Skip to main content

Yeni Medya, Toplum ve Siyasal İletişim hareketli gündemlerden geçerken eğilmek istediğimiz konu başlıkları arasına yerini aldı.

İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojik her gelişme gibi iletişimin de bu yönde ilerlediğini söylemeliyiz. Hem toplumun kullanımına açık olan hem de tüm detaylarıyla toplumun bir yansıması olan iletişim, günümüzde yeni medya sınırları içerisindedir. Başlangıçta bilimsel araştırmalarda, resmi kurumlarda kullanılan internet, toplumun kullanımında yaygınlaştıkça iletişim de yeni medyada şekillendi. Kurumsal ya da bireysel olarak kurulan tüm iletişim şekilleri internet ortamına taşındıkça da yeni medyada toplum iletişimi öne çıktı. Hızlı bir şekilde gelişen ve ilerleyen bu süreç toplumla birlikte siyasal iletişimi de yeni medya düzenine aktardı.

İletişim insan hayatının varoluşundan günümüze kadar uzayan bir bağlantı noktasıdır. Bu bağlantı; kişiler arasındaki etkileşimi, bilgi kaynağını, oluşumunu ve dağılımını şekillendirir. Bulunduğu çağın özellikleri ile şekillenen iletişim araçları da yine insan hayatının merkezinde yer alır.  İletişimin tarih içerisindeki serüveninde de büyük değişimler söz konusudur. Sanayi devriminden önce kanıtlama imkânlarının zorluğu sebebiyle iletişimde güven tam anlamıyla sağlanmış değildi. Sanayi devriminden sonra geleneksel olarak ifade edilen gazete ve radyo gibi iletişim araçlarıyla iletişimin toplumdaki konumu değişti. Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dâhil olduğumuz dijital dünya iletişimin bugünkü konumunun temeli oluşturdu.

İletişimin Yeni Medyaya Yansıması

Toplumun ve beraberinde siyasal iletişimin hızlı bir biçimde yeni medyaya yansımasının sebebi iletişimin kullanım biçimidir. Dijital dünyaya katılmadan önce insanlar tek yönlü iletişim araçlarını kullanmaktaydılar. İletişimdeki tek yönlülük ise iletişim araçları üzerinden kişilerin bağlantı kuramamasıdır. Bir diğer ifade şekli ile gönderim sağlansa da gönderici ile iletişime geçilemiyor ve gönderi değiştirilemiyordu. Durum böyle olduğunda da iletişimin gücü zayıf ve sınırlıydı. Günümüzde ise bu durum teknolojinin de etkisiyle değişti. web 2.0 döneminin yarattığı devrim etkilerini bugün çok daha belirgin bir şekilde gösteriyor. Biz henüz iletişimi internete taşımayı başarmışken web 3.0 ve web 4.0 üzerine de hızlı bir ilerleme görüyoruz. Adaptasyon sürecini burada  hızlandırmak bizim için önemli olacak.

İletişimin yeni medya yansıması8

İletişimin çift yönlü oluşunun en büyük etkisi de kişilerin gönderilerle birebir etkileşime geçebilmesidir. Hem gönderici iletisinde değişimler yapabilir hem de alıcı ileti üzerine etkileşimde bulunabilir. Bu şekilde karşılıklı, çift yönlü bir iletişim ağı kurulmaktadır. Yayıncının tekelinde olmayan iletişim aktifliğini de böylece koruyabiliyor. Elbette birden  fazla alanda  bu konu başlığını değerlendirmek gerekiyor.

Kontrolsüz gücün güç olmaması durumu bu etkileşimli dünyada kontrolsüz iletişimi de iletişim olmaktan çıkarıyor.

