Skip to main content

Dijital Kuşak, Milenyum Çağ Çocukları ya da en bilinen ismiyle Z Kuşağı… Bazı kişilerin şikayet ettiği, eleştirdiği bu kuşak dünyada internette en iyi adapte olmuş nesil olarak yerini alıyor. Dolayısıyla Z Kuşağı için sosyal medya diğer kuşaklar gibi iletişim aracı olmanın ötesine geçerek tüketim alanı biçimiyle kendisini gösteriyor.

Z Kuşağı; iletişim teknolojilerinin gelişimini sürdürdüğü, internetin işlevsel bir kullanım kazandığı 2000 yılından sonra doğan bireylerin oluşturduğu nesildir. Bu kuşak diğer kuşakların aksine dijital dünyaya karşı herhangi bir adapte sorunu yaşamamıştır. Doğrudan dijital çağın içinde doğan kuşağın karakteri de bu nedenle kendisinden önceki Y ve X kuşağına kimi durumlarda zıt düşer.

Kuşak çatışmasının çoğunlukla bir tarafında yer alan Gen Z internet kullanımıyla diğer nesillerin önüne geçer. Özellikle sosyal ağ platformlarına olan hakimiyeti bu kuşağı dijital ağ ile entegre hale getirmiştir.

Farklı ilgi alanları için farklı sosyal medya platformları kullanan kuşak tüketim ve pazarlama anlayışını da değiştiren detaylardan biridir. Pazarlamanın dijitalleşmesinin yanı sıra tüketici kitlesinin ciddi bir bölümünü oluşturan Milenyum Kuşağı’nın vakit geçirdiği dijital ortamlar da pazar yerlerini çeşitlendirmiştir. Bu yüzden e-ticaret sahipleri yeni nesil tüketicilerinin istek ve ilgilerine göre sosyal medyada rol alır.

Ancak öncesinde Z Kuşağı için sosyal medyanın ne olduğunu iyice anlamaları şarttır.

Sosyal Medya Kuşağı

z kusagi icin sosyal medya

Bireycilik ve lüks. Z Kuşağı’nın tüketimine ihtiyaç duyduğu unsurlar… Bu ihtiyaçları ise sosyal medya ile karşılamaları mümkün. Bunu yaparken sık kullandıkları sosyal ağ platformları ise;

 • Instagram
 • X
 • YouTube
 • TikTok
 • Facebook
 • Snapchat
 • Pinterest

Farklı amaçlara hizmet eden fakat çift yönlü iletişim, eğlence ve bilgi edinme noktasında birleşen bu sosyal ağlar Z Kuşağı’nın fazlasıyla zaman geçirdiği dijital ortamlardır. Bu platformlarda hem tüketici hem de üretici konumunda yer alabilen Dijital Kuşak hızlı tüketim anlayışlarına burada cevap bulur.

Her biri kendisine has özellikler taşıyan platformlarda Gen Z’nin eylemlerini, tüketici davranışlarını ortaya koyar. Bu da e-ticaret sahiplerinin bu ağlarda nasıl bir yol izleyeceklerini çözmelerine yardımcı olur.

Instagram ve Gen Z

İşlevsel, sade, kişiselleştirilmiş anlık tüketim. Instagram’ın Z Kuşağı’na sunduğu hizmetin özeti. Görselliği ile popülerlik kazanan bir sosyal medya platformu olan Instagram Gen Z başta olmak üzere kitleler tarafından oldukça talep gören bir ağdır.

Bu kuşak için Instagram ‘bilinirlik’ kazanma, ‘eğlenme’ ve ‘eyleme geçme’ platformudur. Instagram kullanıcıları bu sosyal ağda beslendikleri renkli içerikler ile eğlenirken marka ya da içerik üretici hakkında bilgi edinir.

Bu ağ içinde yer alan üreticiler tüketicinin isteklerine kulak vererek hareket eder. Instagram’da markasının sesini duyurmak isteyen e-ticaret sahibi, tüketici kitlesinin büyük kısmını oluşturan Dijital Kuşak’ın taleplerine göre strateji izler.

Post, hikaye, Reels gibi paylaşım seçeneklerinin mevcut olduğu bu platform Gen Z’nin ‘hız’ anlayışına uyum gösterir.

Sosyal Medyada X’i Bulun!

Bir zamanların Twitter’ı şimdinin ise X’i olan sosyal medya platformu fikir paylaşmaya ve haber almaya yöneliktir. Z Kuşağı da bu platformu bilgilenme amacıyla kullanır. Hareketli gündemi bir gazeteden ya da haber sayfasından takip etmek yerine X üzerinden takip eden kuşak bu platformda kendi ‘fikrini’ belirtir.

Paylaşılan haberlere ya da kişisel fikirlere karşı kendi görüşünü sunarak aktif olan Z Kuşağı X’i çift yönlü iletişim aracı olarak kullanır. Binlerce kullanıcının birbiri ile iletişim kurabildiği bu platformda suskunluk sarmalı gibi sessizliğin oluşması veya bir içeriğin aniden popülerlik kazanması çok olasıdır. Bu nedenle tüketici kitlesi içinde yer alan Milenyum Çocukları’na ulaşmak isteyen e-ticaret sahiplerinin bu platformun nabzını tutması şarttır.

Z Kuşağı ve YouTube

Video paylaşım platformu olan YouTube Z Kuşağı için ‘rahatlatıcı’ bir sosyal medya platformudur. YouTube’da fazlasıyla vakit geçiren Gen Z bu sosyal ağda yayınlanan videoları bir ‘çılgınlıkla’ tüketir.

