Skip to main content

Dijital dünyada bir kuruluşun kendisini kitlelere tanıtmasının çeşitli yöntemleri vardır. Yazılı içerikler ile web sitesinde kendisini anlatır, görsel paylaşımlar ile sosyal medyada kim oluğunu gösterir. Tanıtım filmi çekimi ile de kendisini birkaç dakika içinde etkileyici bir biçimde tanıtma imkanına sahip olur.

Tanıtım filmi; bir kuruluşun sadece tanıtım odaklı çektiği, reklam amacı gütmediği kısa filmlerdir. Bu yöntemi kullanan markalar hedef kitleyi ve dışında kalan genel kitleyi kendisi hakkında bilgilendirmek ister. Bir kuruluşun ürün ya da hizmetlerinin ne olduğunu, neler yaptığını, nasıl yaptığını hazırlanan bir video içeriği ile anlatması mümkündür. Tanıtım odaklı filmler bir tür pazarlama yöntemidir. İzleyiciye yani kitleye sunulan bir davetiyedir. Hikayesini anlatan kuruluş onu dinleyen kişilerin harekete geçmesini umar. Onun bünyesinde bulunan ürünü kullanmaları ya da hizmetten faydalanmaları bu filmlerin amacıdır.

Kendisini anlatırken aynı zamanda kullanıcıyı müşteri olmaya teşvik eden filmler için reklam amacı olmadığından bahsetmiştik. Ancak kitle tarafından tanınan, benimsenen bir markanın satış oranının bu filmlerden olumlu bir etki alması olasıdır. Filmlerde kuruluşa dair sunulan her bilgi onun dijitaldeki kimliğine işaret eder. Bu kimlik kitlelerle iletişim kurmanın bir stratejisidir. Bir video içeriği ile sunulan marka taşıdığı özelliklerinin en ilgi çekicilerini kimliğini inşa ederken kullanır. Bu inşanın nasıl gerçekleştiği, tanıtım odaklı bir filmin nasıl çekildiğinin detaylarını keşfedelim.

Tanıtım Filmi Nasıl Çekilir?

Tanıtım filmi nasıl çekilir?

Bir içerik oluşmadan önce o içeriğin nasıl olacağı belirlenmelidir. Bir markada kendisini kitlelere duyurmak için bir tanıtım filmi hazırlamadan evvel o filmin içinde hangi bilgilerin geçeceğine karar verir. Senaryo oluşturulmadan önce kuruluş hangi yönlerinin öne çıkacağı, rakiplerinden onu farklı kılan niteliği, hikayesi, neler yaptığı brief olarak ilgili video ajansına verir. Ön çalışma kapsamında belirlenen bu detaylar çekim ile hayat bulur.

Film çekimi sırasında kullanılan dekoru, ışıkları, kamera açılarını tanıtılacak olan kuruluşun özellikleri şekillendirir. Çekimin nitelikleri sonrasında yapılan kurgu ile belirginleşir. Filmde anlatılanlar yalın, anlaşılır, akıcı bir dille olmalıdır. Bu aktarımın sesli olması yazılı olmasından çok daha etkilidir.

Ses, video içeriğinin etki sağlamak için kullandığı bir yoldur. Ses kullanımı sayesinde marka filmde hedef kitle ile sohbet eder gibi davranır, samimi olur. Bu samimiyet olası müşterinin hoşuna gider. Hitaba alınmak müşterinin kendisini değerli hissetmesini sağlar.  Bu film türünde bir tür değer sergisi vardır. Marka kendi değerini sunar önce, ardından da ürünleri ya da hizmetlerini kullanan kişilerin değerli olacağını dolaylı olarak bilinçaltlarına işler. Ajanslar bu değer anlayışını daha çok ürünlerin tanıtımı esnasında kullanır. Çünkü orada bir firmadan ziyade onun ürettiği öğeyi tanıtırlar.

Ürün Tanıtım Filmi Nasıl Olmalıdır?

Marka kendisine ait bir ürünü pazara yeni sunduğunda onu tanıtma ihtiyacı hisseder. Bu his kimi zaman zorunluluk olarak ortaya çıkar. Çünkü bilinmeyen bir ürün çok fazla alıcısı yoktur. Ürün tanıtım filmi de bu soruna çözüm olur.

Pazarlama aracı olarak kullanılan bu tanıtım türü, ürünün ne olduğuna dair olan sorulara cevap verir. ‘Bu ürün nedir? Ne işe yarar? Kimin için yapıldı?’ gibi sorular film için oluşan malzemelerdir. Bu filmlerde ajans ürünü farklı açılardan çekerek her yönüyle sunar. Kitleden saklanan bir tarafı olmadığının anlaşılması için yapılan bu detaylı çekimin kitlede ilgi uyandırması da son derece önemlidir. Ürünün öne çıkan özelliklerinin etkileyici bir biçimde filmde yer almasını sağlamak filmin amacına hizmet eder. Amaç; hedef kitlede ürünü kullanma isteği oluşmasıdır.

Ürüne ihtiyacı olan birinin aynı kulvardakiler yerine film sahibi ürünü kullanmayı seçer. İhtiyaç duymayan biri ise sırf ilgisini çektiği için o ürünü almak ister. Bunlar ürün için yapılan filmin getirdiği başarılardır. Bu başarılar bu türü önemli kılar.

Tanıtım Filmi Neden Önemlidir?

Tanıtım filmi neden önemlidir?

İnternette bir tüketim çılgınlığı hakimdir. Bu tüketime dahil olan ürünlerden biri de içeriktir. İçerikler bilgi ile harmanlanan, dijital dünyada insan ulaşan mesajlardır. Yoğun bir mesaj akışının yaşandığı dijitalde bir markanın kendisini anlatması için önce ilgi çekmesi şarttır.

Video içerikler ise metin içeriklerinden daha etkileyici bir görünüme sahiptir. Bu nedenle markalar kendilerini yazılı içerikleri kullanıcılara ulaştırmaya çalışırken aynı zamanda tanıtım filmi seçeneğinden de faydalanır. Filmlerde markaya dair verilen bilgi metinlerin içerdiğinden azdır ama özdür. Ajans hedef kitleyi etkileyecek olan noktaları toplar, yoğurur, bir film formatına getirerek onlara sunar. Kaliteli bir görsellik çerçevesinde hazırlanan film markanın dijitaldeki kimliklerinden biri olur.

Kitlenin ilgisini çeken ve onu bir müşteri haline getiren filmin taşıdığı önem tanıtım noktasında birleşiyor. Sınırlı zaman içinde birçok bilginin aktarıldığı filmler sayesinde marka kendisini renkli bir biçimde anlatma şansı elde eder.

Tanıtım Filmi Kaç Dakika Olmalıdır?

Dijitalde bilgiye olan tahammül internetin sağladığı hız sebebiyle giderek azalır. İnsanların sabırsız olduğu internet ortamında konuya bir an önce girmek onları yakalamak için ideal bir yöntemdir. Markaların kendilerini ve hizmetlerini tanıttığı filmlerde bile lafı fazla uzatmanın bir artısı yoktur. Ancak uzun bir söylevden kaçınırken kısa cümleler sunup video içeriğini yalın bırakmak da doğru sayılmaz.

Gereken bilgi, anlatılacak hikâye, kitleye yapılacak davet için en az üç, en fazla ise on dakika harcanmalıdır. Bu süre aralığı kitlenin ilgisini yitirmeyeceği kadar kısa, anlatılanı kavramasını sağlayacak kadar uzundur. Görselliğin ağır olduğu video içeriklerinde kuruluşunun imajını ifade eden görüntüler yer alır. Ses ve yazının yanı sıra bu görüntüler de tanıtıma etki eden unsurlardır. Bu unsurlar her film çeşidinde değişen biçimlerle yer alır, markanın dijitaldeki kimliğine katkı sağlar.

Tanıtım Filmi Çeşitleri

Tanıtım filmi çeşitleri neler?

Markanın kimliğini dijitalde belki de en ayrıntılı olarak tanıtan şeylerden biri filmlerdir. Filmler ile hedef kitle markanın kim olduğunu, ne yaptığını etkileyici bir sunum ile öğrenir. Tanıtım filmlerinin farklı türleri vardır, her biri markanın sesini farklı özelliklerle duyurur;

  • Etkinlik: Kuruluşun bünyesinde gerçekleşen konser, fuar, seminer, sempozyum, konferans gibi çeşitli etkinliklerin tanıtıldığı filmlerdir. Bu filmlerin amacı kitleyi etkinliğe çağırmaktır.
  • Firma: Kurumsal tanıtımın bir türü olan bu içerikler firmanın kim olduğunun anlatıldığı filmlerdir. Firmanın hikayesi video içeriği ile çok daha anlaşılır ve etkileyici biçimde filmde işlenir.
  • İnfografik: Görsel bilgi tasarımı olan infografiklerin hareketlendirilmesiyle yapılan bu filmler bir tür animasyonu anımsattır. Bu nedenle hedef kitle bunu tüketmekten zevk alır. Videonun içerdiği bilgiyi eğlenerek kavrar.
  • Kurumsal: Daha kurumsal bir dilin hâkim olduğu bu tanıtımlarda tema kurumun sahip olduğu renklerdir. Böylece görsellik ile de tanıtım sağlanır. Gerçek görüntülerin yanı sıra motion graphic (hareketli grafik) görüntüleri de bu video içeriğinde mevcuttur.
  • Ürün: Pazara yeni sunulan ya da satış oranın artması amaçlanan ürünlerin tanıtıldığı filmlerdir. İzleyicinin ürünü tüketme isteği duyması ana amaçtır.
  • Web Sitesi: Dijital pazara katılan ya da çoktan pazarda yer alan bir web sitesi için yapılan filmlerdir. Filmin amacı daha fazla trafik edinmek ve tanınmaktır.

Bu çeşitlilik bir markanın kendisini birçok yönden tanıtmasına imkân verir. Aynı zamanda yalnızca bu tanıtım yönüne odaklanır. Bu çeşitlilik ortaya kaliteli bir içeriğin çıkmasını sağlar. Bilinirlik kazanmak bir markanın dijital pazarlama dünyasındaki öncelikli hedefidir. Bilinen bir marka pazarda daha fazla satış yapar, konumunu güvence altına alır. Tanıtım filmi sayesinde marka hedef kitleye kendisini takdim etme imkanına sahip olur. Bu tanıtım biçimi bir el sıkışma kadar samimi ve ondan çok daha etkilidir.

Kaynakça:

DESTİNASYON TANITIM FİLMLERİ NE ANLATIR?

GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TURİZM TANITIM FİLMİ ANALİZİ

Tanıtım Filmi ve Yapım Süreci