İletişim bu noktaya kadar teknolojinin nimetlerinden yararlanarak gelişme sağladı. Ancak toplumun yeni medya üzerindeki iletişim popülerliği ise içerikler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ünlü İspanyol sosyolog Manuel Castells’in araştırmasında söz ettiği gibi internet ağını şekillendiren, üreticilerin ve tüketicilerin içerik oluşturabilmesidir.  Hem içerik üretebilen hem de oluşturulan içerikleri tüketen toplum, medya kullanımını yaygınlaştırdı. Çift yönlü iletişimden içerik oluşturmaya kadar geniş çalışma alanı sunan yeni medya, sınırları olmadığı için de popülerlik kazandı. Aktarım ve etkileşim sürecini daha  iyi anlamak için web 2.0 ‘ı detaylı olarak incelemek gerektiğini de belirtelim.

Yeni Medyada Siyasal İletişim Gücü

İnsan ilişkilerinde karşısındaki muhatabı ikna etme süreci olarak ifade edebileceğimiz siyasal iletişimin şekillendiği son platform yeni medyadır. Toplumun düşünce ve ideolojilerini yansıtan siyasal iletişim, bulunduğu herhangi bir platformda toplumdan ayrışmaz. Toplum ile iç içe olan ve toplumun fikirlerini göstermede kullanılan bir iletişim formudur. Elbette yalnızca toplumun yansıması olarak değil çoğu zamanda toplumu etki altına almak için de kullanılmaktadır. Tanımında da ifade edildiği gibi bir ikna sürecidir.  Bu süreç iletişimin güçlü yanları kullanılarak şekillendirildiğinde ise olumlu sonuçlar alır.

  • Yeni medya içerisinde kullanıcılarla siyasal iletişim kurmak isteyenlerin etkili yöntemleri kullanmaları gerekmektedir.
  • Diğer yandan herhangi bir aşamayı takip etmeyen, sadece üreticilerin görüşlerini ifade eden içerikler geri planda kalır.
  • Paylaşım yığınlarından biri olmamak, internet kullanım alanlarında görünürlük kazanmak ve geniş kitlelere ulaşmak için pazarlama teknikleri önemlidir.
  • Yeni medya içerisinde bu teknikleri alabileceğiniz en verimli yöntem ise dijital pazarlama uzmanları ile etkileşime geçmektir.
  • Danışarak içeriklerinizi iyileştirebilir ya da yeni ve kaliteli içerik talebinde bulunabilirsiniz.

Unutmayın dijital dünyada görünür olabilmek için internetin tüm alanlarına hâkim olmak önemlidir.

İletişimin güçlü yanlarını kullanarak yeni medya içerisinde hızla etkileşim alabileceğiniz içerikler oluşturursunuz. Ayrıca siyasal iletişime geçebileceğiniz birçok kullanıcıya da hitap edersiniz.

Yeni Medyada Siyasal İletişim Nasıl Kullanılır?

Yeni medyada siyasal iletişim nasıl kullanılır?

Dijitalin etkileşimiyle faaliyete geçirilen birçok alanın kapsamasında olan yeni medyada topluma hitap etmek mümkündür. Toplumu bilinçlendirmek, duyuru yapmak ya da bir konuda toplumla hemfikir olmak için siyasal iletişim kullanılmaktadır. Tüm dijital içerik üreticilerinin ve tüketicilerinin kullanımına açık bir iletişim şeklidir. Siyasal iletişimi etkili kullanmak içinse iletişimin temel öğelerini bilmek gereklidir.  Her iletişim modelinde gerekli olan bu öğeler, doğru şekillendirildiğinde yeni medya içeriklerinde de görünürlük kazanır.

Siyasal İletişimin Temel Ögeleri

1. Kaynak Kullanımı

Yeni medya içeriklerinin oluşmasından alıcıya ulaştırılmasına kadar tüm iletişim sürecinde kaynak sorumluluk demektir. Bu nedenle kaynağın güvenilirliği birinci derece önem arz eder. İçeriğinizin kaynağı ne kadar güven kazanırsa kullanıcı ziyaretleri ve etkileşimleri de bir o kadar artar. Diğer yandan siyasal iletişimde etkili olan ikna süreci de ilk olarak kaynağın kendisinde şekillenmektedir. Bunun için de kaynağın bilgisine ve uzmanlığına dikkat etmelisiniz. Siyasal iletişim doğrudan toplumla ilişkilendirildiği için de kaynak kullanımını topluma yönlendirmelisiniz.

