Skip to main content

İnsanlık tarihi boyunca peş peşe sıralanan yüzyıllar, beraberinde birçok yeniliği ve popülerliği getirmiştir. Her yüzyılın kendine özel bir tanıtım filmi vardır. Çok değil, günümüzden sadece bir yüzyıl geriye gittiğinizde dahi uyum sağlayabileceğinizi söyleyemeyiz.  Şimdi bir anlığına 1923 yılında olduğunuzu düşünün.  İçinde bulunduğunuz atmosferde yalnızca görsel bir değişim olmayacaktır. İnsanların birbiriyle kurduğu iletişimden, bilgi kaynağına ulaşmalarına kadar günümüz yüzyılından çok uzak olduğunu fark edeceksiniz.  Diğer yandan 2123 yılında olduğunuzu varsaydığınızda da emin olun hayal ettiklerinizden çok daha fazlasının olabilmesi mümkündür.  Bu farklılıkların temelinde de en sağlam etken olan teknoloji yer alır. Teknoloji tüm hayatımıza etki ettiği gibi yeni medya üzerinde de etkilidir.

Teknoloji, son yüzyılda akla gelebilecek her alanda ve statüde değişim başlatan, geliştiren ve yaygınlaştıran, hiç bitmeyecek bir araştırma bilimidir. Bilgi ve de iletişimin teknolojinin etrafında hızla gelişmesi ise dijital dünyayı, 21. yüzyılın popüler yüzü yapmıştır.  Dijital dünyanın yaygınlaşmasında ve popülerlik kazanmasında da toplumun etkisi büyüktür.  Teknolojinin iletişimde ortaya çıkardığı değişimler sonucunda toplum, çok kısa bir süre içerisinde faaliyete geçen dijital platformlarda yerini almıştır.

Her geçen gün ulaştığı kişi sayısı artan bu platformlara, hepiniz aşinasınız. Birçoğunuzun aktif kullandığı bu alanlarda, toplumun ve iletişim alternatiflerinin ne denli değiştiğini,  dönüşüm yaşadığını yakından takip edebilirsiniz.  Fakat önemli olan toplumun bir parçası olarak bu değişime seyirci kalmak değil, şekillenen yeni medya içerisinde yer almaktır. İster kurumsal, ister bireysel düşünün; toplum ve iletişim biliminin dönüşümü, sizi sandığınızdan da fazlasıyla etkiler.  Bunun için yeni medyayı yakından takip etmeniz ve dönüşümün bir parçası olmanız gerekir.

Yeni Medya Nedir?

Yeni medya nedir

Dijital dünyada yer almak, gündemi takip etmek, en basit haliyle ‘Ben de varım’ diyebilmek için en güncel platform yeni medyadır.  Çoğunlukla bilgisayar gücünden yararlanarak kullanılan ve dijitalde yer alan yeni medyanın en büyük hedef kitlesi ise toplumdur. Aklınıza gelebilecek tüm iletişim formlarını, dijitalde etkileşime geçirebilirsiniz.

 • Gün içerisinde ekonomi, sağlık, bilişim gibi konulardan pek çok haberi yakından takip etmelisinizdir.
 • Veya birkaç gün öncesinde kaçırdığınız gündemden haberdar olmanız gereklidir.
 • Bireysel olarak dünya ile iletişim kurmak isteyebilirsiniz.
 • Ayrıca iş hayatınızın getirdiği sorumluluklar doğrultusunda iletişimde kalmanız gereken alanlar vardır.

İşte tüm bu ihtiyaçları ve istekleri, toplumun da içerisinde olduğu yeni iletişim döngüsünde gerçekleştirirsiniz. Sizlere günümüzde iletişim için tek adresin, dijital medya olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak günümüz dünyasının gerisinde kalmak istemeyen ve zaman akışında geleceği hedefleyenler için yeni medyanın büyük bir ihtiyaç olduğunu savunuyoruz.  Reklama dönüştürmek veya duyurmak istediğiniz bir kavram dahi bu günün dünyasında en çok etkileşimi dijitalde alacaktır. Bu nedenle iletişimin hızla gelişen yeni döngüsünün bir an önce farkına varmalısınız.

Geleneksel Medya İle Yeni Medyanın Farkı

Medya denildiğinde zihinlerde halen devam eden bazı kalıplaşmış iletişim araçları vardır. Bunlar: gazete, dergi ve televizyon gibi tek yönlü iletişim araçlarıdır. Tek yönlü olmasının temel sebebi ise mesajı alıcıya ulaştıran kanalın karşılıklı etkileşime geçememesidir.  Önceleri tek taraflılık bir eksik değildi. Fakat teknolojinin getirdiği yeni iletişim araçlarının karşılıklı bir dönüt alanı sağlaması, tek yönlü iletişim araçlarını geleneksel medya olarak sınırlamıştır. Diğer yandan teknoloji destekli iletişim araçları ise yeni medyanın tabanı haline gelmiştir. Geleneksel medya ile yeni medyanın arasındaki en büyük fark da iletişimin yönüdür.

 • Geleneksel medya tek yönlüdür ve bu nedenle de geri bildirim, gönderimden çok daha uzun zaman sonra sağlanmaktadır. Yeni medya ise çift yönlüdür, iletişimi gönderici ve alıcı arasında hızlıca gerçekleştirir.
 • Geleneksel medya içerisinde değişim yapmak veya gönderiyi geri almak oldukça zor ve maliyeti yüksektir. Yeni medya iletişimindeyse alınan etkileşim üzerine değerlendirme dahi yaparak değişimlerde bulunabilirsiniz.
 • Gelenekselde ses ve yazıyı aynı anda kullanmanız sınırlıdır. Özellikle gazete ve dergilerde bu alternatifi kullanmanız mümkün değildir. Tam tersi yeni medyada ise ses ve yazıyı birlikte kullanabilirsiniz hatta görüntü gibi birçok teknolojik unsurlardan da yararlanabilirsiniz.

