Skip to main content

Dünyada yaşanan dijital değişim pek çok alanda yansıma bulur. Teknolojiyle insanlar bir ekranın ardından istedikleri birçok şeyi yapma şansına erişir. Dijitalleşme ile dünya, iletişim bilimci Marshall McLuhan’ın bahsettiği Küresel Köy’e dönüşür. Dijital pazarlama da bu köyde yerini alır.

Küresel Köy; gelişen iletişim teknolojisiyle dünyadaki sınırların ortadan kalkmasıdır. McLuhan bu köy fikrini telgraf icat edildiği dönem ortaya atar fakat şu anki yüzyıl McLuhan’ın tahmin ettiğinden çok daha gelişmiş bir köyü oluşturur. Çünkü küresel köy kavramının sahibi McLuhan bunu sadece iletişim ile açıklar. Oysaki bu köye iletişim ile birçok farklı alan da dahil olur.

İnternet; sınırların silindiği, dünyayı tek bir bölge haline getiren bir yeniliktir. İmkanların kişiye göre değişim göstermesine karşın dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu interneti kullanır. Böylece dünyanın bir ucundaki kişi başka bir kıtadaki kişiyle iletişim kurma imkanına sahip olur.

Pazarlama da tıpkı iletişim gibi sınırların olmadığı bir alana dönüşür. Dolayısıyla alışılmış geleneksel pazar şekil değiştirerek dijital özellikler kazanır. Dijital platformlar tezgahların yerini alır. Üreticiler kitlelerin başkalaşan tüketim anlayışına göre hareket etmeye başlar. Bu durum çok daha canlı ve aktif olan bir rekabet ortamını doğurur.

Bir markanın dijital pazarda varlığını sürdürmesi için bu rekabet ortamında nasıl hareket edeceğini keşfetmesi gerekir. Dijital pazarlama hizmetleri de bu keşfe yardımcı olur. Şimdi Küresel Köy’deki pazarlama alanının ne olduğunun ve nasıl işlediğinin detaylarını öğrenelim.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama nedir?

Hedef kitle artık dijital dünyada yaşar bir durumdadır. Dolayısıyla bilinirlik kazanmak ve satış yapmak isteyen bir markanın da dijital dünyada olması gerekir. Dijital pazarlama; internette olan, dijital platformları bir araç olarak kullanan tüm pazarları kapsayan bir tanımdır.

İnternetin bir pazar alanı olarak işlev gördüğü bu zaman diliminde bir markanın yükselmesi için bu pazara uyum sağlaması şarttır. İnternet pek çok seçeneğin olduğu çok geniş bir evrendir. Bu evrenin içinde doğru hedef kitleye ulaşmak fazladan emek ister. Fakat elektronik cihazları da bir mağaza olarak kullanan markalar ürünü ya da hizmetini pazarlayacağı kişileri bulduğu zaman dijital pazarın olumlu etkileri ile karşılaşır.

Markalar dijital medya araçlarını kullanarak kendilerini internette tanıtır. Dijital dünyada alınan her etkileşim markanın bilinirliğine bir artı kazandırır. Bu sayede marka pazar içinde kendisine sağlam bir konum kazanır. Dijital imkanlar ile geleneksel varlığını keskinleştiren markaların pazardaki sesleri daha gür çıkar. Bir zamanlar pazarlama gazete ilanları, broşür, afişler ile sağlanırdı. Dijital evrende ise sosyal medya platformları ve arama motorları pazarlama için kullanılan araçlar oldu.  Böylece insan yaşamının büyük bir parçası olan internet markaya daha etkili bir pazarlama anlayışı kazandırdı.

Dijital Pazarlama Ne İşe Yarar?

Geleneksel pazarda takılı kalan bir markanın yeni rekabet ortamında başarılı olması çok zordur. Kalabalık olan ticaret dünyasında markanın duyulabilir hale gelmesi için önce tanınması gerekir. Dijital pazarlama da bu işe yarar;

 • Bir markanın sınırsız internet ortamında yer alan hedef kitlesine ulaşmasına yardımcı olur.
 • Dijital platformlarda bulunan hedef kitle bir markanın geleneksel yöntemlerle ulaşacağından çok daha fazladır. Bu kitleye markanın tanıtılması daha kolaydır.
 • Dijital pazarda atılan her adım aynı anda hem markaya hem de müşterinin isteğine hizmet eder.
 • Ayrıca pazarlama şeklinin dijitalleşmesiyle kitle iletişimi daha güçlü, canlı bir hale gelir. İnternetin çift yönlü bir iletişim ağına sahip olması da buna katkı da bulunur.
 • Etkileşim yani kitlenin markaya karşı tepkisi de internet sayesinde detaylıca gözlemlenir.
 • Yorumlar, beğeniler, paylaşımlar dijital dünyadaki pazarın ivmesini doğrudan etkileyen unsurlardır. Kitlenin bizzat gerçekleştirdiği etkileşimler sayesinde markalar hamlelerinin doğruluğunu keşfeder.
 • Kitlenin yanı sıra rakip analizinin de mümkün olduğu dijital alanda markanın geleceği çok daha sağlam adımlarla tasarlanır. Dijital imkanlar sayesinde marka rakiplerinin gerisinde kalmaz.

Markanın satış oranının yükselmesini ve bilinirliğinin artmasını sağlayan dijital pazarlama internet ile işlenen bir ayrıcalıktır.

Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır?

Dijital pazarlama nasıl yapılır?

Bir markanın ticaret dünyasındaki macerasına başlamadan evvel bilmesi gereken bazı şeyler vardır. Bunlar dijital pazarlama sırasında da göz ününde bulundurulan ve pazarlamanın nasıl yapılacağını ortaya koyan detaylardır;

 • Öncelikle satışı yapılacak ürün marka tarafından her yönüyle bilinmelidir.
 • Ardından ise ürünün hitap ettiği hedef kitle belirlenir. Çünkü hedef kitle olmadığı sürece ürünün varlığının hiçbir manası olmaz. Bu yüzden ürün ve hedef kitle birlikte incelenen, analiz edilen öğelerdir.
 • Rakip ise analiz edilecek bir sonraki öğedir. Rakip analiziyle birlikte marka pazar alanı hakkında da bilgi sahibi olur. Dijital pazara atılmadan önce rakiplerin neyi doğru, neyi yanlış yaptığını öğrenmek marka için büyük bir artı olur.
 • Bütün veriler toplandıktan sonra pazar planı oluşturulur.
 • Markanın pazara dahil olmadan yapması gereken bir diğer şey ise SWOT analizidir. Markanın kendi güçlü, zayıf yönlerini keşfetmesi ve pazardaki fırsat ile tehditleri öğrenmesi onun geleceğini şekillendirir.

Marka dijital pazarda boy göstermeden önce bütün bu bilgileri elde eder. Böylece pazarda attığı adımlar onu başarıya götürür. Sağlam verilerle tasarlanan bu yol web sitesi, SEO çalışmaları ve sosyal medya platformları ile hayat bulur. İnternet içinde kullanılabilecek her alan dijital pazarlama esnasında araç olarak kullanılır. Başta SEO olmak üzere bu kanalların her biri markanın tanınma ve satış yapma isteğine hizmet eder.

Dijital Pazarlama Hizmetleri Nelerdir?

İnternette başarıya giden birçok farklı yol vardır. Dijital pazarlama için de kullanılan çeşitli hizmetler internette yer alır;

 • E Posta ile Pazarlama: En eski ve bilinen pazarlama yöntemidir. Kişiye özel olan teklif ve içerikleri kullanıcıya doğrudan ulaştırır.
 • İçerik Pazarlama: Kullanıcıya aradığı doyurucu bilgiyi vererek etkileşim sağlayan pazarlama biçimidir.
 • Kısa Mesajlar: Kişiye doğrudan ulaşan SMS olarak iletilen kısa hizmet içerikleridir.
 • Reklamcılık: Yazılı, görsel, video türleri olan reklam pazarlama sırasında kullanıcının ilgisini çekmek için kullanılır.
 • Satış Ortaklı Pazarlama: Farklı hizmet ve türleri tanıtmak için ücretle çalışan internet platformlarında yapılan pazarlamadır.
 • SEO ve PPC: Arama motorunda üst sıralara çıkmaya yardımcı olan ve tıklama başına maddi bir değer kazanan pazarlama hizmetidir.
 • Sosyal Medya ile Pazarlama: En popüler olan türlerden biridir. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, iş birlikleri ile markanın bilinirliği artar.
 • Video ile Pazarlama: İnternetin görüntülü özelliklerinden faydalanılan bir pazarlama çeşididir. YouTube videoları, tanıtım reklamları, Instagram reelsleri gibi türler bu başlığın altında toplanır.

Bu hizmetler dijital pazarlamanın dinamiğini arttırır. Markanın internet aracılığıyla hedeflediklerine daha pratik bir biçimde ulaşmasını sağlar. Ayrıca marka bu hizmetler sayesinde daha fazla kitleye ulaşır, bilinirliğini çeşitli kitlelere yayar. Markaların başarısına dijital pazarlama tarafından bir imza atılır.

Dijital Pazarlamanın Markalara Etkisi

Dijital pazarlamanın markalara etkisi

Geleneksel pazarlama yöntemleri gelişen teknoloji ile geçmişte kaldı. Kitleler üzerindeki etkileri azaldı. Bu durumda markalar satış oranlarını yükseltmek için dijital pazarlama alanına dahil oldu. Dijitalleşme insanlara birçok kolaylığı sağlayan bir çağı başlattı. Bu çağda ticaret alanında birbiriyle yarışan markalar da bu kolaylıktan faydalanmaya başladı. Dijitalleşme markaların tanınmasına, kitleler arasında daha hızlı yayılmasına etki etti. Dolayısıyla bunun markaların satışlarına etkileri de olumludur.

Dijital pazar canlı bir ortamdır. Böyle bir ortamda markalar geleneksel pazardan beri üzerlerinde taşıdıkları eski ticaret pelerini atar, daha yeni ve işlevselini takar. Bu sayede yeni çağda markalar etkileşimi artmış, pratikleşmiş bir biçimde varlıklarını sürdürür. Küresel Köy’de ticaretin bir parçası olmak için dijital pazarlama hizmetlerini yerinde ve zamanında kullanmak iyi bilinmelidir. Teknolojik imkanların bir araç olarak kullanıldığı dijital pazarda markanın tanınması onun geleceğini belirler. Bu sayede dijital dünyanın insanlara armağan ettiği nitelikleri markalar amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır.

Kaynakça:

İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama

KÜRESELLEŞME SURECİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