Skip to main content

Hemen konuya girelim ve tek cümleyle açıklayalım: İçerik pazarlaması günümüz pazarlama sistemlerinin piridir. Amacı satış olmasına rağmen bunu hedef kitleyi bunaltmadan yapmaya yarar. İçerik pazarlaması pek çok değişkeni bir arada kullanır. Bilgi dolu makale, video, grafikler gibi kitleye ulaşma araçlarının tamamını kullanır. Dolayısıyla hedef kitle seçiminden, raporlamaya kadar ölçülebilirdir. Geçmişi eskiye dayanır ama yaygınlaşması, internet çağına geçilmesiyle olmuştur. Pek çok bilimsel araştırma ve makaleye konu olmuştur. Haliyle, üzerine tonlarca kitap yazılmıştır.

İçerik Pazarlaması Nedir?

Konuyu biraz daha açmaya yine tek cümle ile başlamak gerekir: Bir pazarlamadan ziyade bir iletişim yöntemidir. Kavramın birinci önceliği müşteriyi ya da kullanıcıyı bilgilendirmek ve ürüne yönelik bir değer oluşturmaktır. Bu yolla kullanıcıyı markaya daha sıkı bağlamayı amaçlar. Görme duyularına hitap eder. Metin, sayfa, grafik, görsel, video, podcast gibi materyallerden oluşabilir. Ancak içerikler tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü onlar bir stratejinin parçasıdır aslında. Kullanıcının almayı düşündüğü ürüne daha hızlı karar vermesini, kıyaslama yapmasını sağlamaktadır. Bunun için internetin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanır. İnternet, kullanıcının araştırdığı ürünle ilgili bilgi almasını da kolaylaştırmıştır. Bu da sadece sunulan ürünü değil geçirdiği evrimi, üretim süreçlerini merak etmesine neden olmuştur. İçerik planlamasının temelinde de bu talebe cevap verme yatar.

İçerik Oluşturmak Reklama Karşı Olan Önyargıya Çözüm

Yıllardır fazla göze sokulması nedeniyle insanlar reklama karşı önyargı oluşturmuştur. Dolayısıyla bu direnç içeriğin önemini daha da artırmıştır. Çünkü artık tüketici reklamı direkt görmezden gelme eğilimine girmiştir ve reklam etkisini yitirmektedir. Bu durum da işletmeleri içerik oluşturmayı bir pazarlama stratejisi haline getirmeye zorlamıştır. Buraya kadarki bilgiler ışığında içerik pazarlaması şöyle de açıklanabilir: Satıştan bahsetmeden potansiyel alıcı ile iletişim sanatıdır. Yani, bu sanat bir stratejiye dönüştürülmelidir ve içerik; hedef pazar açısından değer verilebilmelidir. İşletmeler de buna dikkat eder. Çünkü kullanıcının karar verme sürecinde çok önemli bir rolü bulunur.

Kişiye Dokunabilen Yöntemin Adıdır İçerik

İşletmelerin merak uyandıran, sorulara cevap verebilen, ihtiyaçlara karşılık bulunabilen içerikler oluşturması elzemdir. Kişiye dokunabilen bir içerik ‘tercih sebebi’ olmaktadır. Çünkü değerli içerik, müşteri sadakatinin sağlanması adına en önemli argümanlardan biridir. Burada bir hususa daha dikkat çekmek icap eder. Bir dönemin edilgen kullanıcıları, içerikler sayesinde etkin konuma da geçmiştir. Yani burada; sosyal medya paylaşımları, yorumlar ve kişisel bloglar üzerinden yapılan deneyim paylaşımlarını kastediyoruz. Bu paylaşımlar içerikte verilen bilgilerle yetinmeyen kullanıcının satın alma tercihlerinde önemli etki etmiştir. Bu etki içeriğin önemini bir kat daha artırır.

Marka İtibarının Garantisi İçerik Pazarlaması

Marka İtibarının Garantisi İçerik Pazarlaması

İçerik yönetimi ve pazarlaması yalnızca satışları artırmak olarak değerlendirilmemelidir. Markaların itibarları için de son derece önemlidir. Bu yöntem ile tüketiciye ürün sunmaktan çok fayda/zarar denklemi kurabileceği bilgiler aktarılır. Bu da hazırlanan içeriğin satışa yönelik değil, bir bütünü kapsaması gerekliliğini doğurur. Artık, işletmelerin karar aşaması, satın alma, sonrası ve deneyim paylaşımına kadar tüm süreci içeren içerikler hazırlaması zorunluluktur. Bu durum da içeriği hazırladık, artık satışa başlayalım’ anlayışının hüküm sürmemesi gerektiğinin göstergesidir. Süreç içindeki deneyimlere ve paylaşımlara göre yeni içerik üretilmesi gerekir. İçerik pazarlaması değişen dünyanın en etkili reklam yollarından biridir. İşletmelerin de bu durumu içselleştirmeleri, hızlı rekabet ortamına ayak uydurulması için hayati önem taşır.