2022’de Dijital Kuşak’ın YouTube’da ne tükettiğine dair yapılan anketin sonucuna göre bu neslin %83’ü YouTube’u ‘huzur verici’ video içerikleri için kullanıyor. Ancak buradaki ‘huzur’ tanımı belli türlere ayrılıyor;

 • Bilgiyi hızlı veren, kullanıcıyı içine alan videolar
 • ASMR videoları
 • ‘Farklı bir yerdeymiş gibi hissettiren’ videolar
 • ‘Düzenleme’ videoları

Ayrıca Z Kuşağı’nın belli videoları ya da belli içerik üreticilerinin ürünlerini tekrar tekrar izlediği gözlemlenmiştir. Bu tüketim davranışı YouTube’da yer almak isteyen e-ticaret sitelerinin takip edeceği yolu oluşturur.

Etkili, hızlı, basit içerikler Z Kuşağı tarafından YouTube’da kabul görür. Bu yüzden bu kuşak üyelerinin tüketici olmaları için güçlü ancak anlaşılır mesajlar sunulmalıdır.

TikTok ve Dijital Kuşak

Z Kuşağı çevresini etkileyen ve çevresini etkileyen bir tüketim anlayışına sahiptir. Bu anlayış da sosyal ağdaF yansıma bulur. Özellikle görselliğin ve sesin ön planda olduğu TikTok platformunda bu çok daha belirgindir.

TikTok çoğunlukla ‘akım’ haline gelen video içerikleri ile kendisini hatırlatan sosyal bir ağdır. ‘Eğlencenin’ merkeze alındığı bu platformda üyeler birbirine ‘benzer’ içerikler üretir. ‘Ben de sizden biriyim!’ demek için yapılan birçok paylaşım bu ağda kendisini gösterir.

‘Dikkat çekmek’ Dijital Kuşak’ın bu platformda yer almasının sebebidir. Tüketici gibi üretici pozisyonunda da birçok kullanıcı TikTok’ta bulunur. Bu platforma dahil olarak Milenyum Kuşağı’nın ilgisini çekmek isteyen markaların da TikTok’a uyum göstermesi şarttır.

Sosyal Medyanın Y Kuşağı: Facebook

Kullanıcı etkileşimi e-ticaret sahiplerinin sosyal medyada en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Z Kuşağı ise diğer kuşaklara nazaran daha fazla etkileşim sağlayan bir nesildir. Facebook da bu etkileşimden beslenen ilk sosyal medya ağları arasındadır.

Diğer platformlardan daha eski bir tarihi olan Facebook eski cazibesini çoktan yitirmiş olsa da bir zamanlar Gen Z arasında oldukça kullanılan platformdu. Hala kullanımı sürmesine rağmen Y Kuşağı ve öncesi tarafından tercih edilen, bir nebze sessiz hale gelen bir sosyal ağa dönüşmüştür.

Ancak bu Facebook’un e-ticaret için kullanılmasına engel değildir. Bilgi edinmek ya da iletişim kurma amacıyla Dijital Kuşak’ın da kullandığı bu platform farklı özelliklere sahip geniş bir hedef kitlesini barındırır. Dolayısıyla bu sosyal ağda yer alan bir marka daha didaktik bir kimliğe bürünerek hareket ettiğinde etkileşim alır.

Z Kuşağı’nın Sadık Hayaleti Snapchat

Hızlı ve anlık tüketim. Z Kuşağı’nın bu özelliğine en uyumlu hizmeti sunan sosyal medya platformu Snapchat’tir. Anlık ‘snap’ paylaşımları ile ilerleyen bu platform Gen Z’nin ‘günlük hayatını’ paylaştığı bir alandır.

Bu sosyal ağın verdiği ‘güven’ de Z Kuşağı tarafından tercih edilmesine neden olur. Çünkü Snapchat’te paylaşılan ‘snapler’ yani ‘hikayeler’ bir defa görüntülenebilir. Ekran görüntüsüne karşı da bildirimde bulunan Snapchat hem paylaşımların hem de sohbetlerin kayıt altına alınmasının önüne geçer. Bu yüzden de Z Kuşağı’nın kendisine dair paylaşımlar yapmayı tercih ettiği platform olarak dijitalde yerini alır.

Pinterest ve Milenyum Kuşağı

Görsel içerikleri ile Z Kuşağı’nın ilgisini çeken Pinterest e-ticaret sitelerinin bir katalog olarak kullandığı sosyal medya platformudur. Bu platformun ‘pano’ özelliği sayesinde markalar kendilerini görsel bir bütün olarak kullanıcılara sunar.

Dijital Kuşak’ın daha fazla yer aldığı bu sosyal ağda markaların hazırladığı içerikler bu kuşağa hitap edecek şekilde hazırlanır. Şık, etkileyici, tüketimi hızlı. Görselliğin etkilenilerek tüketilen bu ürünler markanın Gen Z tarafından bilinmesini sağlar. Böylece marka Z Kuşağı’nın hızlı tüketiminden faydalanma şansı elde eder.

 

Dijital dünyanın içinde doğmuş olan Z Kuşağı pazarlamada belirleyici bir rol üstlenir. Bu kuşağın sosyal medyadaki aktifliğini doğru kullanmasını bilen markalar Milenyum Çocukları’nı potansiyel bir müşteriye dönüştürür.

 

Kaynakça:

Sosyal Medya Etkileyicileri Olarak Vloggerlar: Z Kuşağı Üzerinde Para-Sosyal İlişki, Satın Alma Niyeti Oluşturma ve Youtube Davranışları Açısından Vloggerların İncelenmesi

Sosyal Medya Uygulamalarının, Marka Bağlılığı ve Tüketici Davranışlarına Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma