Skip to main content

Pazarlama dünyasının dijital ile buluşması birçok sektörde olduğu gibi sağlık turizminde de yenilikleri ortaya çıkardı. Hızlı ve yoğun bilgi akışının mevcut olduğu dijitalde sağlık sektörü olumlu ve olumsuz özellikler kazanarak pazarda yeniden şekillendi.

Sosyal medya, içerik pazarlama ve reklam gibi yöntemler dijitalde etkili stratejilerin düğümünü oluşturur. Sağlık sektöründe gerçekleşen bir pazarlama sürecinde de yapılan stratejiler ‘dijital bilinç’ doğrultusunda gerçekleşir. Sağlam bir strateji için;

 • Hedef kitle analizi yapılır.
 • Rakip analizi ile pazarın mevcut durumu öğrenilir.
 • Elde edilen veriler sonucu dijital imkanların nasıl kullanılacağı planlanır.
 • Hedef kitlenin ile pazarın nitelik ve taleplerine göre dijital ürünler kullanılır.
 • Bu aşamalardan oluşan stratejinin gerçekleşmesi için ise belli bir bütçe belirlenmesi gerekir.

Bu şekilde oluşturulan strateji adapte olduğu dijital pazarın kurallarıyla sağlık turizmine yön verir. Dünyanın farklı noktalarında bulunan ‘potansiyel danışanlara’ ulaşmayı sağlayan dijital, sağlık sektöründe etkili bir yol olarak yer alır.

Sağlık turizmi dijital pazarlama etkisi arasındaki bağlantı sağlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı mümkün kılar. Ayrıca ‘sağlık turistlerinin’ seyahatini nereye yapacağı da dijital ile renk kazanan bir durumdur. Dijitalin imkanları ve ‘sağlık’ turizminin bir araya gelişinin etkilerinin neler olduğunu gelin daha ayrıntılı inceleyelim.

Dijital Pazarlamada Sağlık Turizmin Yeri

Dijital pazarlamada sağlık turizmi

Sağlık turizmi; kişinin sağlık hizmeti almak için bulunduğu bölgeden başka bir yere seyahat edebilmesidir. Fiziki hizmetin mevcut olduğu bir sektör olan turizm ve sağlığın dijital pazarda vuku buluşunun altında ‘güvenilir’, kaliteli ve dinamik bir marka imajı çizmek vardır. Dijitalin sunduğu ‘bilinirlik kazanma’ ile ‘satışları yükseltme’ imkanı turizm alanında da kendisini gösterir.

Dijital pazarda ‘tanınma’ amacıyla yer tutan ‘sağlık’ turizmi elindeki imkanlar sayesinde ‘sağlık turistlerinin’ de ilgisini yakalamayı başarır. Sağlık turizmi dijital pazarlama etkisi birleştiğinde çeşitli sağlık hizmeti internette yankı bulur. Medikal, termal ya da engelli turizmine dair aradığı bilgilere kişi dijital sayesinde ulaşır. Sağlık kuruluşunun dijital varlığını sağlayan web site ya da sosyal medya platformları hangi sağlık hizmetlerinin sunulduğu, bu hizmetlerden faydalanan kişilerin deneyimlerinin anlatıldığı ortamlardır.

Sağlık turizmi dijital pazarlama etkisi bir araya gelişiyle ‘güvenilirliği’ inşa eder. Çünkü dijitalin sunduğu sınırsız iletişim, söz konusu tedavilerle ilgili danışanların tecrübelerini aktarmasına izin verir. Böylece pazarlamanın dijitalleşmesi ile sağlık ve turizm sektörünün dinamiği yükselmektedir.

Dijitalleşmenin Sağlık Turizmine Sağladığı Avantajlar

Hasta beklentilerinin artması, memnuniyet düzeyinin değişmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla ‘sağlık’ sektörü çeşitli avantajlara sahip olmuştur. Sağlık turizmi dijital pazarlama etkisi ile ortaya çıkan artılar;

 • Dürüst ve şeffaf bir sağlık hizmeti elde edilir.
 • ‘Danışan’ tecrübelerinden yararlanılır.
 • Hasta ve hekim arasındaki iletişimin daha sağlıklı hale gelir.
 • ‘Danışanlar’ merak ettiği detayları hızlı ve kolay bir şekilde öğrenir.
 • Kişi ‘turizm’ kapsamında nasıl bir tatil deneyimleyeceğini keşfeder.

Web site, sosyal medya ve reklam yöntemleri sayesinde ‘sağlık turizmi’ saha verimli hizmet sunar. Dijital dünyanın sağladığı imkanlar kapsamında gerçekleşen sağlık hizmetleri, kişinin sağlığına dair duyduğu endişelerini dindirirken ihtiyacı olan tedaviyi sunar. Turizm seçeneğinin de dahil olduğu bu hizmet ile kişi kaliteli bir tedavi ve tatili tecrübe edinirsiniz.

Türkiye’de Sağlık Turizmin Artıları

Türkiye'de sağlık turizmi

Türkiye sağlık turizmi için en fazla tercih edilen ülkelerden biridir. Sağlık turizmi dijital pazarlama etkisi ile Türkiye sahip olduğu imkanları dünyanın geri kalan noktalarında yer alan hedef kitlesine duyurmayı başarmıştır. Türkiye’de yer alan ve pazarlama stratejilerini doğru bir şekilde yürüten sağlık firmaları ‘turizm’ bağlamında hizmet vererek müşteri sadakati elde etmiştir. Medikal ya da termal turizm için ülkeye gelen turistlerin Türkiye’yi seçerek yakaladığı artılar;

 • Türkiye’nin kendisini kanıtlayan sağlık hizmetleri ile en kaliteli tedaviyi alma şansı,
 • Turizm açısından doğal ve tarihi yönden zengin olan Türkiye’nin keyifli bir deneyim için ideal nokta olması,
 • Doğal kaynakları sayesinde termal turizm için tercih edilen Türkiye’nin rehabilitasyon ve fizik tedavi için uygun şartlara sahip olması,
 • Ekonomik yönden diğer sağlık turizmi mekanlarına kıyasla çok daha uygun maliyet içermesi.

Bu artılar dijital yöntemler aracılığıyla potansiyel ‘sağlık turistlerine’ aktarılır. Estetik, nakil, sağlık taraması gibi işlemlerden faydalanmak isteyen ‘danışanlar’ bu nedenlerle Türkiye’yi tedavi noktası olarak seçer.

 

Kaynakça:

SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ

Ayyıldız, Ahu Yazıcı & Şimşek, Banu, Sağlık Turizmi İşletmelerinde Dijital Pazarlama Uygulamalarının Analizi: Kuşadası Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2023