İçerik Pazarlamasının Geçmişi Bir Asır Öncesine Dayanır

Bilimsel bir sisteme dönüşen yöntem bugünlere elbette kolay gelmemiştir. İnternetin yaygınlaşmaya başladığı 1990’lar sonrası literatürdeki yerini sağlamlaştırmıştır. Ancak geçmişi bir asırdan önceye dayanır. Pek çok yeniliğin geldiği Amerika kıtasında ilk örneği 1985’te görülmüştür. Halen üretime devam eden bir traktör markası tarihteki ilk içerik pazarlaması örneğini bir dergide yayınlamıştır. Gelişen tarım teknolojilerinin anlatıldığı makale hayli ilgi görmüştür. Birkaç yıl sonrasında yine dünyaca ünlü ve hala üretime devam eden bir lastik markası, uzun yol şoförleri için bu örneği sergiledi. Marka, kendi hazırladığı ve şoförlerin yol güzergahında konaklayabilecekleri, yemek yiyebilecekleri yerleri tanıtan bir rehber yayınladı. Ve 1990’lara gelindiğinde büyük bilgisayar ve yazılım firmaları sadece ürünlerini tanıtmak için değil, yeni teknolojiler hakkında dönemin iletişim kanallarını kullandılar. Sonrasında terim zaten artık sık karşılaşılan ve kullanılan bir hal aldı.

Geleneksel Yöntemleri Silip Süpüren Sistem

Geleneksel pazarlama yöntemleri, internet çağına geçilmesiyle kadük kalmıştır. Artık, pek çok yöntemi bulunan pazarlama, internetle birlikte kendini güncelledi. Ancak eski nesillerin maruz kaldığı bir satış ve pazarlama yöntemi hala hafızalardadır. Bu yöntem, doğrudan bir pazarlama değildi. Geçmişte kalan bir içerik pazarlaması örneğini hatırlatalım. Bir gün evde otururken kapınız çalınır, elinde koliler olan bir satıcı izin verirseniz eve girerdi. Ardından kolileri açar, içinden çıkardığı çelik tencereleri tanıtmaya başlardı.

Alüminyum mutfak eşyalarına alışık ev ahalisine öncelikle çeliği anlatır, tencerenin üretim teknolojisinden bahseder ve ürünün tanıtımına geçerdi. O sırada çelik tencere ile tanışmış bir komşunuz varsa önce dönüp ona danışır fikrini alırdınız ve sonra ürünü alıp almamaya karar verirdiniz. Geçmişte kalan bu örnekte hem içerikli bir tanıtım hem de kullanıcı deneyimi bulunmaktaydı. Ancak internetin yaygınlaşması tekniği tamamen dijitalleştirdi. Aynı mantık internette bulunmaktadır. Bu örnekte de görüldüğü gibi içerik pazarlaması özünde iki boyutludur. İlk boyutu satıcı tarafından hazırlanan içerik, diğeri de tüketiciler tarafından hazırlanan içeriktir.

Özetle, örneğe tekrar dönmek gerekirse: Satıcı size ürünü ve teknolojisini tanıtmıştır, ancak siz bir kullanıcı deneyimine ihtiyaç duymuşsunuzdur. Yani komşunuza danışarak karar vermişsinizdir. Bunu günümüze uyarlayacak olursak da aradığınız ürünle ilgili satıcının hazırladığı içerik karşınıza çıktı. Ama siz ürün yorumları, sosyal medya paylaşımları ya da bloglarda kullanıcı deneyimlerini sorguladınız.

İçerik Pazarlamasının Amacı Nedir?

Bir pazarlama stratejisine sahip olmak bir işletmenin bel kemiğidir. Günümüzde bu stratejinin karşılığı da içerik pazarlamasına denk gelir. Amacı satışı artırmak değil, kârı yükseltmektir. Yöntem, bunu da insanları doğrudan etkileyerek yapar. Tüketici ya da kullanıcı ile sıcak bir bağ kurup bu bağın kopmamasını sağlamaktır. Böylelikle kullanıcı üzerinde pozitif bir değer yaratılabilmektedir. Temel amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Marka farkındalığı yaratmak: Bu farkındalık, farklı şartlar altında müşterinin karar verme becerilerini etkiler. Markayı sadece bir kere görmek bile tercih sebebi olabilir. Markalar, videolar, bloglar gibi içeriklerle bu farkındalığı artırmak gayretinde olmalıdır.
 • Gönülden Bağlı Müşteri/Kullanıcı: Potansiyel müşterileri kazanmak, uzun dönemde maksimum değer elde etmek bu yöntemle mümkündür. Mevcut müşteriye sürekli hitap etmek de önemlidir.
 • Güven İnşa Etmek: En temel görevlerinden biridir. Hizmeti veya ürün ile ilgili, satış sırasında ve sonrasında içerikler hazırlamak bu güvenin en temel taşlarından biridir.
 • Potansiyel Müşterilerin Dikkatini Cezbetmek: İçerik pazarlaması konusunda en dikkat edilmesi gereken yönlerinden biri dikkat çekmektir. Bu nedenle hazırlanan içeriklerin, doğru ve ilgi çekici olması son derece önemlidir.
 • İletişim Kurmak: Müşteri ya da kullanıcı ile iyi iletişimin yolu her zaman zengin içerikten geçer.
 • Trafiği Artırmak: Elbette internet sayfası için ‘tıklanma’ önemlidir. Kaliteli içerik, doğrudan satışa etki etse de trafiği de hızlandırır. Tüketiciler; doğru yönlendirilen, bilgiler verilen, eğitici, hatta zaman zaman eğlendirici içerikleri okumaya her zaman meyillidir.

