neler söylediğini, ne olduğunu öğrenelim.

Dijital İçerik Nedir?

Bilgi; insanların merakını dindirmek, bir şeyler öğrenmek için başvurduğu gerçeklerdir. İnternet, kitaplar birçok alana dair gerçek, görüş bilgi olarak insana sunar. Kitaplara, makalelere sığdırılan, insandan insana aktarılan bilgiler insanın daha bilinçli hareket etmesini sağlar. Dijital dünyada bilgiye ulaşmak ansiklopedi ciltlerini karıştırmaktan çok daha kolaydır. Bilgi, dijital içerik olarak internette yer alır.

Dijital içerik nedir?

İnternette bir veri yığını hakimdir. Bu yığın geçmişteki bilgilerin birikmesi, bugünkü bilgilerin de birikime katılmasıyla oluşur. Dijital veri olarak biçimlenen içerikler bilgilerin aktarıcısı olur. Dijital içerik; internette bulunan her türlü yazılı, görsel, video vb. içeriklere verilen genel isimdir. Bu içerikler kitlelere aradığı bilgiyi sunmak için uğraşır. İletişimin büyük rol oynadığı ticarette ise markalar da kendileri hakkında olası müşterilerini bilgilendirmek ister. Markanın sunduğu ürün ya da hizmet kullanıcıyı yormayacak içerikler ile anlatılır.

Kullanıcılar dijital pazarda bulunan mesajları tüketirken bunların hem bilgilendirmesini hem de ilgisini çekmesini tercih eder. Bu nedenle markalar internette infografik gibi daha etkileyici içerik biçimlerini kullanır.

Markanın mesajı hedef kitleyi eğitirken eğlendirir. Bu onun bilinirliğine etki eder. Sağlam bir içerik kitleyi tüketici olmaya ikna eder, ürün ile kullanıcıyı buluşturur. Bilgilerin oluşturduğu içerik ticaretin dijitalleşmesiyle bir ürün olur. Geleneksel pazarda pek fazla takdir görmeyen içerikler dijital dünyada bir ihtiyaç halini alır.

İnternet kullanıcılarının markalar hakkında bir karar almasına yardımcı olan içerikler; pazarlama, e-ticaret ve sosyal medya başlıkları için yazılır. Bu sayede içerik markanın hedefi olan bilinirliğe ve satış oranını yükseltme amacına katkı sağlar. Bu içeriklerin etkisinin olumlu olması için markanın bir uzman yardımından faydalanması gerekir.

Dijital İçerik Uzmanı Ne Yapar?

Teknoloji ile ilerleyen ticaret dünyasında markalar kullanıcıya hangi hizmeti sunacağını anlatmak için içerikleri kullanır. Dijital içerik ile marka internette ne yaptığını, kim olduğunu hedef kitleye hızlı bir biçimde iletir. Bu iletinin aynı zamanda etkileyici olması için bir uzmanın dokunuşu gerekir.

Dijital dünyada görev yapan içerik uzmanları markalar için;

  • Evergreen yani güncelliğini yitirmeyip, kullanıcıyı çeken içerikler üretir,
  • İçerikleri arama motorlarında gözükecek biçimde oluşturur,
  • İçerik ve yayımlandığı platformun ilişkisini ölçer,
  • Hedef kitlenin tüketmek, öğrenmek istediği içerikleri üretir,
  • Kitlenin içeriklere ulaşıp ulaşmadığını belirler,
  • Markanın bilinirliğine katkı sağlayacak içerikler oluşturur,
  • Markanın mesajlarını anlaşılır, ilgi çekici biçimde aktarır,
  • Özgün, kaliteli içerik üretir,
  • Rakip içeriklerin analizi yapar,
  • Yazılan içerikleri ve aldıkları etkileşimi analiz eder.

Bütün bunların yapılmasıyla markanın dijital pazarda sunduğu içeriği kullanıcılar daha kolay fark eder. Uzmanın kontrolünden geçen içerikler sonuç odaklıdır. Hedef kitlenin ilgisini çekerek markanın mesajını ona ulaştırır. Bu mesaj ne kadar anlaşılır ve etkileyici olursa kitlenin dönütü o kadar yoğun olur. Böylece içerik markanın amaçladığı bilinirliği inşa eder. Başarının kalitesini uzman yaptığı içerik analizi ve üretimleri sayesinde belirler. Kaliteli bir içerik markanın sesini en gür biçimde iletecek olan araçtır. Uzman da bu aracı marka için özenle kullanır.

