Skip to main content

Sosyal medya platformlarında birey ve şirketlerin kitlelere ulaşmak için yaptığı paylaşımlar sosyal medya içerik adını alır. Pazarlama, bilgilenme, eğlenme gibi amaçlar sosyal ağlarda iletişim dışında hakim olan hedeflerdir. İçerik paylaşımı da bu hedeflere hizmet eder. Kitleler sunulan içerikler ile bilgilenir, eğlenir ve pazarlama sürecinde tüketici olarak yer alır.

Sosyal medya içerik planlaması ise; markanın pazarladığı ürün ya da hizmeti hedef kitlesine etkin bir şekilde sunmasını sağlayan içeriklerin nasıl üretileceğine ve dağıtılacağına dair olan stratejik süreçtir. İçerik planlama markanın kendisini, pazarı ve hedef kitlesini tanıyarak yapılır.

Yazılı, görsel, sesli veya video olan içerikler kullanılan sosyal medya platformunun yapısına göre farklılık gösterir. İçerik planlaması yapılırken bu göz önüne alınan noktalardan biridir. İnternette kullanıcıların tüketmesi için hazırlanan içerikler etkileşimi sağlayan öğelerdir. Fazlasıyla kalabalık olan sosyal ağlarda bilgi ya da ürünün tüketilmesi için içeriğin nasıl planlanacağı bilinmelidir.

Kaliteli ve doyurucu olması gereken sosyal medya içerik paylaşımlarının nasıl yapıldığını keşfetmeden önce bu içeriklerin tam olarak ne olduğunu öğrenelim.

Sosyal Medya İçeriği Nedir?

sosyal medya içerik

İnternette kitlelere iletilen mesajların sosyal ağlara göre farklı biçimlere kavuşması sosyal medya içerik olarak isimlendirilir.

Markalar ürün ve hizmetlerini tanıtmak, daha fazla müşteri kazanmak için sosyal medya platformlarında içerik paylaşımı yapar. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube gibi sosyal ağlar markaların hedef kitlelerine içerik aracılığıyla ulaşmayı tercih ettiği platformlar arasındadır.

Bu platformlarda yapılan içerik paylaşımlarının etkileşim sağlaması için öncesinde bir planlama sürecinden geçmesi gerekir. Markanın bulunduğu sektörün özellikleri, pazarlanan ürün ve hizmetlerin nitelikleri, hedef kitlenin nelerden hoşlandığı, kullanılan sosyal medya platformunun yapısı gibi detaylar planlama sürecine dahil olur.

Markanın sunduğu sosyal medya içerik paylaşımının tanınma ve müşteri kazanma amacına hizmet etmesi için planlamaya dikkat edilmelidir.

Sosyal Medya İçerik Planlaması

Sosyal medya içerik planlaması markanın dijital pazardaki en yoğun ortamı düzgün bir şekilde kullanmasını sağlayan ayrıntılardan oluşur. İçerik planlaması yapılırken;

 • Marka içeriklerini hangi sosyal medya platformunda paylaşacağına karar vermelidir.
 • İçeriklerin paylaşılacağı sosyal medya ağı hedef kitlenin en çok nerede olduğuna göre seçilir.
 • İçeriğin etkileşim alması için hedef kitle analizi yapılmalıdır. Kitlenin ne tür içerikleri tüketmekten hoşlandığı keşfedilmelidir.
 • İçeriğinin tüketiminin kolay olması için anlaşılır, yalın fakat etkileyici bir dil kullanılmalıdır. Sosyal ağ ile uyumlu olması gereken dil aynı zamanda bilgi açısından doyurucu olmalıdır.
 • İçerik takvimi oluşturulmalıdır. Çünkü hazırlanan bir içeriğin yeterince etkileşim alması için hedef kitlenin hangi zaman aralıklarında aktif olduğunu keşfetmek önemlidir. Ayrıca markanın sosyal medyadaki aktifliği planlı bir biçimde korunur.
 • Sosyal medya platformunda bulunan rakiplerin analizi yapılmalıdır. Rakiplerin sosyal ağ hesaplarını nasıl kullandığı ve ne ölçüde etkileşim aldığı incelenmelidir.
 • İçeriklerin aldığı etkileşimlerin ölçümü yapılmalıdır. Böylece marka bir sonraki adımını daha sağlam bir biçimde planlar.

Bu detaylara dikkat edilmesi ile oluşturulan içerikler kaliteli hale gelir. Markanın pazardaki tanınma ve satış oranını yükseltme hedeflerinin gerçekleşmesini sağlar. Sosyal medya hizmeti almak da bu süreçte yardımcı olur.

Sosyal Medya Hizmeti Almanın Faydaları

social media content

Dijital pazarlama alanlarından biri olan sosyal medya platformları insanların eğlenerek tüketim yaptığı internet ortamlarıdır. Sosyal medya içerik paylaşımıyla gerçekleşen bu sürecin etkileşim doğurması için profesyonel bir hizmet almak gerekir. Bu hizmetin sağladığı faydalar ile sosyal ağlarda başarıyı yakalamak kolaylaşır. Söz konusu olan faydalar;

 • Hedef kitlenin hangi platformda bulunduğunu ve ne zaman aktif olduğunu keşfeder.
 • Firmanın imajını yansıtan içerikler üretilmesini sağlar,
 • Marka bilinirliğinde rol oynar,
 • Kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak içerik planlaması yapılır,
 • Etkileşim ölçümü yaparak bir sonraki adımın daha sağlam olmasını sağlar,
 • Özel günlere göre bir paylaşım takvimi hazırlar.

Ortaya çıkan bu kolaylıklar nedeniyle sosyal medya hizmeti almak bir firmanın dijital pazardaki otoritesinin artmasına yardımcı olur.

Sosyal Medya İçerik Hizmeti Kimden Alınır?

sosyal medya içerik planlaması

Bir hizmetin kaliteli bir sonuç vermesi için uzmanından alınması gerekir. Sosyal medya içerik hizmeti de deneyimli dijital ajanslardan alınmalıdır.

Dijital ajanslar markalara ihtiyaç duydukları pek çok konuda yardımcı olabilecek hizmetleri içerir. Sosyal medya danışmanlığı ile marka yer aldığı sosyal ağları nasıl daha etkili kullanacağına dair hizmet alır. Ajansların içerik pazarlama hizmeti ise sosyal medya içerik planlama sürecini yönetir, içerik üretir. Markayı sosyal medyada yükseltecek olan içerikleri tasarlar. Nasıl ve ne zaman kitlelere sunulması gerektiği konusunda yardımcı olur.

Markanın pazardaki varlığını daha belirgin kılmasını sağlayan sosyal ağlardan paylaşılan içerikler dijital ajans yardımıyla en kaliteli haline evrilir. Kitlenin tükettiği sosyal medya içerik markanın sesi olur.

Düzgün ve kaliteli bir içerik bir firmanın sosyal medyadaki sözcüsüdür. İyi planlanan içerik kitleleri müşteri haline getirir.

Kaynakça

Görsel Kültür, Çoklu Okuryazarlık ve Çoklu Biçimlilik Bağlamında Sosyal Medya İletileri

Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi

Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler Uygulamalarında Sosyal Medyanın Rolü

SOSYAL MEDYA REKLAMLARI ÜZERİNDEN KADININ TOPLUMDAKİ KONUMLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