Skip to main content

Performans Pazarlama Nedir?

Performans Pazarlama (PPC)

Dijital pazarda bütçenizi doğru yönetmek ve hedeflerinizin ötesinde satışlara ulaşmak için size gereken şey performans pazarlama!

Performans pazarlama ile elde edeceğiniz veri analizi, doğru hedef kitle tespiti, doğru zaman ve stratejik hedefler amacınıza ulaşmanızı sağlayacak. Duende Dijital olarak size sunduğumuz bu hizmet ile kazandıran marketing artık çok daha kolay.

Performans Pazarlaması Bilgilendirici İçerikler

Dijital Pazarlamada KPI Nedir?

Performans Pazarlaması

Performans pazarlama; markaların internette satış yapmasına imkan sunan, tüketici etkileşimini veri olarak kullanan bir stratejidir. Reklam çalışmalarına dair toplanan çeşitli analizlerin bir araya geldiği bu strateji pazarda çok daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlar. Biz bu stratejiyi sizin için oluşturuyoruz.

Performans Pazarlama Nasıl Yapılır?

Markanızın pazardaki faaliyetlerinin başarı getirmesi için sağlam stratejilerle hareket etmesi gerekir. Bu stratejilerin oluşumunu sağlayan performans pazarlama da veri olarak markanın mevcut etkileşimini kullanır;

 • Markanın amacı belirlenir.
 • Mevcut etkileşim değerlendirilir.
 • Hedef kitle analizi yapılır.
 • Markaya uygun olan platform seçilir.
 • Reklam kampanyası planlanır ve hazırlanır.
 • Doğru platformda doğru zamanda paylaşılır.
 • Reklamın aldığı etkileşim ölçülür ve değerlendirilir.
 • Sonuçlara göre yeni strateji planlanır.
 • Bu şekilde ilerleyen performans ölçümü pazarda daha etkili hamleler yapmanızı sağlar.

Biz Performans Pazarlamasına Nasıl Yaklaşıyoruz?

Duende Dijital olarak markanız için en iyisini yapmaya hazırız. Dolayısıyla performans pazarlama hizmetimizi size sunarken de pazardaki dinamiğinizi arttıracak, daha azla etkileşim kazanmanızı sağlayacak olan stratejileri özenle oluşturuyoruz. Markanızı, markamız kabul ediyor, pazarlamadaki tüm hünerimizi sizin için sergiliyoruz.

Performans Pazarlaması Nedir?

Performans pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarına dayalı olarak değerlendirme ve ölçüm yapan bir pazarlama stratejisidir. Alışılmış pazarlama yöntemlerinden farklı olarak, performans pazarlaması daha spesifik hedeflere ulaşmayı amaçlar ve doğrudan ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi hedefler.

Çevrimiçi ortamlarda gerçekleşen performans pazarlama, reklam verenin belirli bir eylemi gerçekleştirmek isteyen potansiyel müşterilere ulaşmasına ve bu eylemi gerçekleştirmelerine odaklanır. Bu odaklanmayı en iyi şekilde yönetebilme adına şirket ve markaların danışmanlık alarak bu yolculuğa çıkması en sağlıklı karardır. Böylece performans pazarlaması, reklam verenlere pazarlama stratejilerini optimize etme ve bütçelerini daha etkili bir şekilde kullanma imkanı sunar. Ölçümler sonucu elde edilen verilere göre iyileştirmeler yapılarak en iyi geri dönüş oranlarına ulaşılması bu hizmetin özüdür.

Performans Pazarlama Hizmeti Neleri İçerir?

Rekabetçi ortamda pazarlama stratejilerinde yaşanan değişimler ile ürün odaklı pazarlama stratejilerinden ziyade müşteri odaklı stratejilere geçilmiştir. Bu bakış açısıyla da performans pazarlama hizmetleri, reklam verenlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve yatırım getirisini artırmalarına yardımcı olmaya başlamıştır.

Bu hizmetler, verilere dayalı kararlar almayı ve pazarlama çabalarını sürekli olarak iyileştirmeyi sağlayarak, daha etkili ve ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Bu amaçlar için de performans ölçümü;

 • A/B testleri,
 • Analitik raporlama,
 • Reklam yönetimi,
 • Kullanıcı deneyimi (ux) analizi gibi bir dizi evreye sahiptir.