Web Sitelerinde İçerik Kalitesinin Önemi

Web sitelerinde içerik kalitesinin önemi

Dijital pazarda varlıklarını sürdürmek isteyen markalar önce bir web sitesi kurar. Web siteleri onların internetteki mağazası olur. Bu mağazanın içinde yer alanlar ise web sitesinin sürdürülebilirliğini etkiler. İçerikler web sitesinde kullanıcıyı karşılayan ilk bilgilerdir.

İçerikler web sitesinin kime ait olduğu, hikayesi, ne yaptığı neyi, nasıl sattığı kullanıcılara anlatır. Hedef kitleyi besleyecek olan, etkileşim sağlayacak her içerik web sitesinde yer alır. İçeriğin kalitesi ise markanın mevcut durumunu ve geleceğini belirler. Çünkü kaliteli bir içerik hem arama motorlarının hem de hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılar.

Anahtar kelime, içerdiği bilgi, kelime uzunluğu, iç ve dış linkler gibi özellikler içeriğin arama motorlarıyla uyumlu olmasını sağlar. İçeriklerin arama motoru optimizasyonuna uygun bir biçimde yazılması kalitenin bir parçasıdır. Anlaşılır, bilgi açısından doyurucu olan içerikler ise kullanıcının tüketeceği kaliteye sahiptir. Bu kalite kullanıcıyı web sitesinde tutar, sitenin sıralamasının yükselmesini sağlar. Dijital içerik kalitesi web sitesinin kalitesine işaret eder. Marka hakkında bilgi verirken aynı zamanda kullanıcının ilgisine hitap eden içerikler web sitesini dijital pazarda sağlam bir konuma ulaştırır.

Neden Dijital İçerik Hizmeti Alınmalı?

İnternetteki bilgi yığını her geçen gün katlanarak büyür. Üretilen içeriklerin bu yığının içinde kaybolmadan kullanıcılara ulaşmak için dijital içerik hizmetinden yararlanmak doğru bir hamledir. Bir markanın mesajlarını hedef kitlesine iletmesi onun verimliliği açısından önemlidir. Uzmanlar tarafından verilen bu hizmet markanın araç olarak kullandığı içeriklerin kaliteli olmasını sağlar. Kaliteli bir içerik ise markanın veri yığını içinde görünür hale gelmesine yardımcı olur.

Dijital pazarda hedef kitle aynı anda pek çok yerdedir. Sosyal medya platformlarında, arama motorlarında hedef kitlenin farklı üyeleri yer alır. İçeriklerin bu ortamlara göre dönüştürülmesi gerekir. Her platformda taşıdığı mesajı kitlelere iletmeye çalışan içeriklerin sağlıklı dönüşümü markanın aldığı içerik hizmeti sayesinde gerçekleşir.

Marka bilinirliğinin artması, hedef kitlenin tüketiminin sağlanması gibi sebepler dijital içerik hizmetini markalar için bir şart kılar.

Dijital İçerik Hizmeti Almanın Önemi

Dijital içerik hizmeti almanın önemi

İçerikler kitlelere bilgiyi ulaştıran araçlardır. Fakat aynı zamanda kitle tarafından tüketilen bir üründür. Birçok işlevi bulunan içerikler dijital pazarda faaliyet gösteren marka için kullanıcının ilgisini çeker.  İçerik hizmetinin dijitalde vuku buluşu markalar için önemlidir.

Dijital ortamda insanların nelerden hoşlandığı, nelere tepki verdiği, rakiplerin adımlarını nasıl attığını bu hizmet sayesinde öğrenmek mümkündür. Yapılan analizler sayesinde markaya daha olumlu bir etki sağlayacak içerikler oluşur. Bu nedenle dijital içerik hizmeti almak markalar için önem taşır. Markanın bilinirliğe ulaşırken olduğu ortamı ve ürün ya da hizmetini sunacağı kitleyi tanımasını sağlar. İçerik; insanlar tarafından sürekli olarak tüketilen ama çoğunlukla üzerine düşülmeyen bir unsurdur. Oysaki ticaret ve iletişimin bağlı olduğu dijital pazarda içerik, insanları bilgilendirmesinin yanı sıra onları satış sürecine müşteri olarak dahil etmeye çalışır. Dolayısıyla dijital içerik markanın pazardaki varlığını kalite ile damgalar.

Kaynakça:

DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMASI UYGULAMALARININ ALGILANAN KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Dijital Pazarlamanın Vazgeçilmezi: İçerik Pazarlaması