İçerik Dezenformasyonuna Dikkat Edin

İçeriğin bu kadar önemli olması talebi artırmış, talep de üretimi artırmıştır. Ancak, bilinçsiz ve bilimsel temele dayanmayan yoğun üretim, kalitesizliği de beraberinde getirmiştir. Temeli olmayan, tamamen ürünün etrafında dönen ama yeterli bilgiyi vermeyen makaleler yanıltıcı olur. Bu konuda bir denetim mekanizmasının olmamasıyla bilgi kirliliği de yaşanmaya başlamıştır. İçerik pazarlaması alanındaki bu kirlilik, sosyal medyanın da etkisiyle hızla yayılır.

Kalitesiz ve temelsiz içeriklere bakıldığında, boş ve okuyucuya bir şey vermeyen metinler göze çarpar. Doğru bilgi vermekten çok müşteriyi çekmeyi amaçlayan bu içerikler, yanıltıcı ögeler de içerir. Bu nedenle içerik üretiminin bilgi temelli olması en önemli kurallardan biridir. İster yazılı ister görsel içerik üretimi profesyonellerin yürütmesi gereken bir konudur. Bu konuda işin ehli olmayanlara güvenmek amiyane tabiriyle ‘ters teper’. Fayda görmek için yapılması gereken, sistemi hatmetmiş profesyonellere güvenmek olacaktır.

İçerik Türleri Nedir?

Yine insanların büyük vakit harcadığı televizyonlar da içerik pazarlaması için uygun bir alandır ancak burada ilgi hızlı dağılır. İnternet ve televizyon kıyaslamasına girildiğinde internet, her yönden galip gelir. Bilakis, sosyal medya gibi artık insanların hayatının büyük bölümünü kapsayan alanlar önemli mecralar haline gelmiştir. Sosyal medyaya özel hazırlanan içerikler de ilgi alanlarına göre hazırlanmalıdır. Bunlar kısa videolar, infografikler olabilmektedir. Günümüzün teknolojisi içerik türlerinin de zengin hale gelmesini sağlamıştır. İçerik pazarlaması türleri aşağıdaki gibidir.

Ürün Sayfaları

Ürün Sayfaları

Genellikle e-ticaret siteleri için en gerekli içerik pazarlaması yöntemlerinden biridir. Kullanıcılar ürün sayfasına girdiğinde ürün bilgilerinden ziyade başka bilgiler de görmek ister. Yani, fotoğraf ve varsa video, detaylı açıklamalar sayfada yer almalıdır. Fiyat bilgisi mutlaka bulunmalı, varsa kampanya kodu eklenmelidir. Taksit seçenekleri, kargo ücretinin kime ait olduğu ve teslimat süresi, bu sayfaların olmazsa olmaz bilgilerdir.

Sadece bilgileri vermek yetmez, sayfanın aramalarda üst sıralarda yer alması da gerekir. Bunun için sayfanın optimizasyonu çok önemlidir. Bu kuralların başında anahtar kelimeler gelir. Örneğin ayakkabı bulunan bir sayfa için kullanıcıların sık kullandığı arama kelimeleri sayfada yer almalıdır. Bunun için optimizasyonu sağlayan yardımcı programlardan faydalanabilir. Ancak profesyoneller size en doğru yolu gösterecektir. Yine açıklamalar, fotoğraflar ve yorumlar sayfada bulunmalıdır. Yorum bölümü, müşteri ile doğrudan kurulan iletişimin göstergesidir. Bu sayfaların açıklamalardan sonra dikkat çeken en önemli kısımları yorumlardır.

Ürünü Tanıtmak Yetmez

Buraya kadar anlattığımız bilgiler ışığında, içerik; sadece ürünün tanıtımını içeremez. Çünkü kullanıcı ya da tüketici, bilgilendirici mesajlar ister. Ürün sayfaları bu nedenle zengin bir içerik pazarlaması stratejisine sahip olmalıdır. Dolayısıyla, ürünün çevresel etki değerlendirmesinden, bugüne kadarki evrimi gibi konular yer almalıdır. Örneğin bir kozmetik ürünü tanıtılacaksa sadece ‘şöyle iyidir, böyle güzeldir’ demek yeterli olmaz. Tanıtılan ürününün üretim şekli, kullanılan malzemenin özellikleri, doğaya etkisi, tarihsel gelişimi bilgileri de yer almalıdır. Bunun yanında kozmetik ürünler konusunda kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında sağlık gelir. Tanıtımın içinde sağlığa etkileri de mutlaka yer almalıdır. Bu örnek, her ürün için geçerlidir.

Yazım Diline Dikkat Edin, Abartılı İfadeler Kullanmayın

İçerik pazarlaması için tanıtım metinleri hazırlanırken abartılı ve yanıltıcı içeriklerden uzak durmak gerekir. Çünkü sayfalar etkileşimin bulunduğu yerlerdir. Ziyaretçi çekmek ya da ürün satmak için kullanılan abartılı ifadeler ‘ters tepebilmektedir.’ Tek bir kullanıcının yazdığı bir yorum, metindeki abartılı ifadeleri çöpe atacaktır. Bu da diğer kullanıcılara olumsuz yansıyacak ve marka güvenilirliğini tehlikeye sokacaktır. Yalın bir dil ile kullanıcı ya da tüketicinin nasıl bir ürüne sahip olacağı anlatılmalıdır.