2. Mesajın Etkisi

İçeriğin mesajını şekillendirirken, siyasal olarak hedeflenen kitleye uygun biçimde dizayn etmeye özen gösterin. Çünkü hedef kitleye seslenen mesajlar, geniş kullanıcı sayısına da ulaşır. Aynı zamanda iletişimin amacı da gerçekleşmiş olur.  İçeriğinizin başlangıcında toplumun ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini karşılayan cümleler kurarak ikna sürecini de başarıyla gerçekleştirirsiniz. Beklentileri karşılayan içerikler kullanıcılara yabancılık hissettirmez, böylelikle kısa zamanda birçok kullanıcının dikkatini çeker. Böylece amacınıza ulaşarak kitlenizi sizi okumaya-dinlemeye çekmiş olursunuz.

3. Hedeflenen Alıcı

İçeriğinizin hedefinde olan alıcı, çoğunlukla toplumun içerisinde bulunduğu kullanıcılar, içeriğin yaygınlaştırılmasını sağlar. Aynı zamanda tüm iletişim öğelerinin yöneltildiği asıl nokta alıcıdır. Alıcıyı ne kadar yakından tanımanız, mesajın oluşum sürecini de kolaylaştırır. İletişimin hedef kitlesinde olan alıcı olduğu için de yine alıcı merkezli iletişim kurmalısınız. Alıcının iletişimdeki ana merkez oluşunun bir diğer önemi ise devamlılıktır. Açıklamak gerekirse alıcı mesajın yani içeriğin bir sonraki aşamasını şekillendirir. Bu nedenle de alıcının tepkilerini iyi yakalamalısınız.

4. Kanalı Oluşturan Araç

En açık haliyle kanal, mesajı alıcının beş duyu organına hitap edecek şekilde harekete geçiren araçtır. Aracın kullanımı bulunduğu dönemin özelliklerine göre şekillenmektedir. Yeni medya platformlarında ise siyasal iletişimin en güçlü aracı sosyal medyalardır. Toplumun her kesimine ve yaş aralığına hitap eden birçok farklı sosyal medya vardır. Önemli olan iletişim kurmak istediğiniz kitleye en yakın hangisinden ve ne şekilde ulaşabileceğinizi bilmektir.  İletişim öğelerinin her biri birbiriyle bütünlük sağlar. Kitleye ulaşmak için tercih edeceğiniz araca kadar her şeyi doğru yapsanız dahi kanalı yanlış kullanmanız tüm iletişime zarar verir.

Yeni Medyada Dijital Pazarlamanın Etkisi

Siyasal iletişimde yeni medya, elbette tercih edeceğiniz en doğru ulaşım noktasıdır. Ancak yeni medyanın kullanım yöntemlerine hâkim olmamak ile yeni medyayı hiç kullanmamak arasında bir fark yoktur.  Dijital platformlarda etkin bir tüketici olabilir ya da zamanınızın çoğunu sosyal medyalarda geçirebilirsiniz. Yine de tüm bunlar başarılı bir içerik üreticisi olmanızı sağlayamaz. Günceli takip etmek ve başarılı sonuçlar almak için dış dünyada olduğu gibi dijital platformlarda da işin uzmanlarından yararlanmalısınız. Yeni medya uzmanlığı için sizleri dijital pazarlamanın içerisine davet ediyoruz.

  • Hedef kitleye nasıl ve nereden ulaşabilirsiniz?
  • Doğru mesajın içeriğini nasıl dizayn edersiniz?
  • Kaynaklarınızı nasıl belirlemelisiniz?
  • Kanallarınızı neye göre seçmelisiniz?

gibi birçok uzmanlık gerektiren detayları dijital pazarlama bünyesinden kolaylıkla öğrenebilir ve gerekli ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Kaynak Makaleler;

Siyasal İletişimde Dezenformasyon ve Sosyal Medya: Bir Doğrulama Platformu Olarak Teyit.Org

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ

Yeni Medya, Toplum ve Siyasal İleti̇şim

SİYASAL İLETİŞİM 2.0*