Aralarındaki farklardan da bu şekilde söz etmiş olalım.

Yeni Medyanın İletişime Etkisi

Yeni medyanın iletişime etkisi

İletişim biliminin dönüşümü olarak ifade edebileceğimiz yeni medya, teknolojinin iletişimde geldiği en son noktadır. Teknoloji ve dijital dünya denildiğinde bahsi geçen medyaya sıfırdan bir oluşum olarak yaklaşılmaktadır. Fakat 21. yüzyıl medyası, yazının icadından televizyon ekranına kadar uzayan iletişim evrimlerinin her birinin toplandığı ve teknolojiyle beraber kullanıldığı bir dijital platformdur.

John Thompson tarafından kaleme alınan ‘Medya ve Modernite’ adlı eserde de iletişimin dönüşümü anlatılmaktadır. Thompson’a göre yeni medyanın kapsadığı iletişim araçları, toplumun hızlı, ekonomik yoldan içerik oluşturduğu bir alandır. Herkesin kolaylıkla oluşturacağı içerikler, geniş kitlelere ulaşarak çoklu medya alanlarının da kapsını açar. Çeşitli içerikler, özellikle bilgi kaynaklarına ulaşmada da önemli rol oynamaktadır.

İletişim, sadece bireyler arasındaki etkileşimle sınırlı değildir. Reklamlar, duyurular, tanıtımlar, ticaret ve eğitim gibi birçok amaç, iletişim üzerinden faaliyet gösterir. Çalışma alanlarınızı ne kadar yoğun kitlelere ulaştırırsanız da hedeflerinizi bir o kadar hızlandırmış olursunuz. Ulaşmak ve etkileşime girmek istediğiniz kişileri ise en kolay yeni medya aracılığı ile bulabilirsiniz. Ancak birçok araçta olduğu gibi dijital medyadan etkin sonuçlar almak için profesyonel kullanımına sahip olmalısınız. Birçok farklı kişiliklerin etkileşime girebileceği bu platformda işin uzmanları ile çalıştığınızda başarılı sonuçlar alırsınız. İnternete yansıttığınız ya da yansımasını istediğiniz her çalışmanız için dijital pazarlama şirketlerinden yararlanmalısınız.

Yeni Medyada Toplumun Yeri

Toplum, yenilenen her dönemde çoğunluk tarafından benimsenen ve güncel olan platformları tercih eder. Günümüzde de toplumun kendisini ve alışkanlıklarını, en yakın dijitalde takip edebilirsiniz.  Dijital platformlar teknolojinin gelişimini ve bulunduğu son evreyi toplumun yapısıyla birleştirir. Farklı görüşteki bireylerin ve farklı sektörlerin bir araya gelmesi de yine dijitalin bünyesinde gerçekleşmektedir. Durum böyle iken geniş kitlelere ulaşmak ve doğru iletişim kurmak isteyen birçok kişi toplumun en ulaşılabilir yerinin yeni medya olduğunun farkındadır. Sizler de üzerinde çalıştığınız herhangi bir sektörde topluma hitap etmek için yeni medyanın alternatiflerinden yararlanabilirsiniz. Ne kadar güncelin içerisinde olursanız o kadar piyasanın nabzını tutabilir ve görünürlük kazanabilirsiniz.

Yeni Medya Size Ne Kazandırır?

Yeni medya size ne kazandırır?

25 yıllık bir gelişim süreci olan SEO uyumlu içerikler, yeni medyanın toplum ve iletişim döngüsünde etkin bir role sahiptir. Dijital pazarlama uzmanları ise SEO içerikleri ile en doğru bilgi kaynaklarını medya karmaşasından ayrıştırır.  Çağımızın iletişim güncelinde bulunmak isteyen bireyler, dijital pazarlama şirketi ile çalıştığınızda yeni medya dünyasının birçok avantajını kazanırsınız.

 • Yoğun kullanıcı kitlesiyle, çalışmalarınızı yurt içi veya yurt dışı olarak daha geniş alanlara dağıtabilirsiniz.
 • Bilgi oluşturmayı ve bu bilginin dağılmasını en hızlı şekilde gerçekleştirirsiniz.
 • Oluşturduğunuz bilgiyi, çalışmayı, ürünü veya oluşumu herkesin ortak kullanımına sunabilirsiniz.
 • Tanıdığınız kişilerle haberleşme imkânını kullanırken tanımadığınız bireylerle de ortak düşünceleriniz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
 • Görüşlerinizi düşünceleriniz için etrafınızda bulamadığınız desteği, dijital medya üzerinden sizinle aynı fikirde olanlardan alabilirsiniz.
 • Doğru bilginin iletişimdeki rolüne dikkat ettiğinizde yine doğru bilginin kaynağına yeni medya ile ulaşırsınız.

Kaynak Makaleler;

Teşhir Toplumu ve Yeni Medya: Teşhir Toplumunun Oluşmasında Önemli Bir Araç Olan Yeni Medya Üzerine Bir Değerlendirme

Yeni Medya Teknolojileri ve Halkla İlişkiler

”Yeni Medya, Toplum ve İletişim Biliminin Dönüşümü” Kitap Eleştirisi

Yeni Medya Ortamlarında Ağlar Oluşturan Toplumsal Hareket Deneyimleri