Blog Yazıları

‘İnternet günlüğü’ tanımlamasıyla hayatımıza giren bloglar, bugün içerik pazarlaması konusunda da çok önemli yere sahipler. Firmalar, ürün tanıtımlarını yaparken bile blog yazılarına ihtiyaç duyarlar. Belki ‘internet üzerinden ticaret’ ve ‘kişisel internet günlüğü’ bağlantısı kurmak güç gelebilir. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki; blog yazıları, kullanıcıları teşvik etmek için en önemli araçlardır. Birkaç parça ürünü bulunan işletmecilerden, milyonlarca çeşit ürün satan siteler bu yönteme ihtiyaç duyar. Çünkü alışveriş sitesine ilk kez giren kullanıcılarının neredeyse tamamının alışveriş yapmadan çıktığı görülmüştür. Bu durum da ürünü kullanıcıya anlatmak için tekrar tekrar içerik sunma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Blog Yazıları, Bağ Kurmanın Yardımcısı

Blog, arama motorlarının en çok beslendiği metinlerdir. Bir blog yazısı, doğru optimize edilmeli ve anahtar kelimelere önem verilmelidir. Kullanıcıları böylelikle web sitenize çekersiniz. Bu nedenle hazırlanan blog yazısı müşteri ile bağ kurmaya yardımcı olur. Reklam içerikli tanıtımlar insanları çekmek yerine iter.

İçerik pazarlaması için hazırlanan blog yazılarında üretim süreçleri gibi fayda/zarar değerlendirmesi gibi bilgiler yer almalıdır. Bir blog yazısını bir yerden kopyalayarak almak mümkündür ama sonuçları çok ağırdır. Çünkü arama motorları kopyalanmış içeriği anında tespit eder ve sıralamaya almaz. Hedefe doğru şekilde ulaşmak için blog yazılarının ‘benzersiz ve özgün’ olmaları ilk kuraldır.

Blog Yazıları Aslında Uzman Satış Danışmanlarınızdır

Blog Yazıları Aslında Uzman Satış Danışmanlarınızdır

Blogları mağazaya giren müşteriyi karşılayan satış danışmanı gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir müşteri ayakkabı arıyorsa Bunu al, en güzeli bu’ demek yeterli olmayacaktır. Satış danışmanı gibi görülmesi gereken bloglar tüm bilgileri müşteriye aktarır. Mesela; modanın son trendleri hakkında bilgi verir, beğenilen ayakkabının bu trendler içindeki yerini anlatır. Ayakkabının üretildiği malzemeyi detaylı şekilde aktarır. Üretim süreçlerinden bahseder. Giyilmeye başlandıktan sonra dikkat edilmesi gerekenleri söyler. Bakım yollarını anlatır. İşte bloglar aynı bu mantıkla çalışır. Kullanıcının tüm sorularına tek elden cevap verir. Bir nevi uzman satış danışmanlarıdır.

İhtiyaç Duyulan Tüm Bilgiler Blog Yazısında Olmalıdır

Bu yüzden bloglarda kullanılan dil çok önemlidir. Samimi bir şekilde yazılmalıdır. Hiç bilgi vermeden ‘al bunu’ diyen bir satıcı hoş karşılanmayacağı gibi blog da beğenilmez. Reklam içermeyen, gerçekleri aktaran bir yazı olmalıdır. Bu bağlamda bilgi birikimi önemlidir. Yine satış danışmanı örneğinden yola çıkarsak; soruya cevap veremeyen bir satış danışmanı asla düşünülemez. Blog da tüm sorulara derin bilgi ve deneyimle cevap verebilmelidir. Satış danışmanı olarak betimlediğimiz blog, tüm bilgileri vermiştir, ürünü beğendirmiştir ama bu da yetmez. Çünkü satışı yapmak da bir beceridir. Tam bu noktada yönlendirme sayfaları devreye girmeli ve satış tamamlanmalıdır.

Makaleler

Makale ifadesi, 1970’lerin gazeteciliğinde çok önemliydi. Akademik çevrelerde hiçbir zaman önemini yitirmedi elbette. İnternet çağına geçildikten sonra gazetecilik ve akademi dünyası dışında da kullanılmaya başladı: İnternet dünyası! Makale, bir araştırmaya ya da bilgi birikimine dayanan yazının ismidir. ‘Bu ifadenin içerik pazarlaması ile ne alakası var?’ diye düşünebilirsiniz. Blog nasıl önemliyse makalenin önemi de o derece büyüktür.  Makalenin blog yazısından farkı, yazarının belli olmasıdır. Makaleler, ürün tanıtımından ziyade, yazarın görüşlerini, ürün hakkındaki deneyimlerini aktarmaktadır. Bununla birlikte ürünün gelişim süreci, tarihteki yeri, üretim teknikleri de yazarın kaleminden dökülmektedir.

Doğru Makalenin Yolu, Tecrübeli Yazardan geçer

Yapılan araştırmalar, makale yazarının tanınır olmasının okuyucuda olumlu etki yarattığını göstermiştir. Makale konusunda yazar özgür bırakılmalıdır. Yazardan sadece belirli şeyleri yazmasını istemek, kullanıcıya da sirayet eder. Yani yazardan ürünü övmesi değil, ürün ve sektör hakkındaki özgün fikirlerini paylaşması istenmelidir. Tanınan bir yazarın kaleminden çıkmış objektif bir yazı, kullanıcı ya da müşterinin empati kurmasını sağlamaktadır. Burada makale yazarına da iş düşmektedir. Hayal gücü geniş ve süslü cümleler kurmayı bilen bir yazar elbette ilgi çekici yazılar yazabilmektedir. Ancak önemli olan konunun özden sapmadan doğru şekilde aktarılmasıdır. Bunu da ancak tecrübeli yazarlar yapabilmektedir.