Uzmanlar tarafından yapılan analiz ve ölçümler sonucu markaların müşterileri ile olan bağlarının güçlenebilmesi için iyileştirmeler gerçekleştirilir.

A/B Testleri

A/B testleri, farklı pazarlama unsurlarının, örneğin, reklam başlıkları, görseller, çağrı toplama düğmeleri, performansını karşılaştırmak için kullanılan bir deney yöntemidir. Performans pazarlama hizmeti A/B testlerinin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının analiz edilmesini içerir.

Bu testler, en etkili ve dönüşümlü pazarlama unsurlarını belirlemeye yardımcı olur. Böylece kampanyaların optimize edilmesine olanak tanır. Bu testlerin yapılmasını sağlayan ajanslar ise elde ettikleri veriler ile reklam vereni bilgilendirir ve gerekli müdahaleler sonucunda da iyileştirme sürecine başlar.

Analitik Raporlama

Performans pazarlama, verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi yoluyla pazarlama faaliyetlerinin etkisini ölçer. Analitik raporlama da;

 • Web analitiği,
 • Tıklama oranları,
 • Dönüşüm oranları,
 • Kullanıcı davranışı,
 • Diğer ilgili metriklerin izlenmesi açısından önem taşır.

Pazarlama stratejilerinin başarısını değerlendirmek ve bir sonraki adımı doğru atmak için bu raporun taşıdığı bilgiler elzemdir. Çünkü elde edilen bilgilerle şirket ya da marka pazarlama stratejilerini en uygun şekilde yönetme olanağına sahiptir.

Reklam Yönetimi

Reklam yönetimi markanın hedef kitleye ulaşmak için reklam yayın platformlarındaki hesaplarını oluşturmasını, reklam metinlerini ve görsellerini oluşturmasını ve reklam bütçesini optimize etmesini içerir. Bu hizmet aynı zamanda reklam verenin hedeflenen dönüşüm oranlarını ve bütçe hedeflerini sağlamak için reklam kampanyalarını takip eder ve aldığı etkileşimi değerlendirir. Reklam ajanslarından alınan danışmanlıklarla markaların en karlı ve en düşük risk oranlarıyla bu süreci geçirmesi amaçlanır.

Kullanıcı Deneyimi (UX) Analizi

Kullanıcı deneyimi analizi, Hedef kitlenin bir web sitesi veya mobil uygulama ile nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için performans pazarlaması için önem taşır. Bu analiz kullanıcıların davranışlarını, gezinme alışkanlıklarını, dönüşüm hunilerini ve müşteri yolculuklarını izlemeyi içerir. İzlemeler sonucu elde edilen bu veriler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dönüşüm oranlarını artırmak için yapılan optimizasyonlar için değerli bir temel sağlar.

Değişen pazarlama stratejilerinde müşteri odaklı yaklaşımın kabul görmesi performans pazarlama hizmetlerini önemli bir konuma getirmiştir. Çünkü konu dahilinde uzmanların gözlemleri ve ölçüm teknikleriyle en doğru ve potansiyeli yüksek kitleye ulaşmak mümkündür. Bu sayede de markalar hedef kitlelerine doğrudan ulaşabilmekte ve büyüme hızlarını arttırmaktadır.

Performans Pazarlaması Süreci Nasıl İlerler?

Performans pazarlaması içerisinde bir dizi süreç barındırır. Bu süreçler markanın sağlam ve başarıya ulaşan adımlar atmasını sağlar;