Özetle, makaleler içerik pazarlaması konusunun ayrılmayacak parçasıdır. İnsanlara ürün tanıtımından ziyade, doğru bilgileri aktaracak, yazarı belli yazılardır. Makale, reklamdan arındırılmalıdır ve objektif görüşleri yansıtmalıdır. Blog ve satış danışmanı metaforundan yola çıkacak olursak; blog bir satış danışmanıysa, makale de satış müdürüdür. Kullanıcılar, doğruluğu teyit edilmiş bilgiyi makalelerden edinir. Çünkü gerçek bir yazar, yazılarını empati kurarak yazar. Kendisine dayatılmasından hoşlanmadığı şeyleri yazısına yansıtmaz.

Listeler

Listeler

İçerik pazarlaması makalelerin de blog yazılarının da bir standardını oluşturur. Ama her ikisinde de uzun paragraflar kullanıcıları sıkabilir. Bu durumda listeler devreye girer. Yazarlar için kolaylık sağlayan bu yazın türü, okuyucu için de vazgeçilmezlerden biridir. Listeler, adından da anlaşılacağı gibi açıklamayı liste halinde vermektir. Güncel internet gazeteciliğinde de sıklıkla kullanılmaktadır. ‘Liste hazırlamanın 10 kolay yolu’ başlığımızda liste konusunu daha kolay anlayacağınızdan eminiz. Bu yazın türü de blog ve makalede olduğu gibi usta ellerden çıkmalıdır. Listelenmiş bir yazıyı oluşturmak son derece basittir ama asıl olan eksiksiz bilgi vermektir. Çünkü kullanıcı ya da tüketici bilgiye hızlı ulaşmak ister. Ama bilginin de eksiksiz olmasını tercih eder. Bu nedenle liste hazırlamak, kısa cümlelerle çok şey anlatan yazarların becerisine bırakılmalıdır.

İçerik Pazarlaması Denildiğinde Listenin Önemini Anlatan 10 İpucu

Konuyu daha da pekiştirmek için liste şeklinde açıklamakta yarar var.

 • Listeyi hazırlamak son derece basittir ama etkisi kalıcıdır. Okuyucu spot cümleleri okumayı daha çok sever.
 • Kısa ve öz cümleler tercih edilmelidir. Gerekirse maddelerin altına yine aynı kısalıkta açıklamalar eklemek gerekir.
 • Listenin başlığı merak uyandırıyorsa kullanıcı tüm maddeleri sonuna kadar rahatlıkla sıkılmadan okur.
 • Başlık merak uyandırmalı ama beklentiyi de net karşılamalıdır. Örneğin kişi ayakkabı almanın 10 püf noktasını bir çırpıda okuyabilmelidir.
 • Dikkati dağınık bir kullanıcı listeler sayesinde kaldığı yeri unutmadan devam edebilir.
 • İçerik pazarlaması listelemesi, kesinlik bulunan cümleler içermektedir. Maddelerin son cümlesi önemlidir. Bu onaylama isteği uyandırır. Böylelikle kullanıcı empati kurar.
 • ‘Okumayı sevmiyorum’ diyenler bile bir çırpıda bitirdiğinden hızlı okuduğu ve anladığı hissini vermektedir.
 • Listenin maddelemesi uzun olursa bırakmak da zorlaşır. Yarıda bırakmanın öğrenmeyi kesmek anlamı taşıyacağı düşüncesi oluşmaktadır. Bu da sayfada geçirilen süreyi uzatmaktadır.
 • Listenin sonuna yönlendirme linki rahat bir şekilde yerleştirilebilir ve kullanıcı bundan rahatsızlık duymamaktadır.

Bu listeyi uzatarak sonsuz hale getirmek mümkündür. İçerik pazarlaması alanında bir yöntem olan listeler beğeniyi de artırır. Hatta o kadar artırmıştır ki günümüzün haber siteleri bile bazı haberleri liste halinde verir.

Kılavuzlar

İçeriklerde kılavuzlar da yol gösterici olması açısından son derece önemlidir. Kılavuzlara örnek olarak e-kitaplar gösterilir. Kılavuzlar detaylı bilgi aktarımını sağlamakta, bilgisayara indirilebilmekte veya doğrudan okunabilmektedir. Alışveriş sitelerinde daha çok blog, liste ya da makaleler bulunsa da kılavuzlar önemli bir yere sahiptir. Genellikle bir içerik yazarı tarafından değil, işinin uzmanı profesyoneller tarafından hazırlanmaktadır. Eski dönemlerin tanıtım broşürleri ile kıyaslanabilmektedir. Ürün sayfalarında fotoğrafların, kısa açıklamaların yanında yer verilir. Kullanıcı deneyimleri, ürün açıklamaları fotoğraflarıyla yetinmeyenlere kılavuzlar yön gösterir. Kılavuzlar içinde ürünün tüm teknik detayları, üretim süreçleri kullanılan malzemeye kadar bilgiler bulunur. Ürün sayfalarında yer alması, etkileşimi artırır.

Videolar

İnternet bağlantısının yaygınlaşması ve hızının artması videolu içeriklere olan ilgiyi artırmıştır. İçerik yönetimine sonradan dahil olsa da şu anda yıldızı hızla parlamaktadır. Kullanıcıların görselliğe önem vermesi bu yükselişin en önemli etkenidir. Bunda görüntüleme teknolojilerinin kolay ulaşılması da etkili olmuştur. Eskiden ses ve görüntü kaydetmek için pahalı yatırımlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Ancak şimdi küçük fotoğraf makineleri, cep telefonları ile kolaylıkla çekim yapılıyor. Bu teknolojik ürünlerin neredeyse herkesin elinde olması, videolu içerik üretimini de artırmıştır. Bu yükseliş içerik pazarlaması içinde videonun önemli bir yere sahip olmasını sağlar.

Etkili Tanıtımın Yolu Video İçerikler

Videolu içerikler, özellikle görselliğe önem veren ülkelerde daha da önem kazanmıştır. Videolu içeriği, uzun yazıları okumak istemeyen bir çırpıda bilgi almak isteyen kullanıcılar tercih eder. Hatta izleme hızını artırdıkları bile görülmüştür. Hazırlanan içeriğin sadece anlatıma dayalı değil, başka görüntülerle de desteklenmesi ilgiyi artırır. Bu nedenle video içerik pazarlaması için ayrılmaz bir parçadır. Videolu içerikler, influencer kavramını da hayata da kazandırmıştır. Markalar, ürün tanıtımı yapan güvenilir ünlülerle içerik üretimi yapmaktadır. Bu da kullanıcı ya da tüketici üzerinde olumlu etkileri beraberinde getirmiştir.

Kaliteli Video İçin Kaliteli Çekim, Kaliteli Metin

Kaliteli Video İçin Kaliteli Çekim, Kaliteli Metin

Üretilen video içeriklerinde de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Tanıtılan ürünü kusursuz göstermek elbette önemlidir. Ancak yanıltıcılıktan uzak durulması gerekir. Görüntüyü sadece akıtmak yeterli değildir. Montajlanmış, ses sorunu olmayan, gerektiğinde yazı ve grafiklerle desteklenmesi önemlidir. Video için kaliteli bir metin hazırlanması olumlu sonuçları beraberinde getirir. Video içeriğinde de tıpkı blog veya makalede olduğu gibi objektif bilgilere yer verilmelidir. Ürün tanıtımından ziyade üretim ve kullanım bilgileri aktarılmalıdır. Kullanıcı deneyimlerinin aktarıldığı videolar duyulan güveni de artırır.

Infografikler

Bilgi grafikleri, yani infografikler… Pazarlamanın ayrılmaz parçalarındandır.  Bu sayede karmaşık gibi görünen bilgiler, uygun görseller ve tasarımlarla anlaşılır. Tıpkı liste yapmaktaki önem gibi bilgi aktaran grafikler de ilgi uyandıran içeriklerdir. Bu uygulama günümüzde sadece içerik pazarlaması değil sosyal medyada da sıklıkla karşımıza çıkar. Bilgi aktaran grafikler, özellikle anketlerden ya da seçim sonuçlarından aşina olduğumuz tasarımlardır. Bu durum işletmeler için de geçerlidir. Bir ürünün tercih sebebini ya da sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını aktarmakta kullanılır. Her şeyin hızlı tüketildiği günümüzde infografikler hayat kurtarıcı amaçla kullanılır. Çünkü az ve öz bilgiyi kısa yoldan anlatmanın en önemli yolu grafiklerdir.

İçerik pazarlaması için ayrılmaz bir parça halini alan infografiklerin birkaç yararı şöyledir:

 • Aşırı Dikkat Çekicidir

Renkli ve görsellerle desteklenmelidir. Bu yönde hazırlanmış bir infografik kullanıcının karşısına çıktığında inceleme isteği uyandırır.

 • Yer Alan Bilgiler Kıymetlidir

Rakamsal verilerin anlaşılabilir haline getirilmesi bilginin de kıymetini artırır.

 • İkna Edicidir

İstatistik verileri her zaman ilgi çeker. Rakamsal veriler görselle desteklendiğinde ikna edici bir hal alır.

 • Sıkıcılıktan Uzaktır

Uzun yazılar yazmak yerine bir infografik hazırlamak bilgi aktarımını kolaylaştırır. Bu nedenle okuyucuyu sıkmadan mesaj verilmesi gerekir.

 • Paylaşımı Teşvik Eder

Özellikle sosyal medya sayesinde beğenilen bir şeyi paylaşmak çok kolaylaşmıştır. Bir bilgi grafiği de kullanıcılarda paylaşım isteği uyandırır.

 • Empatiyi Artırır

Grafik içindeki yüzdelik dilimler kullanıcı ile empatiyi artırır. Örneğin, spor ayakkabıyı tercih edenlerin etmeyenlere kıyaslandığı bir grafik düşünün. Spor ayakkabı kullanıcıları, doğrudan kendini bir tarafa koyacaktır. Bu sayede verilen bilgi daha kalıcı olur.

Slayt Türleri

İçerik pazarlaması bilgi aktardığı kadar eğlendirme amacı taşıyan içeriklerden de oluşur. Slayt türleri de bu içeriklerin içinde önemli bir yer tutar. Seminerler ya da derslerden aşina olduğumuz slaytlar pazarlamada da kullanılır. Buradaki slayttan kasıt, bir programla hazırlanmış sıkıcı içerikler değildir. Ürün açıklamasının yer aldığı içerik sayfalarında da slayt sıklıkla kullanılmaktadır. Slaytlarda ürünün fotoğrafları bulunabildiği gibi infografikler ve teknik bilgiler de dahil edilir. Büyütebilen fotoğraflar kullanıcıya ürün hakkında daha fazla bilgi verir. Blog ya da makale ile desteklenmiş, slaytlar görsel olarak dikkat çekicidir. Slaytlarda kullanılan görsellerin kaliteli içeriklerden seçilmesi ve detaylar barındırması son derece önemlidir. Ürün sayfalarının slayt şeklindeki görsellerin tasarımına izin vermesi gerekmektedir. Üzerine tıklandığında büyüyen ve yan yana dizilen görseller çoğu insanın çoğu kullanıcının ilk yaptığı şeydir. Ürün, eğer slaytlarda beğenildiyse ürün açıklamaları incelenmektedir.

İçerik Pazarlaması İçin Slayt Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Slaytlar özellikle sosyal medyada vazgeçilmez paylaşım şekillerindendir. Bazı platformlarda ‘sola kaydır’ özelliği slayt için önemli bir örnektir. Başka sosyal medya platformlarında da benzer özellikler bulunmaktadır. Kullanıcı beğendiği fotoğrafı büyüterek, kaydırma özelliği ya da tıklama ile diğer görsele geçer.

Slaytlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken husus, benzer görsellerin peş peşe eklenmemesidir. Ürünün farklı açılarını gösteren, özelliklerini net aktaranlar seçilmelidir. Araya infografikler ya da teknik detaylar eklenebilir. Slayt, videolarla da desteklenebilir. Ürünü tanıtan bir karteladan ziyade eğlenceli slaytlar hazırlamak dikkati çekmekte önemli bir ipucudur.

Terimler Sözlüğü

Terimler Sözlüğü

İçerik pazarlaması konusunun net anlaşılması için terimler sözlüğü bulunmaktadır. Terimler ve açıklamaları şöyledir:

Stratejik Odaklı Terimler

Bu kapsamdaki terimlerin Stratejik odaklı olanları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kitle (Audience): Adı üzerinde hedeflediğiniz kullanıcılardır. Strateji, kitleye göre belirlenir.
 • İş Planı (Buy-In): Pazarlamanın başından sonuna kadar olan kısmı için hazırlanan plandır. Hedefin ne olduğundan karlılığa kadar tüm detayları içermelidir.
 • İçerik Pazarlaması (Content Marketing): Belli bir hedef kitleye özel oluşturulan planlamadır. Planlamanın görsel mi işitsel mi olacağından yayınlanması ve raporlamaya kadarki süreci kapsamaktadır.
 • İçerik Pazarlama Stratejisi (Content Marketing Strategy): Hedef kitlenizi düzenli olarak eğitici, eğlendirici ve düşünmeye teşvik eden içerikler oluşturacak stratejinin belirlenmesidir.
 • İçerik Stratejisi (Content Strategy): Tüm içeriklerin planlanmasını ifade eder. İçerik planlamasından farklı olarak projenin bütününü kapsar.
 • İçerik Misyonu (Content Mission Statement): Rakiplerden ayıran özellikleri ve farklı içerik oluşturma becerisidir.
 • Hedefler (Goals): Doğrudan ulaşılması istenen hedeftir. Ulaşılacak kişi sayısı, satış miktarı, okunma ve tıklanma miktarı gibi ölçülebilir hedefleri ortaya koymak gerekmektedir.
 • Kişiler (People): Hedef kitlede, ulaşılmak istenen kişileri ifade etmek için kullanılır.

İçerik Planlaması Planlama ve Süreç Terimleri

İçerik pazarlaması terimlerinin planlama ve süreç kısmı ise şunlardır:

 • Kanal Medya Planlaması (Channel Media Planning): İçeriğin hangi kanallarda ve hangi tarihlerde yayınlanacağının belirlenmesidir.
 • İçerik Özeti (Content Brief): İçeriğin niteliklerinin ekibe ve yazarlara bildirilen özettir.
 • İçerik Dökümü ve Denetimleri (Content Inventories &Audits): İçeriklerle ilgili eldeki bilginin dökümüdür. İçeriklerin hazırlığına başlamadan önce yapılmış örneklerin incelenmesi denetim kısmını oluşturur. Bu tekrara düşmeyi önler ve benzersiz içerik üretmeye teşvik eder.
 • İçeriğin Editoryal planlaması (Content Editorial Plan): Hangi yazıyı, hangi yazarın yazacağından, tasarıma ve SEO kontrolüne kadar kimin hangi işi yapacağının belirlenmesidir. Bu sayede aksaklıklara meydan verilmez.
 • İçerik Operasyonları (Content Operations): Editoryal plana ek olarak, yayıma ve raporlanmasına kadar olan süreci ifade eder.
 • Editoryal takvim (Editorial Calendar): İçeriklerin, hedef kitleye ulaşıncaya kadarki sürecidir. Takviminin planlanmasıdır.
 • İçerik İş Akışı Planı (Content Workflow): İşin, hazırlanıp onay alınarak yayımlanma ve sonuçlanma süreçlerinin tümünün bir planının hazırlanmasıdır.