Markanın hedeflerini belirlenmesi şarttır.
Kampanya oluşturulurken hedeflerin göz önüne alınarak kurgulanması, ulaşılmak istenilen noktanın çok daha somut hale gelmesine yardımcı olurken odaklanılması gereken hedef kitlenin belirlenmesinden de başat rol konumundadır.
Bu noktada potansiyel müşterilerin ve ideal alıcıların belirlenmesi, yapılan ölçümlerin analizi ve hedefler doğrultusunda pazarlama stratejilerinin kurgulanması gerekir.
Belirlenen hedefler, potansiyel müşterileri profillerinin çıkarılması ve uygun pazarlama stratejilerinin oluşturulmasından sonra kampanyanın yürütme aşaması gelir.
Performans pazarlama kampanyası başlatılır ve yürütmeye koyulur.
Reklamlar oluşturulur, hedeflenen pazarlama kanallarında yayına sokulur ve hedef kitleye ulaşması için işlemler devam ettirilir.
Kampanyalar takvime, bütçeye ve performans hedefleri dikkate alınarak izlenir ve yönetilir.
Uzmanlar süreç içerisinde elde ettikleri veriler ışığında markanın adımlarını optimize ederek iyileştirmeler gerçekleştirir. Böylece reklam verenin maksimum yararla bu süreci tamamlaması sağlanır.

Dijital Performans Ajansı Olarak PPC'ye Nasıl Yaklaşıyoruz?

Duende Dijital olarak biz çalıştığımız firmaların, markaların, kurumların karakterini ve hedeflerini önemsiyoruz. Değişen pazarlama dinamiklerini yakından takip ederek müşteri ve müşteri kazanma odaklı performans pazarlama stratejileri gerçekleştiriyoruz.

Kaliteli ve uzun ömürlü bir marka yaratımında rolümüzün büyük olduğunun farkındayız. Bu yüzden üreticiler ile kullanıcılar arasında doğru ve sağlam bir köprü kurabilmek adına performans pazarlama stratejilerini yönetiyoruz.

Duende Dijital'in Performans Pazarlama Hizmetiyle Dijitalde Fark Yaratın!

Ürün odaklı yerine müşteri odaklı anlayışın hâkim olmasıyla pazarlama stratejilerinde değişimler yaşandı. Müşteri ile ilgili ölçümlerin sonucunda görüldü ki müşteri memnuniyeti müşteri sadakatini getirmektedir. Oluşan bu farkındalık çok satışın müşteri kazanmayla doğru orantılı şekilde ilerlediğini göstermektedir. Ancak markaların bu kazanımı sağlayabilmesi için;

 • Uzmanlara,
 • Uzmanlarca yapılan ölçümlerin sonucunda elde edilen verilere,
 • Bu verilerle en doğru, en aktif ve hedef kitleye ulaşabilecek performans pazarlama stratejisine ihtiyacı vardır.

Duende Dijital adıyla biz doğan bu ihtiyaçlar için hizmet vermekteyiz. Birlikte çalıştığımız marka ve firmaları sadece müşteri olarak görmüyor, onların kaygılarını ve hedeflerini de kendimizin gibi sahipleniyor, böylece çalıştığımız firmalarımızın müşterileriyle buluştukları bu yolculukta birlikte hareket ediyoruz.

Eğer sizler de doğru kararları almak, doğru adımları atmak ve doğru stratejilerle emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız, hedeflerinize, hayallerinize ulaşmanız ve piyasada fark yaratmanız için alanında uzman kadromuzla sizleri bekliyoruz.

Google Ads Yönetimi

Profesyonel performans pazarlama; veri analizi, doğru bütçe yönetimi, pazarlama stratejileri ile başarıyı kaçınılmaz hale getiriyor. Google Ads hizmetimizle pazarlama stratejilerinizi gerçek kılıyoruz.

Sosyal Medya Reklamları

Sosyal medyada görünürlük kazanma, hedef kitlenizi belirleme ve marka bilinirliği oluşturmak için; sosyal medyadaki performansınızı ölçüyor, reklamlarınızı doğru stratejiler ile kurgulayarak elde ettiğimiz verilerin ışığında yönetiyoruz.

Büyük Ölçekli Reklam Yönetimi

Büyük şirketlerin veya yüksek bütçeli reklam yönetimi için; markanıza uygun reklam modelleri ile büyük ölçekli reklam yönetiminizi yapıyoruz. Analiz stratejilerimiz ile satışlarınızı hızla yükseltiyoruz.

Veri Odaklı Hesap Yönetimi

Veriler karmaşık olarak gözükse de bize yol göstericilerdir. Hesap yönetimlerinizde profesyonel veri odaklı hesap yönetimi araçlarını kullanıyoruz. Hataları otomatik olarak tespit ediyor ve hızlıca müdahale ediyoruz.