İçerik Oluşturma Merkezli İçerik Pazarlaması Terimleri

Bu terimler 4 maddede toplanmaktadır. En önemli bölümleri kapsayan o maddeler şöyledir:

 • Kopya Düzenleme (Copy Editing): İçeriğin, kurallarına göre yazılıp yazılmadığının kontrol edilmesidir. Buradaki kurallar dil bilgisini kapsar. Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, anlatım bozukluğunun olmaması, cümle yapıları bu kapsamdadır. İçeriğin kusursuz olması için dil bilgisinin de hatasız olması gerekir.
 • Düzeltme (Proofreading): Yayına girmeden önce farklı bir göz tarafından kontrol edilmesidir. Eksiksiz olduğu belirlenen içerikler yayıma alınır, eksiği olan içeriklerse yeniden düzenlenmelidir.
 • Doğruluk kontrolü (Fact-Checking): Makalenin genelinde sıklıkla ifade ettiğimiz gibi ‘içeriğin doğruluğunu’ ifade eder.
 • Küratörlük-En yetkili kişi tarafından düzenleme (Curation): Tüm içeriklerin yayın için, yetkili kişi tarafından en iyi hale getirilmesidir.

Dağıtım Odaklı İçerik Pazarlaması Terimleri

Terimler sözlüğünün en kalabalık bölümünün maddeleri de şöyledir:

 • Ulaşılabilirlik-Erişebilirlik (Accessibility): İçeriğin sorunsuz ulaştırılmasıdır. Herkesin ulaşabilir ve anlayabilir şekilde düzenlenmesi olarak da değerlendirilebilir. Videoda ses sorunu olmaması ya da hatasız bir makale örnek olarak gösterilebilir.
 • Eyleme çağrı mesajları (Call to Action-CTA): Hedef kitlenizin içeriğe ulaştıktan sonra harekete geçmeye teşvik eden mesajlardır. ‘Hemen tıkla’ ‘İndirimleri kaçırma’ gibi mesajlar Call to Action örneğidir.
 • Kanallar-Mecralar (Channels): İçeriğin hangi mecrada yayımlanacağının belirlenmesidir.
 • Formatlar (Formats): İçeriğin yazı, video ya da infografik gibi hangi biçimde sunulacağının belirlenmesidir.
 • Anahtar Kelimeler (Keywords): Anahtar kelimeler, SEO (Arama motoru optimizasyonu) için son derece önemlidir. En çok aranan kelimelerin içerikte kullanılmasıdır.
 • Sahip Olunan Medya (Owned Media): Kontrolün tamamen markada olduğu internet sitesi, video platformu kanalı, sosyal medya hesaplarıdır. Mevcuttaki yayın imkanları olarak da değerlendirilebilir.
 • Paylaşımlar / Sosyal Medya Kanalları (Shared / Social Media): İçeriği paylaşabilecek farklı sosyal medya hesaplarıdır.
 • Yerel Reklam Kanalları (Native Advertising): İçerik pazarlaması planının belirli bir lokasyonda uygulanmasıdır.
 • Markalı İçerik (Branded Content): Belirli mecralarda reklamın yayımlanmasıdır. Farklı kitlelere ulaşmayı sağlamaktadır.
 • Ücretli Arama Motoru Reklamı (Paid Search): Arama motorlarına ücretli reklam verilmesidir. Bu sayede içerik, üst sıralarda sponsorlu bağlantı olarak yayımlanabilmektedir.
 • Etkileyici Pazarlama (Influencer Marketing): Kitlesi bulunan sosyal medya kişilerine içeriği yayınlatmaktır.
 • İçerik Kişileştirme (Content Personalization): Özelleştirilmiş yöntemlerle asıl içeriğe ulaştırmaktır. Kişilerin yaş aralığı, cinsiyeti gibi basit testlerden sonra sayfaya alınması buna örnek olur.
 • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO): Arama motorlarında organik olarak üst sıralarda çıkmak için kelime ya da kelime grupları kullanmaktır.
 • İçerik Segmentasyonu (Content Segmentation): İçeriğin hedef kitleye göre kategorize edilmesidir.

Dizinler

Dizinler

İçerik pazarlaması yapılırken dizinler oluşturmak, kullanıcının aradığına kolay ulaşmasını sağlayabilmektedir. Peki nedir dizin oluşturmak? İçerikleri kategorilere ayırıp düzenli bir liste haline getirmektir. İçeriklerin kategorileri, konu alanları ve çeşitlerini kapsar. Örneğin, ayakkabı konusunu anlatan makalelerin bir dizinde, videoların başka dizinde bulunması sağlanabilmektedir. Dizinler, kullanıcıların aradığını daha kolay bulmasına yardımcı olan ögelerdir. Yine ayakkabı örneğine dönebiliriz; ayakkabı araması yapıldığında yönlendirme, ilgili dizine yapılmaktadır. Böylelikle dizin bir ilgi alanı haline gelir ve arama listelerinde diğer aramalarda öne çıkar.

Özetle içerik pazarlaması konusunda dizinler önemli bir yer tutar. Dizin oluşturmada yapacağınız iş tüm ilgili kategorileri bir araya getirip bunu kullanıcı deneyimine sunmaktır. Ancak burada unutmamanız gereken bir konu vardır. Çok fazla dizin oluşturmak yolu uzatacağından aramayı zorlaştırır.